Följ oss

Nyheter

Nordnets Günther Mårder uppmärksammar ETFer

Publicerad

den

Nordnets Günther Mårder uppmärksammar ETFer

Nordnets Günther Mårder uppmärksammar ETFer. Mer korrekt, Günther Mårder uppmärksammar sina bloggläsare på ETFer med fokus på amerikanska preferensaktier.

Han skriver att kategorin av börshandlade fonder som investerar i en stor korg av amerikanska preferensaktier har vuxit på den amerikanska marknaden.

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier.

Preferensaktier ger bättre rätt till bolagets tillgångar eller vinst än stamaktier vid konkurs eller likvidation. Aktier utgivna med utdelningspreferens ger aktieägaren särskild rätt till utdelning före innehavare av stamaktier, ibland med ett bestämt belopp baserat på teckningskursen uppräknad med viss kalkylränta. Aktier utgivna med likvidationspreferens ger vid likvidation särskild rätt till bolagets tillgångar. Det finns relativt långtgående möjligheter att utforma villkoren för preferensaktiers bättre rätt. Regleringen sker i bolagsordningen. En annan möjlighet att reglera aktieägares olika rättigheter är att avtala om dem genom ett aktieägaravtal.

Gynnad ställning

Preferensaktiens mer gynnade ställning avspeglas vanligen i ett högre marknadspris än för stamaktien, allt annat lika. Preferensaktier med hög garanterad utdelning får delvis karaktären av en företagsobligation. En fundamental skillnad är dock att företagets kreditgivare går före alla aktieägare inklusive innehavare av preferensaktier i händelse av att företaget utvecklar betalningssvårigheter. Samtidigt som preferensaktien ger förtur till utdelning ger de i regel betydligt mindre rösträtt än stamaktien. I Sverige är det i första hand fastighetsbolagen som givit ut preferensaktier, men det är fortfarande svårt att skapa en korg av preferensaktier som gör att det går att minska både bolags- och branschrisken. Det går att skapa en korg baserat på

Günther Mårder skriver att populariteten för denna typ av ETFer har ökat hos de svenska spararna. Det bör i sådant fall vara från låga nivåer, då vi inte återfinner den bland de mest omsatta eller ägda hos Nordnet. Oavsett detta så är hans tanke inte alls dålig, tvärtom, den är mycket bra för den som vet vad de gör. Nivån på direktavkastningen hos sådana börshandlade fonder varierar just nu mellan 6-7 procent och utdelningen kommer månadsvis. Genom att samla en rad sådana preferensaktier minimeras bolagsrisken, vilket betyder att om ett av företagen går dåligt kommer det att få en mindre betydelse på den totala avkastningen. Nackdelen med preferensaktier är emellertid att det finns en låg uppsida. Det är därför viktigt att se denna typ av placering som ett alternativ till ett obligationssparande.

Tänk på valutarisk

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att den som köper en börshandlad fond denominerad i USD tar en valutarisk. Nu då den amerikanska dollarn befinner sig i en stigande trend är det knappast något att bekymra sig för, men den dagen valutaparet USDSEK vänder åt det andra håller betyder det att en sådan placering, allt annat lika, kommer att minska i värde och kan komma att överstiga den löpande avkastningen i form av utdelningen.

Här följer några exempel på ETFer med fokus på amerikanska preferensaktier som Günther Mårder framhåller.

  • Global X SuperIncome Preferred ETF SPFF
  • PFF iShares S&P US Preferred Stock Index Fund PFF
  • PowerShares Preferred Portfolio PGX
  • PowerShares Financial Preferred Portfolio PGF
  • SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF PSK
  • Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF PFXF
  • PowerShares Variable Rate Preferred Portfolio VRP
  • First Trust Preferred Securities and Income Fund FPE

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.