Följ oss

Nyheter

Skillnader mellan ISK och KF

Publicerad

den

ISK är ett konto och KF (kapitalförsäkring) egentligen är en försäkring. Gemensamt för ISK och KF är att de schablonbeskattas. Du slipper krångel med deklarationen i bägge fallen. Det finns flera skillnader mellan ISK och KF:

ISK är ett konto och KF (kapitalförsäkring) egentligen är en försäkring. Gemensamt för ISK och KF är att de schablonbeskattas. Du slipper krångel med deklarationen i bägge fallen. Det finns flera skillnader mellan ISK och KF:

Förmånstagare: KF kan ha valfri förmånstagare. Du kan med andra ord till exempel sätta en familjemedlem som förmånstagare. Denna person får då pengarna den dag försäkringstagaren avlider.

Ägande: Rent tekniskt äger du inte dina värdepapper på en KF. Det är försäkringsbolaget (bankerna har egna försäkringsbolag) som står som ägare. Det du ”äger” är en försäkring. Det innebär att du inte får någon rösträtt för de aktier som du har på en KF. Det innebär också att du har en motpartsrisk på ett KF ifall försäkringsbolaget/banken går i konkurs. ISK är tryggare ur det hänseendet.

Företagskunder: Företag kan använda sig av KF men kan inte ha ett ISK.

Olika lagstiftning: Skatten på ISK regleras av inkomstskattelagen. KF beskattas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Schablonskatten på ISK och KF räknas ut på samma sätt, men kapitalunderlaget beräknas olika.

Utländska utdelningar: Om du får utdelningar från utländska aktier är det generellt sett bättre att ha dem på en KF än ett ISK.

Hur fungerar ett turbo24-Investeringssparkonto (ISK)?

Ett turbo24-Investeringssparkonto (ISK) hos IG är ett investeringssparkonto som endast gäller för turbowarranter. För detta konto behöver du inte redovisa kapitalvinst och kapitalförlust i din deklaration. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar på kontot, oavsett om du gör vinst eller förlust. IG räknar ut schablonintäkten från ditt turbo24-Investeringssparkonto och skickar in denna till Skatteverket.

För ett investeringssparkonto (ISK) ska du inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i din deklaration. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. IG räknar ut schablonintäkten från ditt turbo24-Investeringssparkonto (ISK) och skickar in denna till Skatteverket. Där kan du också läsa mer om vilka regler som gäller för ett investeringssparkonto.

Vi råder inte vilken kontotyp man bör välja men jag skickar med lite information som förhoppningsvis kan vara till hjälp.

Vilket konto du väljer (för daytrading) beror på hur du vill skatta för dina affärer.

ISK kontot är schablonbeskattat. Skatten du betalar baseras alltså inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad genomsnittlig avkastning – schablonintäkt. Schablonskatten för 2021 är på 0,375 procent och baseras på kontots värde och insättningar under året. Eftersom att kontot schablonbeskattas så behöver du inte redogöra för enskilda värdepapperstransaktioner i din deklaration för kontot

På aktie och fondkontot skattar du enbart när du realiserar en vinst och betalar då 30% i skatt på den vinst du realiserar. Om du gör aktieaffärer på ett aktie och fondkonto så behöver du ta upp dessa på en K4 i samband med din deklaration. Fondaffärer kommer förtryckta i deklarationen.

Observera att det finns ett aber med en ISK i samband med att vissa bolag börsnoteras. Om IPO:n innehåller en mix av nyemitterade och befintliga aktier som säljs av så kommer det inte vara möjligt för ISK-sparare att teckna sig. Det är helt enkelt så regelverket ser ut; lagen kräver att nyemitterade och befintliga aktier ska behandlas på olika sätt av banken. Det går ju inte i en IPO – aktier som aktier – och därför gör bland annat Nordnet bedömningen att det inte går att låta ISK-sparare teckna i en sådan IPO utan att riskera att bryta mot regelverket.

Det är att ta det säkra före det osäkra, och det är för spararnas skull. Enligt lagtexten kan ISK nämligen upphöra om otillåtna tillgångar förs in på ISK, eller om tillåtna tillgångar förs in på ett otillåtet sätt. Då får spararen betala konventionell skatt på alla sina innehav. Det handlar alltså om att skydda spararna från att råka ut för detta.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.