Följ oss

Nyheter

SUP3 ETC ger tre gånger avkastningen på valutaparet EURGBP

Publicerad

den

WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily (SUP3 ETC) är utformad för att ge investerare en "leveraged short" exponering mot euro ("EUR") i förhållande till pund sterling ("GBP") genom att spåra MSFX Triple Short Euro /GBP Index (TR) (""Index"), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily (SUP3 ETC) är utformad för att ge investerare en ”leveraged shortexponering mot euro (”EUR”) i förhållande till pund sterling (”GBP”) genom att spåra MSFX Triple Short Euro /GBP Index (TR) (””Index”), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla förändringarna i indexets värde.

Separat använder Emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM Triple Short Euro/GBP Index (TR)

Indexet ger en 3x belånad ”kortexponering mot:

(i) EUR i förhållande till GBP. Till exempel, om EUR skulle stiga i värde i förhållande till GBP, skulle Indexet (följt av ETC) minska i värde med tre gånger samma belopp. Omvänt om EUR skulle minska i värde i förhållande till GBP, skulle indexet öka i värde med tre gånger samma belopp; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan EUR- och GBP-växelkurserna.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla SUP3 ETC

WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily (SUP3 ETC) är en europeisk börshandlad valuta som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBPSUP3JE00B3W0MY68

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.