Följ oss

Nyheter

Nästan inga hållbara fonder uppfyller EUs miljömärkningskriterier

Publicerad

den

Mindre än en procent av artikel 8 och 9 fonderna uppfyller kraven. Nästan inga hållbara fonder uppfyller de minimikriterier som krävs för EUs föreslagna miljömärke, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) varnat.

Mindre än en procent av artikel 8 och 9 fonderna uppfyller kraven. Nästan inga hållbara fonder uppfyller de minimikriterier som krävs för EUs föreslagna miljömärke, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) varnat.

Analys av ESMA, som tog ett urval av 3 000 ESG-fokuserade UCITS-fonder med tillgångar på en miljard euro under förvaltning, visade att bara 16 – eller 0,5 procent – uppfyllde portföljens grönhetströskel på 50 procent samt specificerade uteslutningsmått som krävs av etiketten.

Miljömärket är ett EU-omfattande märke som tilldelas miljövänliga produkter och tjänster. En version av märkningen för finansiella produkter för privatkunder övervägs i ett försök att hjälpa privata investerare att fatta beslut om finansiella produkters hållbarhet.

Miljömärket är ett EU-omfattande märke som tilldelas miljövänliga produkter och tjänster. En version av märkningen för finansiella produkter för privatkunder övervägs i ett försök att hjälpa privata investerare att fatta beslut om finansiella produkters hållbarhet.

Men det finns fortfarande oenigheter om hur stränga kraven bör vara med tillsynsmyndigheten som trampar en fin linje mellan att öka antalet fonder som använder etiketten och att skada dess trovärdighet.

Analysen, som använde data från Morningstar, inkluderar uteslutande fonder märkta artikel 8 och artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

ESMA fann att bara 26 fonder – mindre än en procent av sitt urval – har en portföljgrönhetsgrad på över 50 procent inklusive 10 artikel 8 och 16 artikel 9 fonder.

Den sa att en avlastning av kravet på 50 procent, som den sa är högt jämfört med gröna fondmärkningar som redan finns i vissa EU-länder, skulle öka antalet avsevärt. Enligt undersökningen skulle 69 fonder uppfylla en tröskel på 40 procent och 136 fonder skulle uppfylla en tröskel på 30 procent

När det gäller det andra kravet, en portföljs uteslutningsmått, fann ESMA att bara 73 procent av fonderna hade åtminstone viss exponering för fossila bränslen, vilket betyder att de inte skulle kvalificera sig för ett miljömärke.

ESMA sa att när de kombinerade portföljens grönhetsgrad och ESG-uteslutningar uppfyllde bara 16 fonder kraven för miljömärket.

”EU-miljömärket för finansiella produkter för privatpersoner kan ge fördelar för investerare genom att införa minimikriterier för hållbarhet baserade på standardiserade definitioner och ökad transparens”, sa ESMA.

”Men dess framgång skulle bero på dess upplevda trovärdighet och graden av upptagande av produktchefer.”

Trots detta sa branschorganet att mindre stränga krav skulle dra in fler investeringar i en koldioxidsnål ekonomi i framtiden.

”Lättare krav bör leda till ett högre utbud av miljömärkta produkter, vilket kan dra in ett större antal investerare och volymer av finansiering, förutsatt att sådana åtgärder inte skadar miljömärkets trovärdighet”, tilläggs det.

Dessutom skulle skärpta krav bli lättare att uppfylla med tiden när EU-taxonomin växer och fler företag börjar sin övergång till en grönare framtid, sa ESMA.

Rapporten kommer när kapitalförvaltningsindustrin kämpar för att komma till rätta med ”nivå 2” av SFDR som trädde i kraft den 1 januari.

Ungefär 50 miljarder euro av Paris-Aligned Benchmark och Climate Transition Benchmark ETF:er har nedgraderats från artikel 9 till artikel 8 under de senaste månaderna då emittenter som BlackRock, Amundi och DWS bjudit på att få sina produkter i linje med den uppdaterade förordningen.

I november lanserade ESMA ett samråd för att införa ett lägsta tröskelvärde på 50 procent hållbara investeringar för fonder som använder sin ”hållbara” i deras namn och en tröskel på 80 procent för fonder som använder ESG.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära