Följ oss

Nyheter

Precious Green en modern portfölj för en grön framtid

Publicerad

den

AuAg Fonders Precious Green är en nytolkning av den klassiska 60/40 portföljen - anpassad till vår tid, och en grön framtid. I denna fond har globala aktier ersatt med 60% Green-Tech-företag som möjliggör transformationen till en grön värld. Vidare har obligationer ersatta med 40% guld/ädelmetaller för att både skydda portföljen och ha stark avkastningspotential

AuAg Fonders Precious Green är en nytolkning av den klassiska 60/40 portföljen – anpassad till vår tid, och en grön framtid. I denna fond har globala aktier ersatt med 60% Green-Tech-företag som möjliggör transformationen till en grön värld. Vidare har obligationer ersatta med 40% guld/ädelmetaller för att både skydda portföljen och ha stark avkastningspotential

Med en portfölj av företag som möjliggör skapandet av en grön värld går AuAg Fonder ett steg längre än de traditionella hållbarhetsfonderna. Därmed blir investerare positionerade rätt för att kunna få avkastning på denna mega-trend.

Green-Tech-strategin är diversifierad i fyra delstrategier:

  • Produktion av miljövänlig energi
  • Minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning
  • Energilagring
  • Utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik

AuAg Fonder ser guld/ädelmetaller som ett starkare portföljskydd än obligationer – både under korta systematiska chocker och i en framtid med hög monetär inflation.

Om Precious Green

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik där fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper, alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium. Fonden placerar globalt utan geografisk begränsning. Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är 60 procent Nasdaq Global TR Index (NQGIT) plus 40 procent Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Index (LEGATRUU) i respektive andelsklass investeringsvaluta.

Förvaltningskostnader

Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på investeringsvaluta, minsta teckningsbelopp och avgift. Minsta teckningsbelopp avser endast första teckningsbelopp. Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 2,0 % per år av fondens värde för andelsklass A och B samt 1,2 % för andelsklass C och D.

Handla AuAg Precious Green

AuAg Precious Green är tillgänglig på samtliga stora fondplattformar, till exempel Fondo, Avanza, Nordnet och SAVR.

Lanserar en guldfond i juni 2021

AuAg Fonder kommer under juni 2021 att lansera en guldfond, The ESG Gold Mining ETF (ESGO) som kommer att handlas på London Stock Exchange, tyska Xetra och Milanobörsen. Temat för denna börshandlade fond kommer att vara guld istället för silver, men i övrigt påminner de mycket om varandra.

Innehaven i AuAg Precious Green

NamnKategoriMålviktValutaBörs
Lynas Rare Earths LYCGreen Commodities3%AUDAU
Orocobre OREGreen Commodities3%AUDAU
Albermarle ALBGreen Commodities3%USDUS
Antofagasta ANTOGreen Commodities3%GBPLN
First Quantum Minerals FMGreen Commodities3%CADCN
Livent Corporation LTHMGreen Commodities3%USDUS
Enphase Energy ENPHGreen Efficiency3%USDUS
Johnson Matthey JMATGreen Efficiency3%GBPLN
Umicore NVJPGreen Efficiency3%EURBB
SolarEdge Technologies SEDGGreen Efficiency3%USDUS
Schneider Electric SUGreen Efficiency3%EURFP
Brookfield Renewable BEPGreen Energy3%USDUS
Canadian Solar CSIQGreen Energy3%USDUS
First Solar FSLRGreen Energy3%USDUS
JinkoSolar JKSGreen Energy3%USDUS
NextEra Energy NEEGreen Energy3%USDUS
Linde LINGreen Power3%EURGR
Ballard Power Systems BLDPGreen Power3%USDUS
Plug Power PLUGGreen Power3%USDUS
QuantumScape QSGreen Power3%USDUS

Innehaven kan komma att förändras.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.