Följ oss

Nyheter

Mycket kraft i kärnkrafts-ETF

Publicerad

den

Mycket kraft i kärnkrafts-ETF. Kärnkraftssektorn har försmäktat efter katastrofen i japanska Fukushima Dai-Ichi, men kärnkraftsrelaterade börshandlade fonder slår tillbaka och visar att det finns mycket kraft i kärnkrafts-ETF.

Mycket kraft i kärnkrafts-ETF. Kärnkraftssektorn har försmäktat efter katastrofen i japanska Fukushima Dai-Ichi, men kärnkraftsrelaterade börshandlade fonder slår tillbaka och visar att det finns mycket kraft i kärnkrafts-ETF.

Analytikerna tror att en av fem kärnkraftsreaktorer i Japan kommer att startas upp under 2014. Samtidigt ser vi att Kina planerar att fyrdubbla sin kärnkraftskapacitet fram till och med 2020. Detta kommer att medföra att priset på uran kommer att hamna i fokus då efterfrågan på denna råvara ökar.

Det största hotet mot kärnkraftssektorn är den allmänna opinionen och dess åsikter och säkerheten. Det betyder att oppositionen kan stoppa planer på att expandera befintliga kärnreaktorer eller starta nya sådana. Investerare är intresserade av att få exponering mot sektorn kan titta på börshandlade fonder som riktar uranbrytning eller nukleära energilager, på detta sätt utsätter de sig inte för företagsspecifika risker i samma utsträckning.

Tre olika börshandlade fonder med fokus på uran

Global X Uranium ETF (NYSEArca: URA) följer 23 globala urangruvföretag, med en 60 % vikt mot Kanada, Fonden har 20 % av sina innehav i Australien och 11 % i USA. URA har en övervikt eftersom denna ETF har 23,5 % av sitt innehav i Cameco Corp och i övrigt sig mot små-och mikro-cap företag, som omfattar 32,7 % och 30,8 % av innehaven.

Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NYSEArca: NLR) har en bredare spridning i sina innehva, inklusive exponering för stora och stabilare allmännyttiga företag som svarar för cirka 32,6 % av portföljen. Dessutom har denna ETF en exponering mot större företag, med en 22,4 % vikt mot de allra största företagen, 46,2 % i large caps och 19,9% inom small cap segmentet. Japan utgör det största landet med 24,4 %, följt av Frankrike 21,7 %, USA 20,5 %, Kanada 13,7 %, Polen 9,9 % och Australien 9,8 %.

Slutligen iShares Global Nuclear Energy ETF (NYSEArca: NUCL) följer 24 av de största företagen inom kärnkraftssektorn – mega caps utgör 25,3 %, large-caps 58,9 % och medelstora företag 14,1 % av denna ETFs innehav. Denna ETF fokuserar mer på kärntekniska anläggningar och den utrustning som behövs för att driva reaktorer, med en 47,7 % allokering till elbolag och 13,4 % till flerproduktföretag. USA är det största marknaden på 39,8 %, följt av Japan 27,6 %, Kanada 5,9 %, Spanien 4,9 % och Tyskland 4,9 %.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.