Följ oss

Nyheter

SGDA ETF socialt ansvarsfulla investeringar över hela världen

Publicerad

den

Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF) spårar ett index över globala aktier som rankas högt för samhällsutveckling och ESG-mått. Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,75 procent.

Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF) spårar ett index över globala aktier som rankas högt för samhällsutveckling och ESG-mått. Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,75 procent.

SDGA Factset Analytics Insight

SDGA bedömer universum av globala stora och medelstora aktier enligt sociala investeringskriterier utvecklade av FN:s kapitalutvecklingsfond. Dessa 32 mätvärden – som handlar om företagets policyer och praxis gällande affärsetik, anställningspraxis, övervakning av entreprenörer och leveranskedja, samhällsengagemang och ekonomisk inkludering – används för att skapa ett resultat för samhällsutveckling för varje kvalificerat företag. Dessutom måste företagen ha ett minimum av företagsexponering mot minst utvecklade länder som utsetts av FN.

SDGA utesluter företag som är involverade i allvarliga affärskontroverser eller vissa kontroversiella branscher, eller som inte uppfyller ett lägsta ESG-poäng. Fondens index använder en optimerare för att välja ut 200 aktier som rankas högt för samhällsutvecklingspoängen.

Fondbeskrivning och mål

SDGA följer Morningstar® Societal Development Index, som är utformat för att ge exponering till företag över hela världen med starka policyer och praxis i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som är aktivt engagerade i världens fattigaste länder, även kända som de 47 minst utvecklade Länder (LDC).

Bred global aktiemarknadsexponering.

SDGA är utformad för att ge en bred marknadsexponering mot Morningstar® Global Markets Large-Mid Index, jämförbar med MSCI All World. Med SDGA kan investerare uppnå bred avkastning på aktiemarknaden samtidigt som de driver social förändring.

Innovativ modell för social påverkan.

Impact Shares är en 501(c)(3) ideell organisation som donerar alla nettorådgivningsvinster från SDGA:s ETF-förvaltningsavgift till UNCDF:s sista mile-finansiering. Detta ger en ytterligare finansieringskälla för riskkapital som används som bidrag, lån och garantier till små till medelstora företag i de 47 LCD-skärmarna för att bygga modern infrastruktur för hälsa, kommunikation, finans, livsmedel och jordbruk bland andra mål.

Hållbara utvecklingsmål

SDGA erbjuder investerare ett likvidt investeringsinstrument som stödjer stora multinationella företag som genererar en ekonomisk fördel i de minst utvecklade länderna. ETF kommer också att stödja UNCDF:s arbete genom att dela fondförvaltningsavgiften.

Skapandet av denna ETF återspeglar betydelsen av de minst utvecklade marknaderna och våra ansträngningar att öka investeringarna i den privata sektorn i dessa viktiga tillväxtekonomier. Den identifierar de företag som investerar ansvarsfullt för att hjälpa till att uppnå SDGs i de minst utvecklade länderna.

Det har uppskattats att uppnåendet av SDG kommer att kräva mellan 5 till 7 biljoner USD, med ett investeringsgap i utvecklingsländerna på cirka 2,5 biljoner USD. Enbart ansträngningar från regeringar och filantropi kommer inte att räcka. Enligt OECD:s uppskattningar gick endast 7 % av det totala privata kapitalet som mobiliserades genom blandade transaktioner från 2012-2015 till de minst utvecklade länderna (5,5 miljarder USD av 81 miljarder USD).

SDGs har öppnat dörren för FN att samarbeta med privata aktörer på nya sätt. Denna rörelse har hjälpt aktörer inom den privata sektorn att utveckla innovativa nya mekanismer – bortom företagens sociala ansvar och filantropi – för att anpassa sina långsiktiga investeringar till SDGs. Denna ETF är en av de möjligheter som syftar till att anpassa investerarnas val med SDG.

Om UNCDF

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) gör att offentliga och privata finanser fungerar för de fattiga i världens 47 minst utvecklade länder. Med sitt kapitalmandat och sina instrument erbjuder UNCDF finansieringsmodeller ”sista milen” som låser upp offentliga och privata resurser, särskilt på inhemsk nivå, för att minska fattigdomen och stödja lokal ekonomisk utveckling.

UNCDF:s finansieringsmodeller fungerar genom två kanaler: ekonomisk inkludering som utökar möjligheterna för individer, hushåll och småföretag att delta i den lokala ekonomin, vilket ger dem de verktyg de behöver för att ta sig ur fattigdom och hantera sina ekonomiska liv; och genom att visa hur lokaliserade investeringar – genom finanspolitisk decentralisering, innovativ kommunal finansiering och strukturerad projektfinansiering – kan driva offentlig och privat finansiering som stödjer lokal ekonomisk expansion och hållbar utveckling.

Genom att stärka hur finansiering fungerar för fattiga människor på hushålls-, småföretags- och lokal infrastrukturnivå, bidrar UNCDF till SDG 1 om att utrota fattigdom och SDG 17 om metoder för genomförande. Genom att identifiera de marknadssegment där innovativa finansieringsmodeller kan ha omvandlingseffekter för att hjälpa till att nå den sista milen och ta itu med uteslutning och ojämlikhet i tillgång, bidrar UNCDF till ett antal olika SDG.

Fondsammanfattning

Fonden kommer under normala förhållanden att investera minst 80 % av sina totala tillgångar plus eventuell upplåning för investeringsändamål i värdepapper som ingår i det underliggande indexet. Det underliggande indexet är konstruerat med hjälp av en regelbaserad metod för att välja företag med specifika egenskaper från Morningstar® Global Markets Large-Mid Index (moderindex). Fonden är icke-diversifierad.

Handla SDGA ETF

Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SDGA ETF.

Även AvaTrade erbjuder handel med Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF) i form av CFDer. Till AvaTrade.

Även IG erbjuder handel i Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (SDGA ETF) . Till IGs ETF Screener.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *