Följ oss

Nyheter

Råvaror – En viktig komponent i en långsiktig portfölj

Publicerad

den

Råvaror - En viktig komponent i en långsiktig portfölj

Råvaror – En viktig komponent i en långsiktig portfölj. I dagsläget finns det bara en råvaru-ETF noterad i Sverige – XACT Råvaror (ticker XACT Ravaror). XACT Råvaror är en råvarukorg och består av 15 olika instrument. Förvaltningsavgiften är 0,70% per år. XACT Råvaror följer indexet Handelsbanken Commodity Index Excess Return.

Olja och oljeinstrument har den klart största vikten och utgör hela 42%. Handelsbanken har även el och pappersmassa med i råvarukorgen. Detta är unika inslag jämfört med övriga globala ETF-alternativ.

Varför är det intressant med råvaror som en del i en långsiktig portfölj? Det finns flera skäl till att råvaror bör ha en plats i en väldiversifierad portfölj. Det främsta skälet är att råvaror inte korrelerar/utvecklas på samma sätt aktiemarknaden. Detta leder till en tydlig diversifieringseffekt.

Ett tydligt exempel. XACT Råvaror har en korrelation på nästan 0 jämfört med det svenska indexet OMXS30, sett över en tvåårsperiod. Detta betyder kortfattat att det inte finns något samband mellan utvecklingen i indexet OMXS30 och utvecklingen i XACT Råvaror. I år har OMXS30-indexet gått ner med cirka –18% och XACT Råvaror har gått ner med cirka -1%.

Hur stor andel ska man ha i råvaror?

Handelsbankens råvaruanalytiker har vid ett flertal tillfällen lyft fram en vikt på cirka 20%. Vi anser att detta är en rimlig nivå i en långsiktig och diversifierad portfölj.

I dagsläget handlas XACT Råvaror i positiv trend sett utifrån SMA 50 (50-dagars glidande medelvärde), se graf nedan. Spreaden, dvs. skillnaden mellan köp och säljkursen är godkänd och uppgår till cirka 0,75% i dagsläget.

XACT Råvaror noterades i oktober 2010.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.