Följ oss

Nyheter

Mexiko den mest attraktiva tillväxtmarknaden

Publicerad

den

Mexiko den mest attraktiva tillväxtmarknaden

Enligt nyhetsbyrån Bloombergs är Mexiko den mest attraktiva tillväxtmarknaden medan Indien är den som lockar minst.

Mexiko stärkt av höga obligationsräntorna, attraktiva p/e-tal. Analysen täcker BNP-tillväxt, värderingar, kreditbetyg, volatilitet.

Den mexikanska peson rasade på de internationella valutamarknaderna och obligationsräntorna rusade i höjden när Donald Trump i november 2016 valdes till president efter en kampanj där han bland annat anklagat Mexiko för att stjäla amerikanska arbetstillfällen.

Även efter det att de initiala utförsäljningarna har avtagit så ligger den tioåriga obligationsräntan cirka en procentenhet högre än vad den gjorde innan Trumps seger kommunicerades. Den mexikanska peson handlas just nu till den lägsta nivån på 21 år jämfört med den amerikanska dollarn, vilket ökar utsikterna för de mexikanska exportföretagen.

De flesta marknadsanalytikerna är av åsikten att både den mexikanska peson och landets statsobligationer har sålts ned för mycket. Många analytiker har nu höjt sina prognoser för det fjärde kvartalet 2017 och bedömer att peson kommer att stärkas mot dollarn med minst fem (5) procent.

  • Indien är den minst attraktiva tillväxtekonomin

Indien är på grund av sin hlgt värderade aktiemarknad, obligationsmarknad och valuta, den minst attraktiva tillväxtekonomin. India’s NSE Nifty 50 Index och Sensex index har stigit till sin högsta nivå på två år efter segern i elektorsvalet för premiärministern Narendra Modis parti. Förhoppningarna är att han skall öka takten på olika reformer. På längre sikt kan dessa skatter komma att störa den indiska konsumtionen. Eftersom Indien ser oattraktivt ut för investerare är det sannolikt att många kommer att allokera om sitt kapital, bort från Indien, vilket kan komma att få priserna att falla till mer attraktiva nivåer.

Bloombergs analys omfattar nio av de tio länder som ingår i JP Morgan Chase & Co´s Emerging Market Currency Index. Singapore har exkluderats eftersom Bloombergs anser att det är en utvecklad ekonomi.

Länder

 

Mexiko

Turkiet

Chile

Ungern

Sydafrika

Brasilien

Ryssland

Kina

Indien

BNP

-0.72

-0.40

-0.70

0.47

-0.93

0.45

0.35

-1.82

0.08

Current Account

-0.76

-0.30

0.11

0.09

0.94

0.76

-0.49

-1.09

0.66

P/E

1.84

1.08

0.36

-0.36

-0.14

0.80

0.11

-0.64

-2.98

Ränta

2.81

2.11

-0.34

-0.60

1.03

-0.94

-0.40

0.04

-1.27

Real ränta

1.89

2.32

-0.26

0.69

-0.35

-0.42

0.05

-0.35

-1.44

FX Vol

-1.43

-1.88

0.33

0.71

0.07

0.08

0.35

-1.47

0.83

Ratings

0.56

-0.78

1.56

-0.44

-0.11

-1.11

-0.78

1.56

-0.44

Totalt

4.18

2.15

1.04

0.57

0.52

-0.38

-0.80

-3.78

-4.56

Varje lands attraktionskraft har valts efter prognoser sammanställda från Bloomberg undersökningar av analytiker och ekonomer:

 Tillväxtprognos i bruttonationalprodukten för 2017
 Prognos för bytesbalansen för 2017 i förhållande till BNP
 P/E-tal för nyckel aktieindex
 Räntan för tioåriga statsobligationer
 Real effektiv växelkurs baserad på data från Bank for International Settlements
 Implicit valutavolatilitet
 Statsskuldens kreditvärdighet

Resultatet för varje parameter visas som en Z-score, som mäter förhållandet mellan det individuella värdet till medelvärdet. Poängen beräknas baserat på det femåriga genomsnittet mellan ett lands variabel och medelvärdet av de nio tillväxtmarknaderna.

Resultaten för p/e-talet, reala effektiva växelkurs och valutavolatilitet återförs som högre siffror vilket innebär att de är mindre attraktiva för investerare.

BNP-tillväxten mäter potentialen för tillgångsavkastning, medan bytesbalans indikerar risken för en valutakris. Aktier, obligationer och valutor representerar de stora investeringsklasserna. Implicit volatilitet mätare risker för carry trade.

Kreditbetyget är en skattning av risken i landets statsobligationer och valuta. Värdena är baserade på Moodys Investors Service och de alfabetiska symbolerna omvandlas till siffror, där Aaa ges ett värde om 20 och C representerar noll.

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Denna ETF har som mål att replikera investeringsresultat från MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50. Den börshandlade fonden kommer alltid att investera minst 80 procent av sina tillgångar i värdepapper i dess underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper i dess underliggande index. MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50 är ett free float-justerat marknadsvärdesviktat index med en skyddande metod som tillämpas för att emittenten vikter så att ingen enskild aktie kan ha en vikt som överstiger 25% av det underliggande indexet, och alla emittenter med vikt på över fem (5) begränsas så att de inte kan ha en kumulativt vikt som överstiger 50 procent av portföljvärdet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.