Följ oss

Nyheter

R8TA ETF en aktivt förvaltad fastighetsfond

Publicerad

den

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF) investerar i Real Estate Investment Trusts (REITs) och fastighetsbolag med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF) investerar i Real Estate Investment Trusts (REITs) och fastighetsbolag med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,40 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Mål

Fonden strävar efter att generera intäkter och viss tillväxt på lång sikt (5 år eller mer) genom att investera på globala kommersiella fastighetsmarknader. Fonden investerar minst 80 % i globala kommersiella fastigheter och fastighetsrelaterade aktier (företagsaktier) med potential för upp till 100 % att innehas i kommersiella fastigheter när som helst.

Portföljvärdepapper

– Fonden kommer att investera minst 80 % i börsnoterade fastighetsinnehav och utvecklingsbolag och REITs noterade på globala börser (”företag”) som utgör jämförelseindex.

-Fonden kan investera upp till 20 % i börsnoterade företag globalt som inte är beståndsdelar i jämförelseindexet men som verkar i sektorer som undersöks av abrdn Fastigheter Global HouseView (som beskrivs nedan).

-Det förkortade ESG House Score används för att kvantitativt identifiera och utesluta de företag som är utsatta för de högsta ESG-riskerna.

  • Investeringsförvaltaren tillämpar en uppsättning företagsuteslutningar för att utesluta en smal, definierad lista över oacceptabla aktiviteter och beteenden som är relaterade till UN Global Compact, statligt ägda företag (SOE), vapen, tobak, termiskt kol, olja och gas samt elproduktion.
  • Sammantaget kommer fonden att exkludera minst 20 % av jämförelseindexet från sitt investeringsuniversum. Mer information om denna övergripande process finns nedan och inom abrdns Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF Investment Approach, som publiceras på www.abrdn.com.

-Fonden kan investera upp till 10 % i andra fonder (inklusive de som förvaltas av abrdn), penningmarknadsinstrument och kontanter för likviditetsförvaltning. Dessa investeringar kanske inte följer den hållbara strategi som tillämpas av fonden.

Process

-Fonden förvaltas aktivt.

  • Genom tillämpningen av abrdns Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF-investeringsmetod tillämpar fonden inte ett lägsta tröskelvärde i Hållbara investeringar. Fonden siktar dock på ett ESG-betyg som är bättre än jämförelseindex.
  • Engagemang med externa företagsledningsgrupper används för att utvärdera ägarstrukturer, styrning och ledningskvalitet för dessa företag i för att informera portföljkonstruktionen.

-Den använder abrdns egenutvecklade Real Estate Global HouseView som syftar till att utvärdera potentialen för över-/underprestanda hos enskilda beståndsdelar av det bredare fastighetsuniversumet, huvudsakligen sammansatt från jämförelseindex. Abrdn Real Estate Global HouseView tar hänsyn till olika faktorer (makroekonomi, kapitalmarknader, räntor och fastighetsgrunder (inklusive balans mellan utbud och efterfrågan och hyrestrender) i kombination med omfattande forskning om relativ värdering bland fastighetssektorer för att identifiera förväntad avkastning per region, land och sektor, för att generera relativa rankningar efter länder och sektorer.

Individuella innehav väljs sedan vanligtvis ut med hjälp av följande principer:

-Övervikta aktier i segment, länder och regioner där den abrdn Real Estate Global HouseView är positiv (överlägsen relativ avkastning förväntas);

-Undervikt de aktier där den är negativ (sämre relativ avkastning förväntas); och

  • Att ta neutral exponering där den är neutral (förväntad avkastning är varken överlägsen eller sämre) eller aktier inte ligger inom täckningsområdet för abrdn Real Estate Global HouseView.

-För att uppnå sitt mål kommer fonden att ta positioner vars viktning avviker från jämförelseindex eller investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindex. Fondens investeringar kan avvika väsentligt från komponenterna och deras viktning i jämförelseindex och fondens resultatprofilen kan skilja sig betydligt från jämförelseindexets.

Investeringsstrategi

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i fastighetsbolag från marknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än FTSE EPRA Nareit Developed-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Handla R8TA ETF

abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDR8TA
XETRAEURR8T

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

QDVD ETF ger exponering mot amerikanska utdelningsaktier

Publicerad

den

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF (QDVD ETF) investerar i aktier med fokus på Dividend, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF (QDVD ETF) investerar i aktier med fokus på Dividend, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF har tillgångar på 387 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför QDVD?

  1. Exponering för företag med högre utdelnings- och kvalitetsegenskaper inom MSCI USA Index samtidigt som de försöker uppnå en koldioxidreduktion och förbättring av miljö-, social- och styrelseresultat (ESG)
  2. Exkluderar uttryckligen emittenter som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och de som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer eller är involverade i mycket allvarliga ESG-kontroverser
  3. Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för högre utdelning och kvalitetsinvesteringar

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, vilket återspeglar avkastningen från MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Den 1 juni 2022 ändrades riktmärket från MSCI USA High Dividend Yield Index till MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA High Dividend Yield-index spårar amerikanska aktier med hög utdelning.

Handla QDVD ETF

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF (QDVD ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXHDIQ
gettexEURQDVD
Stuttgart Stock ExchangeEURQDVD
London Stock ExchangeUSDQDIV
SIX Swiss ExchangeUSDQDIV
XETRAEURQDVD

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology6.58US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology4.54US0378331005USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care3.48US4781601046USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary2.81US4370761029USD
VZVERIZON COMMUNICATIONS INCCommunication2.76US92343V1044USD
MRKMERCK & CO INCHealth Care2.72US58933Y1055USD
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC CLASS BIndustrials2.64US9113121068USD
CSCOCISCO SYSTEMS INCInformation Technology2.63US17275R1023USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.58US1101221083USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.45US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Påminnelse om utdelning i Xact Sverige i juni 2023

Publicerad

den

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 20,54 per fondandel. Årets utdelning i Xact Sverige i juni 2023 gäller enligt nedan.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 20,54 per fondandel. Årets utdelning i Xact Sverige i juni 2023 gäller enligt nedan.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Schema för utdelning i fonden är följande:

• 12 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

• 13 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

• 14 juni Avstämningsdag

• 20 juni Utbetalningsdag

Fortsätt läsa

Nyheter

Positiva prisutsikter för uran

Publicerad

den

Klimatförändringar kan bara övervinnas med kärnkraft säger allt fler marknadsbedömare. Uranföretag bör vara bland vinnarna om detta stämmer och det bör leda till positiva prisutsikter för uran.

Koldioxidutsläppen har ännu inte förbättrats nämnvärt här i landet. 2022 minskade koldioxidutsläppen något, med 1,9 procent jämfört med föregående år. Den största CO2-utsläpparen är Kina, med cirka 30 procent av de globala utsläppen.

USA orsakar runt 13 procent och Tyskland runt knappt två procent. Tyskland ska bli CO2-neutralt 2045, ingen lätt bedrift. Men Kina gör också ansträngningar för att minska CO2-utsläppen under de kommande åren. De globala CO2-utsläppen ökar dock varje år. Tyvärr räcker det inte med sol- och vindenergi, särskilt i det här landet.

Ren energi måste köpas från Frankrike, som helt förlitar sig på kärnkraft. Priset på uran har stigit kraftigt. Idag kostar ett pound uran drygt 50 US-dollar. En av anledningarna till detta var den europeiska energikrisen, som har gjort kärnenergin mer attraktiv. Och det verkar som att de flesta experter inom uranindustrin förväntar sig att priset på uran fortsätter att stiga, till exempel till 70 dollar per pound uran 2024 (Bank of America).

Japan har precis antagit en lag som tillåter befintliga kärnreaktorer att fungera på obestämd tid, vilket eliminerar 60-årsgränsen. Återstarten av reaktorer och byggandet av nya anläggningar drivs på. Liksom Tyskland är Japan ett land som är fattigt på råvaror. Kina planerar de flesta nya kärnkraftverken, följt av Ryssland och Indien. Så för att övergången från fossila bränslen ska lyckas behövs uran.

Handla NUKL ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla URNU ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära