Följ oss

Nyheter

Koppar, metallen som mäter börsens hälsa

Publicerad

den

Koppar, metallen som mäter börsens hälsa

Koppar, metallen som mäter börsens hälsa, ibland också känt som doktor koppar, är den mest använda industrimetallen. Koppar är också den vanligast förekommande basmetallen i världen och den tredje mest brutna industrimetallen.

Det huvudsakliga användningsområdet för koppar är i elektriska ledningar och inom uppvärmning då denna metall är en överlägsen ledare av elektricitet och värme. Det är en mjuk, lätt formbar metall, vilket gör det ett bra val att använda i ledningar som måste formas till ett antal vändningar

Koppar bryts eller extraheras från stora dagbrott i form av kopparsulfid. Chile är världens största gruvproducent och står för nästan en tredjedel av den totala produktionen i världen koppar. Den näst största kopparproducenten är USA, följt av Peru och Indonesien. Efterfrågan på koppar i världen ökar då många tillväxtländer expandera sin infrastruktur för elektriska verktyg, och det finns vissa frågetecken när det gäller omfattningen av kopparreserver som kvarstår i de två största källorna för koppar, USA och Chile.

Kopparterminer handlas på New York Mercantile Exchange. Standardavtalet storlek är 25 000 pounds, och kopparpriserna är angivna i cent per pund. Som med de flesta råvaror, är koppar utsatt för en betydande volatilitet.

Det finns börshandlade fonder (ETF: er) som är tillgängliga för investerare som är baserade på kopparterminspriser eller investerar i aktier hos gruvföretag som utvinner. Några av de bästa ETF tillgängliga för investerare som söker att få exponering mot kopparmarknaden är iPath Dow Jones-UBS Copper Subindex Total Return, Global X Copper Miners ETF och USA Copper Index Fund ETF.

iPath Dow Jones-UBS Copper Subindex Total Return (NYSEArca: JJC)

iPath Dow Jones-UBS Copper Subindex Total Return är ett certifikat, en så kallade ETN som har utfärdats av Barclays Bank. En ETN skiljer sig från en börshandlad fond genom att de är att betrakta som skuldebrev, och de därför är föremål för kreditrisk baserad på kreditvärdigheten och den finansiella stabiliteten hos emittenten.

Denna ETN har som mål att ge placerarna en avkastning som reflekterar hävstången i investeringar i kopparterminskontrakt, plus räntan på kontanta säkerheter som hölls i form av amerikanska statsskuldväxlar, så kallade T-Bills.

JJC följer utvecklingen för det underliggande delindexet för Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return. JJC har positioner som rullas månadsvis på frontmånaden, det som i vanliga fall brukar fungera som en proxy för spotpriset på koppar.

JJCs omkostnadsprocenten är 0,75 procent. Som den största koppar ETPn, med tillgångar på totalt över 45 MUSD, är det också den mest likvida av de tillgängliga koppar ETPer som finns på marknaden.

Global X Copper Miners ETF (NYSEArca: COPX)

Global X Copper Miners ETF (COPX) är en aktiebaserad börshandlad fond som investerar i företag som utvinner koppar. COPX syftar till att ge ett investeringsresultat som approximerar kursen och utvecklingen, exklusive kostnader, för Solactive Global koppar Miners Index. Det underliggande indexet är utformat för att representera den totala utvecklngen för koppargruvindustrin. Indexet består av ett urval av företag över hela världen som är engagerade i v kopparbrytning eller raffinering. Bland fondens större innehav Sandfire Resources (SFR), Southern Copper (SCCO) och Glencore PLC (GLEN).

Fonden har en driftskostnadsprocent på 0,65 procent och ger en utdelning av 2,65 procent. Denna aktiebaserad ETF har en lägre risknivå än de två råvarubaserade fonderna.

United States Copper Index Fund ETF (NYSEArca: CPER)

USA Copper Index Fund ETF är en råvaruterminsbaserad ETF som handlas på NYSEArca. Denna ETF är utformad för att återspegla priset på Summer Haven Copper Total Return Index, ett råvaruindex som används som riktmärke för kopparpriset.

Indexet består av flera koppar terminskontrakt med olika slutmånader. Innehavet av indexet i termer av vilka kontraktsmånader som handlas balanseras månadsvis i syfte att öka lönsamheten genom att minimera effekterna av contango och maximera normal backwardation. Kontraktsmånadeval för handel styrs också av likviditeten i kontrakten.

CPER har utfärdats och förvaltas av U.S. Commodity Funds och har en driftskostnadsprocent på 0,65 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.