Följ oss

Nyheter

Peruansk ETF i fokus efter räntesänkning

Publicerad

den

Peruansk ETF i fokus efter räntesänkning

Peruansk ETF i fokus efter räntesänkning. Vi har skrivit om det tidigare, den ekonomiska avmattningen är ett faktum i Latinamerika, och Peru, ett av de mer bortglömda länderna i Latinamerika utgör inget undantag. De flesta av de latinamerikanska länderna är beroende av utvecklingen av priserna på råvarumarknaden som för närvarande befinner sig i en nedåtgående trend. Peru har varit Latinamerikas snabbast växande ekonomi, landet har sedan 2002 kunnat uppvisa en årlig tillväxt på över 6 procent samtidigt som inflationen har kunnat hållas under kontroll.

Den peruanska ekonomin har på senare tid kommit att drabbas av samma problem som övriga latinamerikanska länder, något som framförallt är kopplat till prisfallet på ädelmetaller och basmetaller. Peru är en av världens största ädelmetallproducenter, i huvudsak vad gäller silver, och en stor del av landets export, cirka 17 procent, har gått till Kina. Avmattningen i den kinesiska ekonomin har satt sina spår i Perus export, och under 2013 klarade landet ”endast” av att redovisa en tillväxt på 5,02 procent i sin bruttonationalprodukt, den lägsta tillväxten på fyra år. Nu är EPU, en Peruansk ETF i fokus efter räntesänkning som landets centralbank nyligen genomförde.

Landets export har sjunkit

Den peruanska bruttonationalprodukten ökade under Q2 2014 med 1,7 procent, yrar-to-year, att jämföra med ett genomsnitt på 6,3 procent under det senaste decenniet samtidigt som landets export sjönk till den lägsta nivån på fyra år. Investeringarna sjönk med 3,2 procent under Q2 2014, vilket är den första nedgången på fem år.

I syfte att stimulera landets ekonomi beslutade den peruanska centralbanken att sänka styrräntan till 3,5 procent den 11 september. I juli gjordes ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter till 3,35 procent. Den peruanska centralbanken har även gjort en sänkning i november 2013, vilket var den första sänkningen på fyra år. Trots detta har de peruanska konsumentpriserna fallit och drivit ned inflationen. Konsumentpriserna doppade 0,09 procent i augusti, en svag trend med tanke på att centralbankens inflationsmål är en till tre procent Banken räknar med en inflation på cirka två procent jämfört med den tidigare beräknade nivån 2,8 % för 2014 Dessa utsikter gör att centralbanken kan komma att gå in för en mer ackommoderande penningpolitik, om det behövs.

Räntesänkningen var troligtvis vad som behövdes för att öka tillväxten, och den peruanska centralbanken har nu trimmat sin BNP-prognos med en nedåtreviderad prognos, 4 procent att jämföra med tidigare kommunicerade 4,4 procent. Råvarurika Peru är emellertid utsatt för prisförändringar på råvaror som koppar och guld. Svagheten i dessa råvaror har lett till en nedgång i investeringar inom gruvnäringen.

Vad kan vi förvänta oss den närmaste framtiden?

En nedgång i inflationen kom som en välsignelse för Peru eftersom detta kan föranleda ytterligare lättnader. Centralbanken anser att genom en sådan stimulans kommer Peru att kunna redovisa en tillväxt på närmare 5,8 procent nästa år. Den peruanska centralbanken köpte dessutom dollar i augusti i syfta att depreciera sin valuta mot dollarn. En försvagning av valutans värde skulle kunna leda till ett uppsving för Perus exportorienterade ekonomi.

Tack vare nedgången i Kinas ekonomiska tillväxt förväntar sig omvärlden någon form av ekonomiska stimulansåtgärder från den peruanska centralbanken. Om, eller snarare när detta sker, kommer den exporten att gynnas i någon form varför det då kan vara värt att titta närmare på EPU, den enda ETF med exponering mot den peruanska börsen som vi kunnat hitta.

iShares MSCI All Peru Capped ETF ( EPU)

EPU, som lanserades i juni 2009 är en passiv ETF som replikerar utvecklingen av MSCI All Peru Capped Index. Vi har inte kunnat hitta någon annan börshandlad fond som fokuserar på den peruanska börsen. Denna ETF består av 25 innehav, av vilka råvaror står för en betydande andel, cirka hälften av tillgångarna är hänförliga denna sektor. De tio största innehaven svarar för 75 procent av innehaven i denna börshandlade fond, varav de två största innehaven har mer än tio procents vikt, inget av de övriga 23 innehaven har en vikt som överstiger 6,5 procent. . iShares debiterar en total expense ratio på 0,62 procent för denna ETF.

Under 2013 backade EPU med mer än 25 procent, framförallt på grund av att priserna på ädelmetaller och industrimetaller rasade. Sedan dess har fonden uppvisar en extremt volatil trend. Initieringen av ett avsmalnat QE program och en kinesisk avmattning har också haft en negativ påverkar på kursen på EPU. Under 2014 har emellertid denna ETF stigit med cirka åtta procent.

Medan Latinamerikas största ekonomi, Brasilien, och dess ETF, iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ) drabbades av en teknisk recession under första hälften av 2014, något som den fortfarande kämpar mot ser förutsättningarna för EPU bättre ut. Visserligen kämpar Peru med sin ekonomi, men en tillväxt på fem, även fyra procent är inte alls dåligt, och jämfört med andra latinamerikanska ekonomier är det en hög nivå. Den som väljer att titta närmare på detta land bör emellertid tänka på att Peru är beroende av utvecklingen på råvarumarknaderna samt av Kinas ekonomiska tillväxt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BNQP ETC är en satsning på kopparpriset

Publicerad

den

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är den största ETC som följer RICI Enhanced Copper-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 13 oktober 2016 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PB8R1C7
Securities identification number (German WKN)PB8R1C
BloombergBNQP GY
ReutersBNQP.DE
TypeETC
Entitlement0.00926322
CurrencyEUR
Currency hedgedNo
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla BNQP ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBNQP

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil om tillväxt i aktiva ETFer

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

McNeil förklarade att uppkomsten av aktiva strategier är en naturlig utveckling efter framgången med passiva investeringsspårare och smarta beta-tematiska ETFer. Han lyfte fram bekvämligheten med att köpa ETF:er via onlineplattformar och inflytandet från den amerikanska marknaden, där 75 % av nya ETFer är aktiva.

McNeil nämnde att HANetf får allt större förfrågningar om aktiva ETFer, vilket speglar en bredare trend i Europa. Tillväxten på ETF-marknaden förväntas öka exponentiellt, med tillgångar som förväntas öka från 11 biljoner dollar till 30 biljoner dollar globalt inom de kommande fem åren.

McNeil påpekade skattefördelarna med att hålla amerikanska aktier i irländskt hemmahörande ETFer, och betonade en källskatt på 15 % på utdelning jämfört med 30 % i andra jurisdiktioner. Han noterade att attraktionen mot aktiva ETFer också drivs av potentiella alfavinster och det växande intresset från stora kapitalförvaltare i Europa. Till exempel gick Guinness Global Investors nyligen med i HANetfs plattform.

Han nämnde också att strategier sträcker sig över aktie-, ränte- och optionsbaserade produkter.

Fortsätt läsa

Nyheter

C71P ETF en penningmarknadsfond som investerar i korta amerikanska statsskuldsväxlar

Publicerad

den

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07 % p.a. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar).

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga C71P

Exponering för amerikanska statsobligationer: Genom att investera i kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar kan ETF erbjuda ett mycket likvidt, räntebärande alternativ till kontanter.

Låg volatilitet: ETFen är koncentrerad till löptider på 1-3 månader och syftar till att maximera exponeringen mot kortfristiga statsräntor, vilket kan minska portföljvolatiliteten och hjälpa investerare att spåra rådande marknadsräntor.

ETF-effektivitet: Denna ETF ger exponering mot en korg av kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar för bara en kostnadskvot på 0,07 % – allt i en enda affär.

Handla C71P ETF

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURC71P
London Stock ExchangeGBPCLPP
London Stock ExchangeUSDCLIP

Största innehav

NamnVikt (%)Värdepapperstyp
B 01/25/249.18Treasury Bill
B 02/15/247.67Treasury Bill
B 02/01/247.60Treasury Bill
B 02/08/247.51Treasury Bill
B 01/18/247.29Treasury Bill
B 01/11/247.21Treasury Bill
B 01/04/247.14Treasury Bill
B 01/02/246.97Treasury Bill
B 01/09/246.97Treasury Bill
B 01/16/246.96Treasury Bill

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära