Följ oss

Nyheter

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Publicerad

den

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget Analyshuset ETF Securities har i en rapport sammanfattat sin syn på råvaruprisernas utveckling under resten av 2015. ETF Securities finner att det finns stark fundamenta för råvaror, men volatilitet och ekonomisk osäkerhet tar övertaget

Industrimetaller – Fortsatt uppgång väntas

Förutsättningarna för många industrimetaller har försvårats, men uppgången vidhålls tack vare ett antal faktorer. Det som håller tillbaka priserna är en starkare US-dollar och oro över kinesisk efterfrågan. Detta bör dock ha begränsad påverkan under andra halvåret 2015. Vi räknar fortsatt med en stark amerikansk dollar, men den kommer sannolikt ha begränsad inverkan på industrimetallpriser eftersom uppgången är ett resultat ökad ekonomisk aktivitet, vilket i sin tur stöttar efterfrågan. Enskilda industrimetaller kommer att fortsätta att handlas i enlighet med fundamenta, men en positiv överraskning i form ytterligare kinesiska eller europeiska stimulansåtgärder skulle vara välkommet.

Guld – Bör stiga något till årsskiftet

Guldet har handlats i ett relativt snävt intervall på 1 160 – 1 225 US-dollar per uns under Q2 2015. Vi tror dock att priset kommer stiga fram till årsskiftet eftersom de globala politiska lättnaderna väntas fortsätta och det kommer troligen dröja längre än många tror innan USA höjer räntorna. Fysisk efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta växa även under detta år. Om situationen i Grekland förvärras kan vi se en ökad efterfrågan på guld, men än så länge har detta inte visat sig.

Olja – Behöver sjunka innan det kan stiga mer

Den ständiga kampen om marknadsandelar kommer initialt att få oljepriserna att sjunka, då i synnerhet OPEC kommer att fortsätta att producera mer än marknaden efterfrågar. Åtstramningar i utbudet från högkostnadsproducenter utanför USA så småningom innebära att priserna återhämtar sig. Vi tror dock att marknaden har reagerat något för tidigt på förväntningar om ett åtstramat utbud. Med dagens priser minskar har incitamenten för högkostnadsproducenter att dra ner på produktionen.

Oljeindustrin har sammanlagt meddelat CAPEX-nedskärningar på ca 100 miljarder USD. Vi tror att priset behöver sjunka för att dessa nedskärningar skall genomföras. Vi tror även att det kommer att vara högkostnadsproducenter utanför USAs skifferindustri som får kämpa hårdast för att behålla marknadsandelar. Den pigga amerikanska skifferoljeindustrin har stor potential att öka produktionen snabbt när priserna återhämtar sig medan konventionella oljeproducenter har mycket längre ledtider.

Jordbruk – El Niño får stora konsekvenser, positiva och negativa

Väderfenomenet El Niño pågår just nu och har uppgraderats till måttlig styrka. För vissa grödor kan El Niño öka produktionen, medan den för andra skulle vara direkt förstörande. Om El Niño intensifieras ytterligare förväntar vi oss bättre odlingsförhållanden för kaffe (minskade frostskador i Sydamerika) och soja (bättre odlingsförutsättningar i USA), vilket kommer dra ner priset. På andra håll kommer torrare, varmare väder i viktiga odlingsområden att förstöra förutsättningarna för vete, majs, kakao och sockerrör, vilket skulle vara en katalysator för prisstegringar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.