Följ oss

Nyheter

V3AL ETF köper ESG-aktier över hela världen

Publicerad

den

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AL ETF) använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod och strävar efter att spåra resultatet för FTSE Global All Cap Choice Index (”Indexet”).

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AL ETF) använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod och strävar efter att spåra resultatet för FTSE Global All Cap Choice Index (”Indexet”).

Indexet är ett börsvärdevägt index som består av stora, medelstora och småbolagsaktier av företag som finns på marknader runt om i världen. Börsvärde är värdet av ett företags utestående aktier på marknaden och visar storleken på ett företag. Indexet är konstruerat från FTSE Global All Cap Index (”föräldraindexet”) som sedan screenas för vissa miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier av indexets sponsor, som är oberoende av Vanguard.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att utesluta företag från sin portfölj baserat på inverkan av deras beteende eller produkter på samhället och/eller miljön. Detta uppnås genom att spåra indexet.

Indexet exkluderar aktier i företag som FTSE Russell, både som sponsor för indexet och som datakälla, bestämmer sig för att vara engagerade i eller involverade i och/eller erhålla intäkter (över en tröskel som anges av indexleverantören) från följande aktiviteter :

(a) Vice-produkter (d.v.s. vuxenunderhållning, alkohol, hasardspel, tobak, cannabis);

(b) Icke-förnybar energi (d.v.s. kärnkraft, fossila bränslen (inklusive kraftproduktion från olja, gas och termiskt kol)); och

(c) Vapen (kemiska och biologiska vapen, klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, civila skjutvapen och konventionella militära vapen).

Indexmetoden utesluter också företag som, enligt indexleverantörens beslut, är inblandade i allvarliga kontroverser (d.v.s. företag som inte uppfyller de arbets-, mänskliga rättigheter-, miljö- och antikorruptionsstandarder som definieras av FN:s Global Compact-principer).

Fonden kan inneha värdepapper som inte uppfyller indexets ESG-krav tills de relevanta värdepapperen upphör att utgöra en del av indexet och det är möjligt och praktiskt (enligt investeringsförvaltarens uppfattning) att avveckla positionen.

Om FTSE Russell har otillräckliga eller inga tillgängliga data för att på ett adekvat sätt bedöma ett visst företag i förhållande till ESG-kriterierna i indexet, kan sådana företag uteslutas från indexet tills de kan bedömas vara kvalificerade av FTSE Russell.

Företagets produkt- och beteendeengagemang övervakas på årsbasis av indexleverantören och när ny data görs tillgänglig för indexleverantören.

I detta avseende överensstämmer indexet med de egenskaper som främjas av fonden.

Beskrivning av Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing investerar i aktier med fokus Social/Environmental, World. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis). FTSE Global All Cap Choice tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 7 621 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,24 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing är en liten ETF med 94 miljoner CHF-tillgångar under förvaltning. V3AL ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

FTSE Global All Cap Choice-index spårar stora, medelstora och småbolagsaktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är FTSE Global All Cap.

Handla V3AL ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext ParisEURV3AL
Borsa ItalianaEURV3AL
Euronext AmsterdamEURV3AL
London Stock ExchangeGBPV3AM
London Stock ExchangeUSDV3AL
SIX Swiss ExchangeCHFV3AL
XETRAEURV3AL

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.