Följ oss

Nyheter

Ryssland i bear market

Publicerad

den

Ryssland i bear market - ETF-alternativ

Ryssland i bear market – ETF-alternativ. Den ryska ekonomin växer kraftigt. BNP-tillväxten under första kvartalet 2012 uppgick till 4,9 procent, jämfört med samma period under 2011. Den ryska aktiemarknaden har inte utvecklats lika bra. Sedan toppen i februari har fallet överstigit 20 procent i US-dollar, vilket betyder att Ryssland nu inne i en s.k. ”bear market”. I år är dock nedgången ”bara” 3 procent i RTS-indexet, omräknat till svenska kronor. För en grafisk illustration av utvecklingen i de ryska aktieindexen RTS och MSCI Russia, se nedan.

Källa: Factset, 15 maj 2012, all avkastning i US-dollar, gross index.

Bäst under månaden

Bäst under den senaste turbulenta månaden har det gått för Direxion Daily Russia Bear 3x Shares (ticker RUSS) med en uppgång om 87 procent. Utöver nedanstående ETF-alternativ i Tyskland och USA finns det även en aktiv Rysslands-ETF noterad i Stockholm – Alpcot Active Greater Russia ETF (ticker AAGR). Nedgången i svenska kronor under den senaste månaden är cirka 6 procent.

[table id=358 /]

Källa: Factset, 17 maj, all avkastning i SEK, inkl. utdelning. Om AuM är noll (0) saknas data

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.