Följ oss

Nyheter

Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Publicerad

den

Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Den Nordiska ETF-marknaden mars 2019. Under mars uppgick ETF-handeln till ca 10,6 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i februari) varav ca 8,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 88%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 2,4%.

Läs hela rapporten här.

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Nordiska ETF-marknaden mars 2019
Nordiska ETF-marknaden mars 2019
Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.