Följ oss

Nyheter

SPQH ETF använder säljoptioner för att skydda nedsidan

Publicerad

den

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH ETF) tillhör kategorin Alternativa investeringar, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH ETF) tillhör kategorin Alternativa investeringar, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga SPQH

Hantera risk Genom att använda en definierad utfallsstrategi strävar fonden efter att ge en buffert på 9 % på S&P 500, efter de första 3 % av förlusterna på samma index.

Tillväxtpotential Fonden gör det möjligt för investerare att delta i tillväxten av S&P 500, upp till ett tak.

Potentiell riskminskning

Genom sin definierade utfallsstrategi ökar fonden potentialen att minska nedåtriktade aktier inom en strategisk allokering.

Sammanfattning av ETF

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH) strävar efter att replikera avkastningen från S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% till -12%) Buffer Protect Index, upp till ett tak, samtidigt som det buffrar investerare mot 9 % av förlusterna efter de första 3 % av förlusterna varje kvartal. Fonden strävar efter att uppnå detta resultat genom att köpa och sälja säljoptioner och att sälja köpoptioner för pengarna på samma index.

ETFens mål

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH) strävar efter att replikera investeringsresultaten som generellt motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och kostnader, för Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% till -12%) Buffer Protect Index.

Investeringsstrategi

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating strävar efter att spåra Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% till -12%) Buffer Protect-index. Cboe S&P 500 15% WHT Kvartalsvis 9% (-3% till -12%) Buffer Protect-index spårar resultatet för S&P 500 samtidigt som man använder säljoptioner i ett försök att buffra investerare mot 9% av förlusterna efter de första 3% förluster varje kvartal. Buffertstrategin kommer med nackdelen att möjliga värdevinster är begränsade.

Handla SPQH ETF

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURSPQH
gettexEURSPQH
Borsa ItalianaEURSPQH
London Stock ExchangeGBPSQHP
London Stock ExchangeUSDSPQH
SIX Swiss ExchangeCHFSPQH
XETRAEURSPQH

Största innehav

KortnamnNamn
NTAPNETAPP INC
AAPLAPPLE INC
FSLRFIRST SOLAR INC
AMDADVANCED MICRO DEVICES
TXNTEXAS INSTRUMENTS INC
ALLEALLEGION PLC
LRCXLAM RESEARCH CORP
TSLATESLA INC
ROPROPER TECHNOLOGIES INC
AIGAMERICAN INTERNA

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ny tematisk ETF från HANetf på Xetra ger tillgång till små och medelstora företag i uranbrytningssektorn

Publicerad

den

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger investerare tillgång till 32 medelstora och små företag i uranbrytningssektorn världen över som är aktiva inom uranbrytning. Detta inkluderar brytning, prospektering, utveckling och produktion av uran. Dessutom ingår ägande av fysiskt uran eller uranlicenser och annan verksamhet utanför gruvdrift till stöd för uranbrytning.

Jämförelseindexet omfattar för närvarande företag huvudsakligen baserade i Kanada, Australien och USA.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETFEquity ETFIE00075IVKF90,85 procentAckumlerandeNasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ränte-ETFer från Invesco ger tillgång till obligationsmarknaden med fokus på amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Med de fyra nya obligations-ETFerna från Invesco utökar emittenten sitt produktsortiment inom området amerikanska statsobligationer med ackumulerande andelsklasser i Bloomberg US Treasury Index-serien.

Investerare kan investera sina pengar i statsobligationer i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Treasuries har en investment grade rating och måste ha en utestående nominell volym på minst 300 miljoner USD. Ränteintäkter återinvesteras i dessa andelsklasser.

Löptidsintervall på ett till tre, tre till sju, sju till tio och över tio år finns tillgängliga.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens-
index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975967450,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975975520,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975968280,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975977190,06 procentAckumulerandeBloomberg US Long Treasury Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Första aktiva ETFerna från BNP Paribas Easy på Xetra: tillgång till hållbara företags- och styrningsobligationer i euro

Publicerad

den

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

BNP Paribas Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF driver en aktiv investeringsstrategi baserad på Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Den fokuserar på obligationsmarknaden för obligationer med fast ränta av investment grade, denominerade i euro och noterade på marknader i euroområdet. Huvudkomponenterna i portföljen är stats-, företags-, statsrelaterade, värdepapperiserade och säkerställda obligationer. ESG-kriterier som energieffektivitet, minskning av utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, efterlevnad av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt rättvis bolagsstyrning beaktas i urvalsprocessen.

BNP Paribas Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF fokuserar på investeringsklassiga eurostatsobligationer från euroområdet, som ingår i J.P. Morgan EMU Investment Grade Index. Den aktiva investeringsstrategin använder också ESG-metoden. Länder screenas mot miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier. Dessa inkluderar klimatskydd, biologisk mångfald, energieffektivitet, miljöföroreningar, levnadsvillkor, utbildning, hälsovård, politisk stabilitet, korruption och demokrati.

ETFerna är tillgängliga som både distribuerande och ackumulerande tillgångsklasser.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-kostnadUtdelnings-policy
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975967450,25 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26975968280,25 per centUtdelande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975975520,18 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26167764440,18 per centUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 135 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära