Följ oss

Nyheter

JREC ETF spårar i kinesiska företag

Publicerad

den

JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREC ETF) strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI China A Index (Total Return Net) ("riktmärket") genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av kinesiska företag.

JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREC ETF) strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI China A Index (Total Return Net) (”riktmärket”) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av kinesiska företag.

Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,40 procent.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Delfonden kommer huvudsakligen att investera i kinesiska A-Shares genom China-Hong Kong Stock Connect-programmen som är föremål för regulatoriska förändringar, kvotbegränsningar och även operativa begränsningar som kan leda till ökad motpartsrisk.

Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen på din investering negativt. RMB är för närvarande inte en fritt konvertibel valuta eftersom den är föremål för valutakontroller och restriktioner. Delfondens investeringar via China-Hong Kong Stock Connect kan påverkas negativt av växelkursrörelser mellan RMB och andra valutor. Det finns ingen garanti för att RMB-växelkursen inte kommer att fluktuera mycket mot amerikanska dollar eller någon annan valuta i framtiden. Varje nedskrivning av RMB kommer att minska värdet på RMB-denominerade tillgångar, vilket kan ha en skadlig inverkan på delfondens resultat.

Delfonden kan investera i värdepapper från mindre företag som kan vara mindre likvida, mer volatila och tenderar att bära större finansiell risk än värdepapper från större företag.

Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa ESG-kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.

Handla JREC ETF

JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValutaSEDOL
London Stock ExchangeJRECUSDBMV7HX5
London Stock ExchangeJRCEGBXBMV7HY6
Borsa ItalianaJRECEURBNR4SM3
Deutsche BorseJRECEURBMV7HZ7
Six Swiss ExchangeJRECUSDBMV7J06

Största innehav

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.