Följ oss

Nyheter

Glöm inte bort DAX

Publicerad

den

Glöm inte bort DAX

Glöm inte bort DAX Recon Capital DAX Germany ETF (NasdaqGM: DAX) är en börshandlad fond som oftast glöms bort till förmån för andra ETFer som replikerar utvecklingen på Tysklands aktiemarknad, detta trots det mycket passande kortnamnet. Det finns emellertid skäl att se närmare på denna ETF, då korrelationen mellan tyska och amerikanska aktier ofta är väldigt hög.

Med en tung exponering mot stora, multinationella företag har DAX under året gynnats av en euro som blivit allt svagare mot den amerikanska dollarn. En svag euro hjälper till att stödja exporten och för det – i alla fall i teorin – möjligt för företagen att erhålla större intäkter från företagens utländska verksamheter. Den ETF som handlas under kortnamnet DAX är den enda börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av indexet DAX.

Diagrammet nedan visar hur DAX i april slog i kanaltaket. Samtidigt som DAX stötte på detta motstånd så började NYSE Advance/Decline att handlas nedåt och divergerade under ett par månader mot S&P 500 och andra större amerikanska referensindex.

Augusti en av de värsta börsmånaderna på flera år

Augusti en av de värsta börsmånaderna på flera år, i alla fall för europeiska aktier i allmänhet, men fördelen med denna nedgång är att många aktier nu har en betydligt attraktivare värdering än tidigare. Kapitalförvaltaren BlackRock tror att nedgången varit överdriven, speciellt som många av de ledande europiska indikatorerna tyder på en fortsatt ekonomisk expansion.
DAX, eller Deutscher Aktienindex, som namnet är på tyska, består av de 30 största och med likvida bolagen på den tyska aktiemarknaden. Varje enskilt bolag tillåts ha en maximal vikt på tio (10) procent i detta index. Tillsammans svarar dessa bolag för cirka 80 procent av det tyska börsvärdet.

DAX-indexet har en kraftig exponering mot industri, materials, finansiella tjänster och sällanköpsvaror, något som gör att de tyska företagen, och därmed de tyska aktierna, har en betydande hävstång om euron utvecklas svagare. Tyskland är den euroområdets största ekonomi och dess största exportör.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.