Följ oss

Nyheter

UBUX ETF en faktorfond som satsar på amerikanska aktier och hedgas till euro

Publicerad

den

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (UBUX ETF) investerar i allmänhet i amerikanska stora och medelstora aktier som ingår i MSCI USA Quality 100 % säkrad till EUR-index. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (UBUX ETF) investerar i allmänhet i amerikanska stora och medelstora aktier som ingår i MSCI USA Quality 100 % säkrad till EUR-index. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI USA Quality 100 % säkrad till EUR-index netto efter avgifter. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet.

Syftet med valutasäkringen är att begränsa den vinst eller förlust som genereras från valutaexponering när man innehar en tillgång i US-dollar i en annan valuta än US-dollar.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 19 miljoner GBP under förvaltning. UBUX ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI USA Quality (EUR Hedged)-index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden. Beståndsdelarna väljs ut av tre huvudsakliga lika viktade indikatorer: hög avkastning på eget kapital, låga skuldnivåer och låg vinstvariabilitet från år till år. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla UBUX ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (UBUX ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURUBUX
Borsa ItalianaEURUQLTE
Euronext AmsterdamEURUBUX
SIX Swiss ExchangeEURUQLTE
XETRAEURUBUX

Största innehav

VärdepapperISINValutaVikt %
APPLE INCUS0378331005USD5.92
MICROSOFT CORPUS5949181045USD4.80
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046USD4.26
NVIDIA CORPUS67066G1040USD4.13
MASTERCARD INC – AUS57636Q1040USD4.07
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021USD4.02
VISA INC-CLASS A SHARESUS92826C8394USD3.61
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027USD3.42
ALPHABET INC-CL AUS02079K3059USD2.51
ALPHABET INC-CL CUS02079K1079USD2.41

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.