Följ oss

Nyheter

Ny fond erbjuder likaviktad fastighetsexponering

Publicerad

den

Ny fond erbjuder likaviktad fastighetsexponering Som en direkt följd av att allt fler investerare väljer att se fastigheter som ett separat tillgångsslag så har Guggenheim Investments lanserat en ny fond erbjuder likaviktad fastighetsexponering

Ny fond erbjuder likaviktad fastighetsexponering Som en direkt följd av att allt fler investerare väljer att se fastigheter som ett separat tillgångsslag så har Guggenheim Investments lanserat en ny fond erbjuder likaviktad fastighetsexponering. Den nya fonden fungerar därmed som en sektorhandlad fond för investerare som söker alternativ till traditionella marknadsviktade fonder.

Enligt ett pressmeddelande kommer Guggenheim S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (NYSEArca: EWRE), som började handlas den 13 augusti i år att spåra det nyligen framtagna S&P 500 Equal Weight Real Estate Index, ett index som består av likaviktade komponenter enligt klassificeringen i Global Industry Classification Standard (GICS) Real estate Industry Group. Den nya börshandlade fonden har en driftskostnadsprocent på 0,4 procent.

Fastigheter blir en egen sektor

S & P Dow Jones Index och MSCI (NYSE: MSCI), två av de största leverantörerna av index för börshandlade fonder har tidigare meddelat att fastigheter kommer att bli den elfte Global Industry Classification Standard (GICS) sektorn. Den nya GICS fastighetssektorn lanserades i augusti 2016 och EWRE underliggande index kommer så småningom att anpassa sina innehav för att återspegla den nya sektorn.

Att fastigheter utvecklas till separat tillgångsklass är en direkt följd av att fastigheter har fått en ökad betydelse för både investerare och rådgivare som söker såväl avkastning som kapitaltillväxt. För att framhäva företagets åtagande att förse kunderna med innovativa investeringslösningar är Guggenheim först på marknaden med en ny likaviktad sektor-ETF som kan ha stor inverkan på både portföljplanering och analys.

Denna ETF omfattar andelar i så kallade REIT, det vill säga börshandlade fonder med fokus på fastighetsinvesteringar, och noterade bolag som arbetar med fastighetsförvaltning och utveckling. De REITs som fokuserar på hypotekslån och inteckningslån kommer inte att kunna köpas in i denna börshandlade fond då de kommer att kvarstå inom finanssektorn. EWRE har allokerat 28,2 procent av sitt kapital till specialiserade fastigheter (28,2 procent), detaljhandelsfastigheter (19,7 procent), bostäder (16,2 procent), hälsovårdsfastigheter (11,9 procent), kontorsfastigheter (11,9 procent), industrifastigheter (3,9 procent), hotellfastigheter (4,1 procent) samt fastighetstjänster (4,1 procent).

De största innehaven i denna börshandlade fond omfattar American Tower Corp (NYSE: AMT) 4,1 %, Host Hotels & Resorts (NYSE: HST) 4,1 %, Apartment Investment and Management (NYSE: AIV) 4,1 %, CBRE Group (NYSE: CBG) 4,1% och Essex Property trust (NYSE: ESS) 4,1 %. Genom att EWRE arbetar med en likaviktad portfölj har det varit möjligt för Guggenheim att fokusera mer på mindre företag, något som inte hade varit möjligt med en likaviktad portföljmetodik, där denna ETF skulle blivit betydligt mer topptyngd.

Investerare har sedan lång tid tillbaka uppskattat att ha en exponering mot fastighetsinvesteringar på grund av att dessa ger löpande intäkter och en potential till värdestegring. Fastigheter ger regelbundna inkomster som möter deras behov av utdelningar som kan investeras för att stärka den löpande avkastningen. Eftersom hyror och värderingar vanligen stiger i takt med inflationen kan detta tillgångsslag ses som en inflationshedge, samtidigt som avkastningen på fastigheter vanligen överträffar inflationen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.