Följ oss

Nyheter

Hur man handlar kakao

Publicerad

den

En gång användes kakao som valuta och nu en av de mest populära ingredienserna i världen – kakao är en soft commodity med en intressant historia. Här diskuterar vi kakaohandelsstrategier och ger dig mer inblick i dess produktion och hur man handlar kakao.

En gång användes kakao som valuta och nu en av de mest populära ingredienserna i världen – kakao är en soft commodity med en intressant historia. Här diskuterar vi kakaohandelsstrategier och ger dig mer inblick i dess produktion och hur man handlar kakao.

Grunderna för kakaohandel

Kakao, känd för att producera choklad, är en mycket omsatt industri. Kakao, som användes av forntida stammar så tidigt som 600 e.Kr. och exporterades till Europa från år 1585, har en rik och intressant historia. Det lockar nu handlare nästan lika mycket som chokladälskare, med kakaomarknaden som enligt uppgift är värd mer än 2,1 miljarder dollar. Här är några användbara saker att veta innan du börjar handla med kakao.

De största kakaoproducerande länderna

De främsta kakaoproducenterna är västafrikanska länder som Elfenbenskusten (Ivory coast)och Ghana, samt latinamerikanska länder som Brasilien och Ecuador. Västafrika står för merparten av kakaoproduktionen över hela världen. De fem bästa kakaoproducerande länderna är:

RankingLandProduktion (i ton)
1Ivory coast1.45 million
2Ghana0.84 million
3Indonesia0.78 million
4Nigeria0.37 million
5Cameroon0.28 million

Vilka är de olika kakaosorterna?

Det finns tre olika kakaosorter – Criollo, Forastero och Trinitario. Criollo är den mest sällsynta sorten, som endast står för 5 % av den globala produktionen, medan Forastero är den vanligaste typen av kakao, som står för ungefär 80 % av produktionen.3 Trinitario är en hybridkakaoböna, som varierar mellan genomsnittlig och överlägsen kvalitet. Ju högre kvalitet bönan har, desto bättre smak har kakaon och desto högre marknadspris.

Vad påverkar priset på kakao?

Priset på kakao påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. I grund och botten, om fler människor vill köpa kakao än sälja den, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan kommer priset att falla.

De faktorer som påverkar kakaopriserna inkluderar:

  1. Klimatet
  2. Arbetskraftsfrågor
  3. Geopolitik
  4. Globala hälsofrågor
  5. Växtsjukdomar
  6. Valutarörelser

Klimatet

Liksom de flesta grödor är kakaoplantager mycket känsliga för växlande väderförhållanden. De kräver ett varmt klimat och regelbunden nederbörd. Hårda väderförhållanden kan få långtgående konsekvenser. Om grödorna inte kan producera hälsosamma bönor kommer kakaotillgången att minska och priserna kommer sannolikt att stiga.

Arbetskraftsfrågor

Topproducenter som Ghana och Indonesien upplever ofta politiska frågor relaterade till arbete, inklusive lönekrig och en minderårig arbetsstyrka. Kakaoproduktion är starkt beroende av låga arbetskostnader; därför kan eventuella nya arbetsbestämmelser påverka priset.

Geopolitik

Politisk osäkerhet, korruption och oro i kakaoproducerande länder kan störa produktions- och leveranskedjor och orsaka marknadsvolatilitet. Detta kan återigen leda till högre kakaopriser över hela världen.

Globala hälsofrågor

I flera år ansågs choklad vara dåligt för vår hälsa. Men nyare studier har visat att antioxidanterna i mörk choklad kan ha en positiv inverkan på vår hälsa. Beroende på allmänhetens syn på choklad, såväl som chokladtrender, kan efterfrågan på kakao öka eller minska på lång sikt.

Växtsjukdomar

Kakaogrödor plågas av olika skadliga växtsjukdomar. Detta har en allvarlig inverkan på skörden, vilket leder till minskad produktion. Till exempel, 2010 resulterade ”Black Pod”-sjukdomen i förlusten av en halv miljon ton kakao.

Valutarörelser

Kakao är vanligtvis prissatt i brittiska pund och alla upp- och nedgångar i styrkan på GBP kommer att påverka priset på kakao. Ett svagt pund betyder generellt att råvarupriserna sjunker och efterfrågan ökar. Om pundet stärks mot andra valutor blir kakaon dyrare och efterfrågan minskar.

Dessutom, om du planerar att handla aktier i kakaoproducerande företag, är det viktigt att lära dig om de faktorer som påverkar aktiekurserna.

Kakaohandelsstrategier

Kakaohandelsstrategier beror på handlarens kunskap om tekniska indikatorer och deras personliga preferenser. Generellt kan handlare använda en intervallhandelsstrategi, en breakout-handelsstrategi eller en grundläggande handelsstrategi.

Range trading strategi

I en intervallhandelsstrategi kommer en handlare att identifiera nivåer av stöd och motstånd i en tillgångs prisrörelser och försöka köpa på nivåer av stöd och sälja på nivåer av motstånd. Räckviddsstrategier fungerar bäst på marknader med många prisrörelser, där det inte finns någon speciell långsiktig trend.

Breakout handelsstrategi

Breakout-handel innebär att försöka upptäcka de tidiga stadierna av en trend och öppna en position under denna period. Detta gör det möjligt för handlare att kapitalisera på vinster när trenden rör sig över en motståndsnivå eller, alternativt, när den bryter under en stödnivå. I samband med kakaohandel kommer breakout-handlare att försöka göra en förutsägelse om det globala utbudet för det kommande året och öppna en position därefter.

Fundamental handelsstrategi

Fundamental trading är en strategi där handlare är starkt beroende av de faktorer som påverkar nivåerna av utbud och efterfrågan. Grundläggande handlare kommer att titta på företagsspecifika eller regionspecifika händelser som kan påverka utbudet eller efterfrågan på kakao vid en viss tidpunkt. De kommer sedan att basera en handel på sina resultat.

Fyra steg för att börja handla kakao

  1. Välj en kakaotillgång att handla med
  2. Bestäm hur du vill handla
  3. Skapa din riskhanteringsstrategi
  4. Öppna och övervaka din första handel

Välj en kakaotillgång att handla med

När du handlar med kakao är det troligt att du kommer att handla med terminer. Futures är kontrakt där du samtycker till att byta ut ett fast belopp av den underliggande råvaran till ett fast pris på ett visst datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser. Det finns andra sätt att få exponering mot kakaomarknaden. Ditt val kommer att bero på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.

Till exempel är kakaoproducerande företags aktier starkt påverkade av priset på råvaran. Därför kan du välja att handla eller investera i företag som Mondelez eller kända återförsäljare som Lindt.

Alternativt kan du använda kakaobörshandlade fonder (ETF), som kan användas för att handla kakaoriktmärken, eller spåra en korg med kakaoaktier.

Bestäm hur du vill handla

Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kakao, inklusive terminer och CFD:er.

Futures är det populäraste sättet att handla med kakao och erbjuder hög likviditet och volatilitet. För handlare inkluderar nackdelen med att handla med terminer en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras – vilket de inte vill ha. Därför är det nödvändigt att se till att överrullningsarrangemang finns på plats.

Med CFD-handel kan du hantera ändrade priser på kakaoterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD-handel använder hävstång, vilket innebär att du bara behöver sätta upp en liten marginal för att få exponering för hela värdet av handeln. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägandet av den underliggande tillgången, kan du gå long eller short – vilket innebär att du kan spekulera i såväl stigande som fallande kakaopriser.

Alternativt kan du välja att investera i aktier i kakaobolag eller ETFer.

Skapa din riskhanteringsstrategi

När du har bekantat dig med de olika sätten att handla kakao på kan du välja vilken metod som passar din handelsstrategi och riskaptit bäst.

All handel innebär risk, speciellt om du handlar med hävstångseffekter, varför du behöver en riskhanteringsstrategi för att skydda dig mot onödiga förluster. Det finns sätt på vilka du kan minimera din risk, vilket inkluderar att fästa stopp på dina positioner. Stops kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, för att förhindra att du förlorar mer än du är beredd att.

Öppna och övervaka din första affär

När du har slutfört dessa steg är det dags att gå in på marknaden. När du handlar kakao med CFDer kan du spekulera på både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kakao, och om du tror att priset kommer att sjunka, öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.

Efter att du har öppnat din position – med lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad med allt som kan påverka priset på kakao.

Handelstider för kakao

PlatsKakaobörsHandelstider *
New YorkLondon Cocoa04:30 – 11:55 (New York time)
New York Cocoa04:45 – 13:30 (New York time)
LondonLondon Cocoa09:30 – 16:55 (UK time)
New York Cocoa09:45 – 18:30 (UK time)
SingaporeLondon Cocoa17:30 – 02:30 (Singapore time)
New York Cocoa17:45 – 02:30 (Singapore time)

*Öppettiderna bestäms av Intercontinental Exchange (ICE) och kan variera. Tiderna kommer att skifta mellan mars och november när Storbritannien och USA ändrar till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.

