Följ oss

Nyheter

Tilltagande försiktighet i fondsparandet under september

Publicerad

den

Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan de flesta övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar. Det var en försiktighet i fondsparandet.

Under september månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 2,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan de flesta övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar. Det var en försiktighet i fondsparandet.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 6 357 miljarder.

I september noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 2,4 miljarder kronor. Korta räntefonder hade nettoinsättningar på 12,6 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden på 4,1 respektive 3,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 17,5 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 113,1 miljarder kronor. Nysparandet i aktiefonder uppgår, trots nettouttaget under september, till 66,4 miljarder såhär långt under 2021.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig, men det är viktigt att komma ihåg att börsnedgångar hör hemma i en normal börscykel. De mer aktiva spararna valde att dra ned på risken genom att sälja av aktiefonder till förmån för de mindre riskfyllda räntefonderna. Även blandfonder gick hem, där nettoinsättningar noteras. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Efter en lång tid av uppgångar på många av världens aktiemarknader var utvecklingen under september negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk med drygt 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoutflöde på 17,5 miljarder kronor och störst var uttagen från Sverigefonder och branschfonder. Indienfonder, Japanfonder och Nordamerikafonder noterade däremot nettoinflöden i september.

Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 40 respektive 23 miljarder kronor.

glob

Långa räntefonder uppvisade i september ett nettoinflöde på totalt 4,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder tillföll företagsobligationsfonder. Hittills i år har totalt 14,4 miljarder nysparats i långa räntefonder och av detta har 0,6 miljarder gått till företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 357 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögen ökat med drygt 900 miljarder och av den totala fondförmögenheten är 4 146 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder 2021, mdkr

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *