Följ oss

Nyheter

Indonesiens storföretag redo för en stadig tillväxt

Publicerad

den

Indonesiens storföretag redo för en stadig tillväxt

Indonesiens storföretag redo för en stadig tillväxt De börshandlade fonder som replikerar utvecklingen för den indonesiska börsen kan komma att fortsätta stärkas, men i en långsammare takt än vad som har prognostiserats tidigare på grund av den räntehöjning som Indonesiens centralbank nyligen genomförde. Det finns emellertid skäl att anta att de nuvarande förutsättningarna inte kommer att vara lika goda för mindre företag som för de större företagen i Indonesien, så kallade large caps. Indonesien har haft en ekonomisk tillväxt på imponerande 5,2 procent under det första halvåret 2014, en tillväxt som emellertid är den lägsta sedan 2009. Den ekonomiska tillväxten spås emellertid ta fart igen under 2015.

Year-to-date har iShares MSCI Indonesia ETF (NYSEArca: EIDO) stigit med dryga 22 procent, medan konkurrenten Market Vectors Indonesia Index ETF (NYSEArca: IDX) redovisar en värdeökning om dryga 18 procent. Båda dessa börshandlade fonder har en övervikt mot större företags aktier. EIDO har 48,3 procent mot så kallade mega caps, 31,9 procent mot large caps och 11,9 mot mid caps. Motsvarande siffror för IDX är 39,9 mot mega caps, 46,4 procent mot large caps och 10,9 mot mid caps. Notera att båda dessa ETFer är tungt viktade mot finanssektorn, något som är ganska vanligt när det gäller börshandlade fonder som har fokus på tillväxtmarknadsekonomier då denna sektor ofta är en av de första som utvecklas i dessa länder. EIDO har en vikt om 37,5 procent mot denna sektor och IDX 32,4 procent.

Dessa två börshandlade fonder har visserligen inriktat sig på Indonesien, men det finns en stor andel av de företagen vars aktier som dessa ETFer äger som har sitt säte någon annanstans på jorden. När de gäller EIDO finns 15,2 % av kapitalet i företag med säte i Hongkong, 4,3% Storbritannien och 2,3% i Tyskland. IDX inkluderar företag med säte i Kina 19,7%, Singapore 4,6% och Nederländerna 3,0%. Dessa företag har emellertid en betydande del av sin försäljning eller produktion förlagd till Indonesien.

Räntehöjning som ett vapen mot inflation

I ett försök att avvärja stigande inflationstryck höjde den indonesiska centralbanken räntan med 25 punkter till 7,75 procent. Höjningen skulle bromsa ekonomin, men det skulle också bidra till att minska underskottet i bytesbalansen och göra att de utländska investerarna inte flydde från den indonesiska marknaden.

Nackdelen är att de högre räntorna tvingar de mindre och ofta inte lika kapitalstarka företagen att betala uppemot 20 procent när de behöver låna pengar. Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF (NYSEArca: IDXJ) vars aktier fördelas med 19,7 procent mot mid caps, 76,8 procent mot small caps och 3,6 procent mot så kallade micro caps har emellertid stigit med 21,3 procent under 2014.

Ändå bedöms Indonesiens tillväxt komma att fortsätta i en stadig takt, Asian Development Bank, den Asiatiska utvecklingsbanken, projicerar en tillväxt om 5,8 procent under 2015 men med en inflation som stiger till 6,9 procent vilket är hänförligt till minskade bränslesubventioner. Fördelen med de minskade bränslesubventioner är emellertid att den indonesiska regeringen kommer att ha mer pengar att fördela mot annan infrastruktur och sociala projekt vilket kommer gynna landets ekonomi på lång sikt.

Även Deutsche Bank har en börshandlad fond som replikerar utvecklingen på den indonesiska aktiemarknaden, DB X-TRACKERS DBX MSCI INDONESIA ETF USD (LON: XIDD).

Indonesien ETF iShares

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.