Följ oss

Nyheter

TRDL ETF investerar i långa amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL ETF) syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg US Long Treasury Index ("Referensindex"), minus avgifternas inverkan. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL ETF) syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg US Long Treasury Index (”Referensindex”), minus avgifternas inverkan. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.

Referensindexet mäter utvecklingen av nominella skulder i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet med en löptid på mer än 10 år. Realobligationer, obligationer med rörlig ränta, STRIP-obligationer (där kapitalbeloppet och ordinarie kupongbetalningar har tagits bort säljs separat till investerare som nya värdepapper) och statsskuldväxlar är undantagna. Referensindexet balanserar om månadsvis.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och -tekniker för att köpa och hålla en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Syftet med denna samplingsmetod är att replikera indexprestanda så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Denna ETF hanteras passivt.

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationernas löptider är mellan 10+ år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,06 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon GBP under förvaltning. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Bloomberg US Long Treasury-index följer amerikanska statsobligationer. Tid till förfall: Minst 10 år.

Handla TRDL ETF

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURTREL
London Stock ExchangeGBXTRLX
London Stock ExchangeUSDTREL
SIX Swiss ExchangeUSDTREL
XETRAEURTRDL

Största innehav

NamnISINCusipRäntaVikt %
US TSY N/B 1.75% 15/08/41US912810TA60912810TA61.753.29%
US TSY N/B 2.375% 15/05/51US912810SX72912810SX72.3753.28%
US TSY N/B 2.25% 15/02/52US912810TD00912810TD02.253.14%
US TSY N/B 1.875% 15/02/41US912810SW99912810SW91.8753.13%
US TSY N/B 2% 15/08/51US912810SZ21912810SZ223.08%
US TSY N/B 1.875% 15/02/51US912810SU34912810SU31.8752.99%
US TSY N/B 2.25% 15/05/41US912810SY55912810SY52.252.87%
US TSY N/B 1.875% 15/11/51US912810TB44912810TB41.8752.84%
US TSY N/B 3% 15/02/48US912810SA79912810SA732.45%
US TSY N/B 1.625% 15/11/50US912810SS87912810SS81.6252.42%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

IBC9 ETF investerar i företagsobligationer från hela världen

Publicerad

den

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF är en stor ETF med tillgångar på 811 miljoner euro under förvaltning. IBC9 ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IBC9?

Diversifierad exponering mot obligationer med kreditbetyg under investeringsgrad (känd som högavkastande obligationer)

Direktinvesteringar i företagsobligationer inom alla sektorer (industri, allmännyttiga och finansiella företag)

Utvecklad marknadsexponering med hög avkastning

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av högavkastande företagsobligationer från emittenter på utvecklade marknader.

Investeringsstrategi

iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped-index följer den globala utvecklade högavkastande företagsmarknaden.

Handla IBC9 ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnotering

BörsValutaKortnamn
gettexEURIBC9
Stuttgart Stock ExchangeEURIBC9
Borsa ItalianaEURHYLD
London Stock ExchangeUSDHYLD
London Stock ExchangeGBPIGHY
SIX Swiss ExchangeCHFHYLD
XETRAEURIBC9

Största innehav

EmittentVikt (%)
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC2.45
CENTENE CORPORATION2.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION1.60
SPRINT LLC1.50
HCA INC1.50
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV1.43
TELECOM ITALIA SPA1.36
VODAFONE GROUP PLC1.23
T-MOBILE USA INC1.20
ONEMAIN FINANCE CORP1.19

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

FAMMWF ETF investerar i finansiella företag från hela världen med höga ESG-betyg

Publicerad

den

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Finance, Global. Utdelningar återinvesteras i fonden (ackumulering).

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Finance, Global. Utdelningar återinvesteras i fonden (ackumulering).

Den totala kostnadskvoten är 0,38 % per år. Fonden replikerar syntetiskt det underliggande indexets utveckling med en swap. ETF har varit aktiv i mindre än 1 år och är skattemässigt hemvist i Irland.

Strategi

MSCI World Financials ESG Leaders-index spårar finanssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Information

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att spåra resultatet för MSCI World Financials ESG Leaders Index (”Referensindex”, som beskrivs nedan under underrubriken ”Beskrivning av referensindex”) samtidigt som den minimerar så långt det är möjligt tracking error mellan fondens och referensindexets resultat.

Handla FAMMWF ETF

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc (FAMMWF ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURFAMMWF

Fortsätt läsa

Nyheter

HIUA ETF erbjuder en islamisk investeringssyn på amerikanska företag höga ESG poäng

Publicerad

den

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) investerar i aktier med fokus på Islamic Investing, Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) investerar i aktier med fokus på Islamic Investing, Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF är en mycket liten ETF med 4 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. ETF:n är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI USA Islamic ESG Universal Screened-index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden, som följer Shariahs investeringsprinciper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Handla HIUA ETF

HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF (HIUA ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPHIUS
London Stock ExchangeUSDHIUA

Fortsätt läsa

Populära