Följ oss

Nyheter

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014

Publicerad

den

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014

Nedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under februari 2014 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

ETP innehav MSEK 4 541* (3 095) ETF=4 200 ETN=341

ETP omsättning MSEK 3 945 (3 990) ETF=1 805 ETN=2 140

ETP inflöden MSEK +95,6 (+81,4), Ack. 2014 +447,5 MSEK

ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet sjönk till 45 procent (52).

*Innehaven av ETFer hos Nordnet har ökat kraftigt under perioden som en effekt av att ett antal kunder har flyttat över stora innehav av bland annat börshandlade fonder till Nordnet från andra förvaltare.

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder som replikerar OMX, både Bull och Bear, men vi noterar även att Direxion Small Cap 3X Shares fortsätter att återfinnas bland de mer omsatta produkterna, både Bull & Bear-varianterna behåller sin placering högt upp på listorna. ProShares bearprodukt på S&P 500 och deras QQQ dyker också upp på listan bland de mer omsatta produkterna.

ETF:en som flest Nordnetkunder håller är fortsatt OMX HELSINKI 25 ETF som replikerar utvecklingen på den finska marknaden. Samma sak har för övrigt gällt under hela 2014, denna ETF brukar återfinnas högt upp på listorna. Vi har för avsikt att återkomma separat till denna börshandlade fond, som enligt oss är den mest representativa ETFen när det gäller Helsingforsbörsen.

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF är en annan av de börshandlade fonder som brukar återfinnas på denna lista. Under februari fick den sällskap av en annan av Vanguards börshandlade fonder, Vanguard Total US som fortsätter att locka Nordnets kunder. DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF från Deutsche Bank är en ny produkt som rusat påå listorna. Med tanke på att det utbud som Deutsche Bank har i Stockholm är större än vad de fyra storbankerna har tillsammans är det förvånande att det inte handlas – eller ägs – mer db-x trackers hos Nordnet.

Största nettoinflödena hade XACT BEAR(svenska aktier), iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF (obligationer), XACT Derivat BEAR (norska aktier) och iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (obligationer). Baserat på nettoinflödena kan det tolkas som att Nordnets kunder förbereder sig för en kommande nedgång. Även olika produkter på kaffe är populära.

Största nettoutflödena hade XACT Derivat BULL (norska aktier), BLANKA ASSA N (Nordeas Certifikat/ETN med hävstång -1 och som har Assa B som underliggande tillgång) ProShares Ultra QQQ (amerikanska aktier) och SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (obligationer).

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

Top 10 Turnover ETF april 2014

 SEKProduct
XACT BULL 2517 297 009ETF
XACT Derivat BEAR210 591 903ETF
XACT BEAR188 103 451ETF
XACT Derivat BULL117 167 449ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares81 416 097ETF
XACT BULL71 729 385ETF
ProShares Ultra QQQ44 150 440ETF
XACT OMXS3041 218 122ETF
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X37 267 952ETF
ProShares UltraPro Short S&P50024 041 070ETF

Top 10 Turnover ETN April 2014

 SEKProduct
BULL OMX X15 SG457 932 993ETN
BEAR OMX X15 SG339 699 755ETN
BULL DAX X15 SG202 945 517ETN
BULL OMX X10 BNP142 561 710ETN
BULL OMX X12 C134 329 989ETN
BEAR OMX X10 BNP 291 621 405ETN
BEAR DAX X15 SG87 727 953ETN
FLEX LONG OMX 4 OC36 833 044ETN
BULL KAFFE X4 S24 656 732ETN
KAFFE S18 299 395ETN

Top 10 Holdings april 2014

 SEKProduct
OMX HELSINKI 25 ETF285 470 734ETF
XACT OMXS30239 643 702ETF
XACT BULL 2127 817 867ETF
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS ETF101 756 415ETF
XACT Derivat BEAR82 522 134ETF
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND80 264 210ETF
XACT BULL78 808 965ETF
VANGUARD TOTAL US76 893 385ETF
DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF57 590 439ETF
XACT DERIVAT BULL57 312 673ETF

Top 10 Net Inflows april 2014

 SEKProduct
XACT BEAR16 317 452ETF
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF16 193 536ETF
XACT Derivat BEAR15 964 749ETF
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF15 830 229ETF
BEAR DAX X15 SG9 215 133ETN
BEAR OMX X15 SG6 665 658ETN
DBX MSCI EUROPE ETF6 446 121ETF
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF5 822 335ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc)5 665 256ETF
DBX S&P 500 ETF5 313 810ETF

Top 10 Net Outflows april 2014

 SEKProduct
XACT Derivat BULL-8 479 400ETF
BLANKA ASSA N-5 017 804ETN
ProShares Ultra QQQ-4 753 053ETF
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF-4 488 353ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares-3 980 149ETF
BULL DAX X4 C-3 413 292ETN
OMXH25 ETF-3 251 224ETF
BULL DAX X15 SG-3 176 136ETN
iShares DAX? UCITS ETF (DE)-3 168 401ETF
BULL SPXF X4 CZ-2 866 073ETN

Källa: Nordnet

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.