Följ oss

Nyheter

LGIM lanserar Europas första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta

Publicerad

den

Legal & General Investment Management (LGIM) har idag lanserat L&G India INR Government Bond UCITS ETF ("ETF"). ETF:n är den första i Europa som ger dedikerad exponering mot Indiens statsobligationer, ett bekvämt och öppet sätt för brittiska och europeiska investerare att få tillgång till landets växande marknad för statsobligationer i lokal valuta. TIGR är den första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta.

Legal & General Investment Management (LGIM) har idag lanserat L&G India INR Government Bond UCITS ETF (”ETF”). ETF:n är den första i Europa som ger dedikerad exponering mot Indiens statsobligationer, ett bekvämt och öppet sätt för brittiska och europeiska investerare att få tillgång till landets växande marknad för statsobligationer i lokal valuta. TIGR är den första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta.

Fonden är noterad på London Stock Exchange (LSE), Deutsche Börse och Borsa Italiana. Det kommer att försöka spåra resultatet för JP Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index. ETFen kan ge investerare:

• tillgång till en statsobligationsmarknad som har expanderat snabbt de senaste åren och som förväntas fortsätta växa på grund av positiva strukturella trender

• exponering mot en marknad av investeringsgrad med en betydligt högre avkastning än statsobligationer på utvecklade marknader och en historiskt attraktiv risk/avkastningsprofil

• potentiella diversifieringsfördelar från andra räntemarknader med tanke på den historiskt låga korrelationen mellan indiska obligationer i lokal valuta och andra skulder på tillväxtmarknader och utvecklade marknader, och

• ett likvidt, öppet och bekvämt sätt att allokera till en obligationsmarknad och valuta som historiskt har varit svåra att handla för internationella investerare.

Europas första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta erbjuder exponering mot en av världens största obligationsmarknader

Lee Collins, chef för Index Fixed Income, Legal & General Investment Management (LGIM), kommenterade lanseringen:

”Vi är glada över att lansera L&G India INR Government Bond UCITS ETF, Europas första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta, som erbjuder investerare exponering mot en av världens största statsobligationsmarknader. Tydliga framsteg har gjorts av de indiska myndigheterna för att möjliggöra enklare tillgång för utländska investerare och landet har varit på väg att inkluderas över stora ränteindex. Vi tycker att det nu är en lämplig tidpunkt att erbjuda denna produkt till investerare.

”Europas första Indien statsobligations-ETF i lokal valuta kommer att göra det möjligt för investerare att för första gången få tillgång till indiska statsobligationer i lokal valuta via ett likvidt, transparent och reglerat UCITS-instrument. Indien är den näst största tillväxtmarknaden och den sex största ekonomin i världen, och investerare kan dra nytta av att få tillgång till en växande marknad för statsobligationer och investment grade med attraktiv avkastning och potentiell diversifiering från andra räntemarknader.”

Anders Arjes, chef för Nordics, Legal & General Investment Management (LGIM), tillade:

”Genom att introducera Europas första lokala valuta India Bond ETF fortsätter LGIM att erbjuda innovativa och meningsfulla lösningar till kunderna, som har varit kärnan i företagets starka tillväxt inom ETF-området under de senaste tre åren. Denna produkt kompletterar vårt framgångsrika ränte-ETF-sortiment. Det ger investerare möjlighet att komma in på en växande marknad tidigt och erbjuder ett spännande alternativ i deras sökande efter stark avkastning.

Tack vare sin UCITS-struktur kommer fonden att ge investerare enkel tillgång till en komplex och en mycket reglerad marknad, utan att behöva hantera en komplex valuta eller anlita en skatterådgivare eller lokal mäklare. Det kan också ge meningsfull likviditet, även i tider av stress på marknaden, genom handel på både primär- och sekundärmarknaden.”

ETF är registrerad för distribution i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Italien, Irland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Luxemburg.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF har noterats på London Stock Exchange i amerikanska dollar (Ticker: TIGR LN) och pund sterling (TIGG LN), och på Deutsche Börse Xetra (TIGR GY) och Borsa Italiana (TIGR IM) i euro.

Handla TIGR ETF

L&G India INR Government Bond UCITS ETF är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *