Följ oss

Nyheter

PJS1 ETF investerar i eurodenominerade obligationer med kort löptid

Publicerad

den

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc (PJS1 ETF) syftar till att ge kapitalbevarande, likviditet och attraktiv avkastning

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist (PJS1 ETF) syftar till att ge kapitalbevarande, likviditet och attraktiv avkastning

Fonden är utformad för att ge kunderna kapitalbevarande, likviditet och starkare avkastningspotential jämfört med traditionella kontantinvesteringar, i utbyte mot en blygsam riskökning.

Lägre potentiell volatilitet

Fonden strävar efter att tillhandahålla diversifiering och reducering av nedåtrisker på volatila marknader, med liten exponering för ränterisk.

Aktivt drivs av ett kraftpaket

Fonden erbjuder tillgång till PIMCOs veteranlikviditetshanteringsteam, samt en omfattande kreditundersökningsprocess för att hitta vad som anses vara de mest attraktiva värdepapperen.

Beskrivning av PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist investerar i en blandning av obligationstyper (främst stats- och företagsobligationer) med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (månadsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 678 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist är en aktivt förvaltad ETF.

Fonden investerar främst i en aktivt förvaltad diversifierad portfölj av räntebärande värdepapper i euro med olika löptider, inklusive statsobligationer och värdepapper emitterade av eller garanterade av stater eller deras byråer och företagsobligationer och MBS- eller andra ABS-obligationer. Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i icke-euro-denominerade valutor och icke-euro-denominerade räntebärande värdepapper, som vanligtvis är säkrade till euro. Fonden investerar endast i värdepapper med investeringsklass.Handla

Handla PJS1 ETF

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist (PJS1 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURPJS1
Stuttgart Stock ExchangeEURPJS1
Borsa ItalianaEURPJS1
SIX Swiss ExchangeEURPJS1
XETRAEURPJS1

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.