Följ oss

Nyheter

R8TA ETF en aktivt förvaltad fastighetsfond

Publicerad

den

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF) investerar i Real Estate Investment Trusts (REITs) och fastighetsbolag med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF) investerar i Real Estate Investment Trusts (REITs) och fastighetsbolag med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,40 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Mål

Fonden strävar efter att generera intäkter och viss tillväxt på lång sikt (5 år eller mer) genom att investera på globala kommersiella fastighetsmarknader. Fonden investerar minst 80 % i globala kommersiella fastigheter och fastighetsrelaterade aktier (företagsaktier) med potential för upp till 100 % att innehas i kommersiella fastigheter när som helst.

Portföljvärdepapper

– Fonden kommer att investera minst 80 % i börsnoterade fastighetsinnehav och utvecklingsbolag och REITs noterade på globala börser (”företag”) som utgör jämförelseindex.

-Fonden kan investera upp till 20 % i börsnoterade företag globalt som inte är beståndsdelar i jämförelseindexet men som verkar i sektorer som undersöks av abrdn Fastigheter Global HouseView (som beskrivs nedan).

-Det förkortade ESG House Score används för att kvantitativt identifiera och utesluta de företag som är utsatta för de högsta ESG-riskerna.

  • Investeringsförvaltaren tillämpar en uppsättning företagsuteslutningar för att utesluta en smal, definierad lista över oacceptabla aktiviteter och beteenden som är relaterade till UN Global Compact, statligt ägda företag (SOE), vapen, tobak, termiskt kol, olja och gas samt elproduktion.
  • Sammantaget kommer fonden att exkludera minst 20 % av jämförelseindexet från sitt investeringsuniversum. Mer information om denna övergripande process finns nedan och inom abrdns Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF Investment Approach, som publiceras på www.abrdn.com.

-Fonden kan investera upp till 10 % i andra fonder (inklusive de som förvaltas av abrdn), penningmarknadsinstrument och kontanter för likviditetsförvaltning. Dessa investeringar kanske inte följer den hållbara strategi som tillämpas av fonden.

Process

-Fonden förvaltas aktivt.

  • Genom tillämpningen av abrdns Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF-investeringsmetod tillämpar fonden inte ett lägsta tröskelvärde i Hållbara investeringar. Fonden siktar dock på ett ESG-betyg som är bättre än jämförelseindex.
  • Engagemang med externa företagsledningsgrupper används för att utvärdera ägarstrukturer, styrning och ledningskvalitet för dessa företag i för att informera portföljkonstruktionen.

-Den använder abrdns egenutvecklade Real Estate Global HouseView som syftar till att utvärdera potentialen för över-/underprestanda hos enskilda beståndsdelar av det bredare fastighetsuniversumet, huvudsakligen sammansatt från jämförelseindex. Abrdn Real Estate Global HouseView tar hänsyn till olika faktorer (makroekonomi, kapitalmarknader, räntor och fastighetsgrunder (inklusive balans mellan utbud och efterfrågan och hyrestrender) i kombination med omfattande forskning om relativ värdering bland fastighetssektorer för att identifiera förväntad avkastning per region, land och sektor, för att generera relativa rankningar efter länder och sektorer.

Individuella innehav väljs sedan vanligtvis ut med hjälp av följande principer:

-Övervikta aktier i segment, länder och regioner där den abrdn Real Estate Global HouseView är positiv (överlägsen relativ avkastning förväntas);

-Undervikt de aktier där den är negativ (sämre relativ avkastning förväntas); och

  • Att ta neutral exponering där den är neutral (förväntad avkastning är varken överlägsen eller sämre) eller aktier inte ligger inom täckningsområdet för abrdn Real Estate Global HouseView.

-För att uppnå sitt mål kommer fonden att ta positioner vars viktning avviker från jämförelseindex eller investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindex. Fondens investeringar kan avvika väsentligt från komponenterna och deras viktning i jämförelseindex och fondens resultatprofilen kan skilja sig betydligt från jämförelseindexets.

Investeringsstrategi

Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i fastighetsbolag från marknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än FTSE EPRA Nareit Developed-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Handla R8TA ETF

abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Acc (R8TA ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDR8TA
XETRAEURR8T

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära