Följ oss

Nyheter

Ny db x-trackers aktieindex ETFer på Xetra

Publicerad

den

Xetra meddelar att de tagit upp ett antal nya börshandlade fonder till handel, denna gång är de ny db x-trackers aktieindex ETFer på Xetra sådana som replikerar kursutvecklingen för

Xetra meddelar att de tagit upp ett antal nya börshandlade fonder till handel, denna gång är de ny db x-trackers aktieindex ETFer på Xetra sådana som replikerar kursutvecklingen för amerikanska företag med en utdelning som överstiger genomsnittet.

Bakom den nya db x-trackern, som är icke-utdelande, ligger Deutsche Asset & Wealth Management

ETF namn: db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITs ETF

Tillgångsklass: Aktieindex ETF

Total Expense Ratio (TER): 0,39 procent

Benchmark: MSCI North America High Dividend Yield

Db x-trackern MSCI North America High Dividend Yield Index UCITs ETF (DR) gör det möjligt för investerare att ta del av kursutvecklingen för amerikanska och kanadensiska företag som har en utdelning som överstiger genomsnittet.

Det index som denna ETF replikerar består av ett stort antal företag inom large och mid cap segmentet, som har en free float som motsvarar cirka 85 procent av marknaden. Vidare omfattar indexet endast aktier med en direktavkastning som överstiger genomsnittet för indexet med minst 30 procent. Vikterna revideras och justeras på kvartalsbasis.

db X-trackers är börshandlade fonder (ETF:er) och är en indexjämförelsebaserad lösning från Deutsche Bank AG. db X-trackers börshandlade fonder är passiva investeringsfonder som har som syfte att nära följa ett underliggande jämförelseindex. db X-trackers börshandlade fonder kombinerar fördelarna med aktier och fonder i en produkt. db X-trackers börshandlade fonder kan omsättas på samma sätt som vilket annat börshandlat värdepapper som helst och erbjuder en tydlig, billig och effektiv, passiv indexjämförelsesbaserad lösning. db X-trackers börshandlade fonder har bildats enligt reglerna för UCITS-fonder baserade i Luxemburg.

db X-trackers startades i januari 2007 och är ett av de fem största företagen för börshandlade fonder i världen och ett av de tre största i Europa.*

db X-trackers erbjuder ett brett urval börshandlade fonder som täcker många marknader och tillgångsslag inklusive många förstklassiga värdepapper som till exempel förstklassiga penningmarknadsbaserade börshandlade fonder i Europa, förstklassiga kreditbaserade börshandlade fonder i Europa, förstklassiga valutabaserade börshandlade fonder och förstklassiga hedgefondsbaserade börshandlade indexfonder globalt.

db X-trackers börshandlade fonder täcker följande tillgångsslag:

 • aktier (långa/korta)
 • obligationer (långa/korta)
 • krediter (långa/korta)
 • penningmarknad
 • valutor (FX)
 • råvaror
 • alternativa tillgångsslag (- volatilitet, – hedgefonder, – inflationsswappar)

db X-trackers börshandlade fonder är noterade på olika fondbörser i Europa och Asien:

 • Milano – Borsa Italiana
 • Frankfurt – Xetra
 • Paris – Euronext
 • London Stock Exchange
 • Zürich – SIX Swiss Exchange
 • Stockholm – Nasdaq OMX
 • Madrid Stock Exchange – BME
 • Singapore – SGX-ST
 • Hong Kong Stock Exchange

och stöds av många olika marknadsgaranter.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.