Följ oss

Nyheter

Låg volatilitets ETFer – ”the new black”

Publicerad

den

Låg volatilitets ETFer – ”the new black”

Låg volatilitets ETFer – ”the new black”. Minimum variance, minimum volatility eller low-volatility ETF:er har blivit allt mer populära på senare tid. Denna inriktning innebär kortfattat att man försöker uppnå en låg volatilitet eller optimera risken för ett specifikt index som till exempel S&P 500 eller MSCI World. Istället för att använda sig av de klassiska marknadsvikterna ”screenas” de optimala innehaven fram baserat på vissa urvalskriterier som till exempel historisk standardavvikelse (risk) och korrelation. Anledningen till att låg volatilitets ETF:er blivit allt mer populära beror på att dessa haft en bättre utveckling än de ETF:er som följer de traditionella indexen dels på kort sikt, dels på lång sikt.

För ett illustrativt exempel se nedan graf avseende utvecklingen i de amerikanska ETF:erna iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (ticker EEM) och iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (ticker EEMV). 2012 var ett volatilt år med en bra start, dålig mitt och stark avslutning. Detta marknadsklimat är perfekt för låg volatilitets instrumenten. Sammanfattningsvis slog EEMV den traditionella EEM ETF:en med cirka 4 procentenheter.

eem-eemv

Källa: Factset, 2011-12-31–2012-12-31, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar

För tydliga exempel på indexnivå över längre tidsperioder, se tabellerna nedan avseende indexen MSCI World vs MSCI World Minimum Volatility samt indexen MSCI USA och MSCI USA Minimum Volatility.

[table id=580 /]

[table id=581 /]

Källa: Factset, 26 februari 2013, indexavkastning inklusive utdelningar i SEK

Flera ETF-leverantörer har lanserat nya produkter baserat på detta koncept efter det att indexleverantörer tagit fram nya replikeringsbara index. Amerikanska aktörer som är aktiva på detta område inkluderar PowerSharesiShares och SPDR. I Europa är Ossiam en aktör som nästan uteslutande fokuserar på denna nisch.

Själva inriktningen i sig är inte ny. Redan under 1960 och 1970-talen forskade Professor Robert A. Haugen kring denna anomali. Tillsammans med Dr. James Heins presenterade han sina slutsatser i den vetenskapliga rapporten – Risk and the Rate of Return on Financial Assets: Some Old Wine in New Bottles (Haugen and Heins, 1975). Jag har bifogat en länk till en kortare sammanställning från Research Affiliates där man förklarar låg volatilitets anomalin i mer detalj – S_Jan_2013_Making_Sense_of_Low_Vol_Investing

ETF-utbud

[table id=582 /]

Källa: Factset, 28 februari 2013, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar, 0 information saknas

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.