Kakaohandel i sammanfattning

• Kakaomarknaden är enligt uppgift värd mer än 2,1 miljarder dollar

• De främsta kakaoproducenterna är västafrikanska och latinamerikanska länder

• Priset på kakao påverkas av faktorer som klimatet, arbetsmarknadsfrågor och geopolitik

• Kakaomarknaden ger möjlighet att göra vinst på både stigande och fallande priser

• Kakaohandelsstrategier inkluderar intervallhandel, breakouthandel och grundläggande handelsstrategier

• Kakaos öppettider bestäms av ICE och varierar per region

Handla kakao hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kakao hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla kakao hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med kakao. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VanEck Gold Miners UCITS ETF når 1 miljard USD i tillgångar under förvaltning

Publicerad

den

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Martijn Rozemuller, VD på VanEck Europe, kommenterade fondens volymtillväxt under det senaste guldrallyt, ”Med tanke på den nuvarande makroekonomiska och geopolitiska miljön – inklusive kvardröjande inflation trots högre räntor och pågående globala konflikter – är den globala efterfrågan på guld som stark som alltid. Med tanke på guldets historiska status som den investerarföredragna tillgången till fristad, vill investerare skydda och säkra sina portföljer för vad som komma skall. Dessutom har betydande ökningar av centralbanksreserver skapat tryck uppåt och efterfrågan på guld, vilket har resulterat i hausseartade utsikter i år och framåt.”

Investerarnas efterfrågan på guld som en fristadstillgång driver upp priserna: Det nuvarande guldpriset har nått en ny rekordnivå på över 2 300 USD, vilket också gynnar guldgruvföretag, eftersom den ökande efterfrågan på ädelmetaller genererar mer försäljning och högre vinster för dem.

”I mars presterade aktier i guldproducenter betydligt bättre än ädelmetaller”, säger Imaru Casanova, portföljchef för guld och ädla metaller på VanEck. ”Detta kan vara början på en trend mot återgång till medelvärdet, där guldgruvaktier återfår sin hävstång på guldpriset och överträffar ädelmetaller när guldpriserna stiger.” Potentiella investerare bör ändå ta hänsyn till att den långsiktiga stabiliteten i en uppåtgående trend på finansmarknaderna fortfarande är osäker och kan bero på en mängd olika faktorer.

Aktier i gruvbolag kombinerar fördelarna och riskerna med både exponering av fysiskt guld och inkomstgenererande tillgångar, eftersom de både kan isolera portföljen mot inflation och minska riskerna genom diversifiering. Exponering genom en ETF ger enkel och kostnadseffektiv tillgång till denna komplexa marknad.

De tre bästa innehaven i VanEck Gold Miners UCITS ETF är för närvarande Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Ltd. och Barrick Gold Corporation, och fonden har för närvarande en regional koncentration på Kanada, USA och Australien. ETF:en är fullt uppbackad och innehåller för närvarande 53 aktier med en total kostnadskvot (TER) på 53 bps.

ETFVanEck Gold Miners UCITS ETF
IndexnamnNYSE Arca Gold Miners Index
ISINIE00BQQP9F84
Ticker LSE GBPGDGB
Ticker LSE USDGDX
Ticker XetraG2X
Investment ManagerVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
BasvalutaUS Dollar
IndexleverantörICE Data Indices, LLC
RebalancingKvartalsvis
Product structurePhysically replicating (Full)
Launch date25 March 2015
Total expense ratio (TER)0.53% p.a.
Income treatmentReinvestment

Fortsätt läsa

Nyheter

U8NJ ETF ger exponering mot prospekteringsbolag i uransektorn

Publicerad

den

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon euro under förvaltning. ETF lanserades den 23 februari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför U8NJ ETF

En ny tjurmarknad är sannolikt på gång, vilket uppmuntrar prospekteringsbolag i uransektorn att utforska och utveckla nya urangruvor och möjligen möjliggöra för mindre gruvarbetare att uppleva betydande tillväxt.

Kärnkraftens väsentliga roll i netto-noll-övergången driver efterfrågan på uran, och gruvarbetare kommer att behöva öka.

Efter framgångarna med Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8), Europas största uranfokuserade ETF, samarbetar HANetf med Sprott Asset Management för att lansera Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF.

U8NJ fokuserar på små och medelstoraprospekteringsbolag i uransektorn som erbjuder potential att överavkasta inom en snar framtid.

Varför investera i en ETF för juniora uranbolag?

Junior uranbolag kan vara redo för tillväxt: Europas enda renodlade ETF för juniora gruvbolag , med tillgångar valda baserat på deras potential för betydande intäkter och tillgångstillväxt.


Kärnenergins roll i netto-noll-övergången: Kärnenergi har den högsta kapacitetsfaktorn jämfört med både traditionella och alternativa energikällor och de minsta koldioxidekvivalenta utsläppen jämfört med andra energiformer, vilket gör den avgörande för att nå målen för nettonollenergiomställning.


Uran utbud och efterfrågan obalans: Hundratals nya reaktorer byggs, eller planeras, runt om i världen. Efterfrågan på uran kommer sannolikt att överträffa utbudet och sätta press på nya och mindre gruvbolag att öka.

Handla U8NJ ETF

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPURJP
London Stock ExchangeUSDURNJ
XETRAEURU8NJ

Innehav kan komma att förändras

Geografisk fördelning av innehaven

InnehavVikt
PALADIN ENERGY RG13,25%
NEXGEN ENERGY LTD.11,92%
URANIUM ENERGY CORP11,22%
DENISON MINES CP NEW10,44%
CGN MINING RG5,28%
DEEP YELLOW RG4,98%
BOSS ENERGY RG4,94%
ENCORE ENERGY RG4,86%
FISSION URANIUM RG4,14%
GLOBAL ATOMIC RG3,65%

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf kommenterar det kommande NATO-toppmötet

Publicerad

den

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Den ryska invasionen av Ukraina har gett NATO ett nytt enat fokus och beslutsamhet, vilket har satt ett slut på ”fredsutdelningen”-eran och ringer in en ny era fokuserad på militär beredskap. NATO-medlemmar, inklusive dess två nyaste medlemmar Finland och Sverige, är nu inriktade på att modernisera och utöka sina militära resurser efter år av försummelse. Det beräknas att 23 av Natos nu 32 medlemmar kommer att uppfylla eller överträffa målet på två procent av BNP i år. Tyskland spenderar mer än det har gjort sedan det kalla krigets slut. Och de länder som inte uppfyller dessa mål som Kanada och Italien kommer att kritiseras vid toppmötet.

Utöver Ryssland och Ukraina kommer toppmötet att ta upp oro för ett allt mer aggressivt Kina, ökande spänningar i Mellanöstern med Israel-Hamas-konflikten i Gaza och nytt samarbete mellan Ryssland och Nordkorea. En annan nyckelfråga är det osäkra resultatet av det amerikanska presidentvalet, eftersom USA fortfarande är Natos mäktigaste medlem.

President Biden kommer att ha den dubbla uppgiften att ena Nato till stöd för Ukraina och ena sitt eget demokratiska parti bakom sin presidentkandidatur. Ett annat politiskt budskap som Biden sannolikt kommer att sända är att NATO-medlemmar verkligen har ökat militärutgifterna på hans vakt, vilket undergräver Trumps skildring av europeiska allierade som ”frilastare”. Toppmötet äger också rum vid en tidpunkt då Europa står inför sina egna politiska frågor med extremhögerpopulism, särskilt i Frankrike och Ungern och en ny arbetarregering i Storbritannien.

Tom Bailey, forskningschef på HANetf, emittent av Future of Defense UCITS ETF (ASWC): När vi ser fram emot det kommande Nato-toppmötet, visar färsk statistik en betydande milstolpe i alliansens kollektiva försvarsåtaganden. Rekordstora 23 NATO-länder, av ett nu utökat medlemsantal på 32, är på väg att nå målet på 2 % av BNP för försvarsutgifter 2024. Denna prestation är särskilt anmärkningsvärd eftersom den representerar en nästan fyrfaldig ökning från 2021 då endast sex länder nådde detta mål.

Effekterna av den geopolitiska utvecklingen, som Rysslands invasion av Ukraina 2022, har varit djupgående. Antalet länder som uppfyller 2-procentsmålet ökade från sju år 2022 till tio år 2023. Denna trend understryker en förnyad brådska bland NATO-medlemmarna att stärka sina försvarsförmåga, med Europa och Kanada som tillsammans ökar försvarsutgifterna med 18 %, den största ökningen i årtionden.

Speciellt har Tyskland åtagit sig 71,8 miljarder euro (76,8 miljarder USD) till försvar i år, vilket markerar dess första uppnående av det tvåprocentiga målet sedan början av 1990-talet. Polen leder alliansen i försvarsutgifter på 4,12 procent av BNP, vilket signalerar ett starkt engagemang för nationell och kollektiv säkerhet.

För investerare belyser denna oöverträffade ökning av försvarsutgifterna en sektor med allt större relevans. Försvarsindustrin kommer sannolikt att uppleva tillväxt när Nato-medlemmar förbättrar sin militära kapacitet, vilket ger potentiella investeringsmöjligheter. När NATO-toppmötet utvecklas kommer detta område att vara ett område att följa noga.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära