Följ oss

Nyheter

Matrialsektorn levererar

Publicerad

den

Matrialsektorn levererar

Matrialsektorn levererar Råvarusektorn, och därmed de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av denna sektor, befinner sig just nu i fokus. Råvarusektorn kan trots fallande priser drar fördel av den starkare dollarn vilket lett till att ETFer i råvarusektorn har visat stigande kurser.

Year-to-date har Material Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB) stigit med 5,9 procent, Vanguard Materials ETF (NYSEArca: VAW) med 5,1 procent, iShares U.S. Basic Materials ETF (NYSEArca: IYM) med 4,4 procent och iShares S&P Global Materials (NYSEArca: MXI) med 6,3 procent. Detta skall jämföras med SPDR S & P 500 ETF (NYSEArca: SPY), den börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av jämförelseindexet S&P 500 som ”endast” stigit med 2,1 procent under 2015.

En allt starkare amerikansk dollar gynnar de företag som har utländsk gruvdrift eftersom dessa bolag erhåller betalt i USD när de säljer sin malm, medan kostnaderna är denominerade i lokala valutor. Dessutom har den starkare dollarn lett till att vissa gruvproducenter expanderar sin produktion i vissa projekt då den, relativt, svagare valutan i produktionsländerna lett till att produktionskostnaderna minskat även om råvarupriserna har fallit. Flera gruvprojekt har således blivit lönsammare trots de fallande råvarupriserna. Det betyder emellertid att utbudet ökar, något som gör att vi kan förvänta oss att metallpriserna kommer att sjunka inom kort om inte efterfrågan ökar kraftigt.

Verksamhet i länder med svaga valutor bidrog till vinst

Ett exempel på ett företag som har ökat sin produktion är Anglo American PLC. Företaget redovisade en förlust för 2014, men i dess rapport kan vi läsa att Anglo Americans utländska verksamheter i länder med svagare valutor hjälpte företaget att generera vinster om 1,3 miljarder dollar, vilket bidrog till att minska den förlust på 2,4 miljarder USD som Anglo American drabbades av som en följd av de fallande råvarupriserna. Anglo American utgör 1,4 procent av MXI. Rio Tinto uppger att dess vinst ökade som en direkt effekt av svagare kanadensiska och australiska dollar. MXI har allokerat 3,3 procent av sitt kapital i Rio Tinto.

Vissa analytiker menar emellertid att den nuvarande styrkan i gruvsektorn kan visa sig vara övergående och att den ökade produktionen endast bidrar till att öka det nuvarande överskottet av råvaror världen över eftersom efterfrågan minskar i Kina samtidigt som producenterna lånar stora belopp i USA och i dollar.

Den allt starkare dollarn har minskat fallet i några av de svagaste råvarorna, men inte i alla. Gruvföretagen måste öka sin produktion, leverera utdelningar och vinster till sina aktieägare samtidigt som de bibehåller en stark balansräkning. I en värld med svagare råvarupriser kan de inte klara av alla dessa tre saker på lång sikt. Viktigare av allt är att när råvarusektorn stärks samtidigt som andra cykliska sektorer kommer investerarna att vända sig från de mer stabila placeringarna och skifta sitt kapital till mer riskfyllda områden av marknaden.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.