Följ oss

Nyheter

Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna

Publicerad

den

Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) har fallit med mer än åtta procent under 2015, men jämfört med många andra börshandlade fonder som spårar de latinamerikanska ekonomierna är resultatet anmärkningsvärt bra. Faktum är att EWW är den enda landspecifika börshandlade fonden som replikerar aktiemarknaderna i Latinamerika som handlas till en kurs som är högre i dag än för fem år sedan.

Colombia och Mexiko ses tillsammans med Turkiet, Sydafrika och Indonesien som utvecklingsländer alltför beroende av flyktiga utländska investeringsflöden. Den ursprungliga fragile five var bland de värst under avsmalnings utbrott av 2013 då utländska investerare drog sig ur tillväxtmarknaderna. I händelse av en annan avsmalnande bör Colombia och Mexiko vara bland de länder som är mest utsatta för en övergång till säkerhet, det vill säga de kommer drabbas hårt av att kapitalutflöden när placerarna allokerar sina investeringar till länder med stabilare ekonomi.

Närheten till USA är en styrka

Däremot kan Mexikos närhet till USA vara en fördel om FED meddelar en räntehöjning under kommande månad. Redan nu finns det sektorer i den mexikanska ekonomin som är väl positionerade för framtiden. I en analys som UBS publicerade under förra veckan sägs att den schweisiska banken anser att investerare bör avstå att köpa Mexiko på bred front, men att banken ser möjligheter för mexikanska dagligvaror och finansiella tjänster. Banken oroar sig för en starkare mexikanska peso som skulle göra det dyrare att exportera till USA, starkare råvarupriser och en acceleration av den ekonomiska tillväxten i Mexiko.

EWW har 1,39 miljarder dollar under förvaltning, och har allokerat cirka 45 procent av detta kapital till dagligvaror och finansiella tjänster. Detta gör dessa sektorer till denna börshandlade fonds tyngsta sektorinnehav.

Kassatäckningsgraden i riskzonen

Mexiko är i riskzonen med sin kassatäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering. I Dag är denna kvot så låg 1,6 år, vilket är mindre än de sju åren i Ryssland, en annan oljeexportör. Mexiko begränsas dessutom av landets nära-nollrealränta, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare.

Som alla andra oljeexportörer har Mexikos valuta drabbats av de fallande råoljepriserna, men ETF-investerare bör ha i åtanke att även Mexiko har en stor oljeindustrin, ingen av de landsspecifika börshandlade fonderna som replikerar den mexikanska börsern har exponering mot sektorn.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.