Följ oss

Nyheter

Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen

Publicerad

den

Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen

Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen. EWW, eller iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), den börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av den mexikanska börsen kan komma att drabbas av nedgångar i spåren av minskade oljeintäkter och ett minskat förtroende för affärsklimatet i landet. Under 2014 backade denna emerging market med 2,4 procent och under 2015 har den hittills fallit med 1,8 procent. Konkurrenten, db X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity Fund (NYSEArca: DBMX), som ges ut av Deutsche Bank är en valutahedgad motsvarighet till EWW. Under 2014 steg denna börshandlade fond som skyddar sina investerare mot ett fall för den mexikanska peson, och under 2015 har vi sett hur den har backat med 0,9 procent. Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen så frågan är om Mexiko kommer att kunna leverera under 2015.

Nedreviderad takt

Den mexikanska ekonomin förväntas öka, om än i en nedreviderad takt, under 2015. Den senaste prognosen visar på en BNP-ökning om 3,08 procent, att jämföra med en prognos om 3,29 procent för en månad sedan och 3,85 procent i augusti 2014. Den reviderade prognosen är ett direkt svar på ett femtioprocentigt fall i oljepriserna. Finansminister Luis Videgaray varnade för att låga oljepriser kan tvinga regeringen att införa en åtstramande finanspolitik. I januari kommunicerade de mexikanska myndigheterna nedskärningar i de offentliga utgifterna. Vidare har bortrövandet av de 43 lärarstudenterna i Ayotzinapa och hemmainköpsskandaler också tyngt investerarnas förtroende.

Den senaste tidens inhemska utveckling som involverar mycket omtalade våldshandlingar och anklagelser om officiell korruption, lågt oljepris och den tröga prestanda i ekonomin har börjat få konfidensindikatorerna att vackla. Detta kan komma att leda till att både konsumenter och företag blir allt mer defensiva, vilket fungerar som ett potentiellt handikapp i den pågående ekonomiska återhämtningen.

Vändningen i sentimentet har mer eller mindre syrade utsikterna för en högkonjunktur främjas av reformer. Till exempel hävdar Mexikos finansminister Luis Videgaray att medan reformerna kan ta lite tid innan de bär frukt så kan de lägga 1,5 till 2 procentenheter till tillväxten i Mexiko. En eventuell ökad korruption och brist på ett fungerande regelverk börjar emellertid allt fler analytiker ställa sig frågade till den sittande regeringens förmåga att genomföra sina planerade ekonomiska reformer.
Till exempel minskade företagens förtroende för detaljhandeln och byggindustrin förra månaden. Ett index för tillverkningsindustrins förtroende har sjunkit till sin lägsta nivå sedan februari 2010.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ny tematisk ETF från HANetf på Xetra ger tillgång till små och medelstora företag i uranbrytningssektorn

Publicerad

den

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger investerare tillgång till 32 medelstora och små företag i uranbrytningssektorn världen över som är aktiva inom uranbrytning. Detta inkluderar brytning, prospektering, utveckling och produktion av uran. Dessutom ingår ägande av fysiskt uran eller uranlicenser och annan verksamhet utanför gruvdrift till stöd för uranbrytning.

Jämförelseindexet omfattar för närvarande företag huvudsakligen baserade i Kanada, Australien och USA.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETFEquity ETFIE00075IVKF90,85 procentAckumlerandeNasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ränte-ETFer från Invesco ger tillgång till obligationsmarknaden med fokus på amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Med de fyra nya obligations-ETFerna från Invesco utökar emittenten sitt produktsortiment inom området amerikanska statsobligationer med ackumulerande andelsklasser i Bloomberg US Treasury Index-serien.

Investerare kan investera sina pengar i statsobligationer i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Treasuries har en investment grade rating och måste ha en utestående nominell volym på minst 300 miljoner USD. Ränteintäkter återinvesteras i dessa andelsklasser.

Löptidsintervall på ett till tre, tre till sju, sju till tio och över tio år finns tillgängliga.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens-
index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975967450,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975975520,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975968280,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975977190,06 procentAckumulerandeBloomberg US Long Treasury Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Första aktiva ETFerna från BNP Paribas Easy på Xetra: tillgång till hållbara företags- och styrningsobligationer i euro

Publicerad

den

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

BNP Paribas Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF driver en aktiv investeringsstrategi baserad på Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Den fokuserar på obligationsmarknaden för obligationer med fast ränta av investment grade, denominerade i euro och noterade på marknader i euroområdet. Huvudkomponenterna i portföljen är stats-, företags-, statsrelaterade, värdepapperiserade och säkerställda obligationer. ESG-kriterier som energieffektivitet, minskning av utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, efterlevnad av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt rättvis bolagsstyrning beaktas i urvalsprocessen.

BNP Paribas Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF fokuserar på investeringsklassiga eurostatsobligationer från euroområdet, som ingår i J.P. Morgan EMU Investment Grade Index. Den aktiva investeringsstrategin använder också ESG-metoden. Länder screenas mot miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier. Dessa inkluderar klimatskydd, biologisk mångfald, energieffektivitet, miljöföroreningar, levnadsvillkor, utbildning, hälsovård, politisk stabilitet, korruption och demokrati.

ETFerna är tillgängliga som både distribuerande och ackumulerande tillgångsklasser.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-kostnadUtdelnings-policy
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975967450,25 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26975968280,25 per centUtdelande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975975520,18 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26167764440,18 per centUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 135 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära