Följ oss

Nyheter

Kinas aktiemarknad mer komplex än Du tror

Publicerad

den

Kinas inhemska aktiemarknad. Det är emellertid möjligt för utländska investerare att komma åt marknaden för kinesiska A-aktier genom att investera i börshandlade fonder. Kinas aktiemarknad mer komplex än Du tror.

Investerare med bred internationell aktieexponering vill ha positioner i kinesiska aktier. På grund av de stränga kontroller som myndigheterna i Kina utöver på de finansiella marknaderna är emellertid utländska investerare underallokerade när det gäller Kinas inhemska aktiemarknad. Det är emellertid möjligt för utländska investerare att komma åt marknaden för kinesiska A-aktier genom att investera i börshandlade fonder. Kinas aktiemarknad mer komplex än Du tror.

I slutet av september 2015 beståd 94 procent av värdet i de USA-noterade börshandlade fonderna med fokus på den kinesiska aktiemarknaden, av aktier i kinesiska företag som listas utanför Kina, antingen på Hong Kong-börsen eller på New York Stock Exchange. Siffrorna verifieras av en studie utförd av CSop Asset Management.

ETF investerare har fått tillgång till Kina genom de ETFer som äger H-aktier – till exempel iShares Kina Large-Cap ETF (NYSEArca: FXI), den största Kina ETFen med 6,2 miljarder dollar i förvaltat kapital. Hong Kong-noterade kinesiska bolag har bara en 0,65 korrelation till Shanghai Composite eller ungefär lika mycket som dess korrelation till S & P 500 på 0,59 är.

På grund av sin begränsade förekomst kan emellertid Kina A-Shares ge fördelar för investerare, till exempel en ökad diversifiering. Många portföljer är diversifierade över tillgångsslag och marknadssegment, men relativt få aktiekurser visar korrelation fördelar för amerikanska eller europiska aktier. I sin rapport skriver CSop Asset Management att Tillväxtmarknader, som för närvarande inkluderar Kina H noterade aktier, har visat sig fungera som en bra diversifiering mot amerikanska aktier men korrelationen har varit höga i förhållande till andra klasser på grund av den starka korrelation som kinesiska H-Shares har till den amerikanska aktiemarknaden.

Kinesiska A-aktier är en specifik klass av aktierelaterade värdepapper som är emitterade av kinesiska företag och denominerade i RMB. Enligt gällande kinesiska bestämmelser kan utländska investerare få tillgång till A-Shares, om de är utsedda utländsk institutionell investerare eller fått tillgång till programmet genom antingen Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) eller en renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) program.

Deutsche db X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (NYSEArca: ASHR) är den största Kina A-Shares ETFen, med 503 MUSD i förvaltat kapital. Andra Kina A-Shares ETFer inkluderar KraneShares Bosera MSCI China A ETF (NYSEArca: KBA), Market Vectors ChinaAMC A-Share ETF (NYSEArca: PEK) och CSop FTSE China A50 ETF (NYSEArca: AFTY). CSop Asset Management lanserade nyligen sina börshandlade fonder, CSOP MSCI China A International Hedged ETF (NYSEArca: CNHX) och smart beta CSOP China CSI 300 A-H Dynamic ETF (NYSEArca: HAHA).

Den placerare som är oroad för en deprecierande kinesisk yuan valuta kan utnyttja CNHX att få tillgång till kinesiska A-aktier och hedge sin valuta risk. Vissa företag har emitterat både kinesiska A-aktier och Hong Kong-noterade H-aktier. De förstnämnda handlas ibland till ett premium jämfört med H-aktierna, vilket gör att HAHA kommer att välja den billigaste aktien när så är möjligt.

Deutsche Asset and Wealth Management lanserade nyligen Deutsche dX-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF (NYSEArca: ASHX), som fungerar som en yuansäkrad version av ASHR.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.