Följ oss

Nyheter

Hur man handlar kakao

Publicerad

den

En gång användes kakao som valuta och nu en av de mest populära ingredienserna i världen – kakao är en soft commodity med en intressant historia. Här diskuterar vi kakaohandelsstrategier och ger dig mer inblick i dess produktion och hur man handlar kakao.

En gång användes kakao som valuta och nu en av de mest populära ingredienserna i världen – kakao är en soft commodity med en intressant historia. Här diskuterar vi kakaohandelsstrategier och ger dig mer inblick i dess produktion och hur man handlar kakao.

Grunderna för kakaohandel

Kakao, känd för att producera choklad, är en mycket omsatt industri. Kakao, som användes av forntida stammar så tidigt som 600 e.Kr. och exporterades till Europa från år 1585, har en rik och intressant historia. Det lockar nu handlare nästan lika mycket som chokladälskare, med kakaomarknaden som enligt uppgift är värd mer än 2,1 miljarder dollar. Här är några användbara saker att veta innan du börjar handla med kakao.

De största kakaoproducerande länderna

De främsta kakaoproducenterna är västafrikanska länder som Elfenbenskusten (Ivory coast)och Ghana, samt latinamerikanska länder som Brasilien och Ecuador. Västafrika står för merparten av kakaoproduktionen över hela världen. De fem bästa kakaoproducerande länderna är:

RankingLandProduktion (i ton)
1Ivory coast1.45 million
2Ghana0.84 million
3Indonesia0.78 million
4Nigeria0.37 million
5Cameroon0.28 million

Vilka är de olika kakaosorterna?

Det finns tre olika kakaosorter – Criollo, Forastero och Trinitario. Criollo är den mest sällsynta sorten, som endast står för 5 % av den globala produktionen, medan Forastero är den vanligaste typen av kakao, som står för ungefär 80 % av produktionen.3 Trinitario är en hybridkakaoböna, som varierar mellan genomsnittlig och överlägsen kvalitet. Ju högre kvalitet bönan har, desto bättre smak har kakaon och desto högre marknadspris.

Vad påverkar priset på kakao?

Priset på kakao påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. I grund och botten, om fler människor vill köpa kakao än sälja den, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan kommer priset att falla.

De faktorer som påverkar kakaopriserna inkluderar:

  1. Klimatet
  2. Arbetskraftsfrågor
  3. Geopolitik
  4. Globala hälsofrågor
  5. Växtsjukdomar
  6. Valutarörelser

Klimatet

Liksom de flesta grödor är kakaoplantager mycket känsliga för växlande väderförhållanden. De kräver ett varmt klimat och regelbunden nederbörd. Hårda väderförhållanden kan få långtgående konsekvenser. Om grödorna inte kan producera hälsosamma bönor kommer kakaotillgången att minska och priserna kommer sannolikt att stiga.

Arbetskraftsfrågor

Topproducenter som Ghana och Indonesien upplever ofta politiska frågor relaterade till arbete, inklusive lönekrig och en minderårig arbetsstyrka. Kakaoproduktion är starkt beroende av låga arbetskostnader; därför kan eventuella nya arbetsbestämmelser påverka priset.

Geopolitik

Politisk osäkerhet, korruption och oro i kakaoproducerande länder kan störa produktions- och leveranskedjor och orsaka marknadsvolatilitet. Detta kan återigen leda till högre kakaopriser över hela världen.

Globala hälsofrågor

I flera år ansågs choklad vara dåligt för vår hälsa. Men nyare studier har visat att antioxidanterna i mörk choklad kan ha en positiv inverkan på vår hälsa. Beroende på allmänhetens syn på choklad, såväl som chokladtrender, kan efterfrågan på kakao öka eller minska på lång sikt.

Växtsjukdomar

Kakaogrödor plågas av olika skadliga växtsjukdomar. Detta har en allvarlig inverkan på skörden, vilket leder till minskad produktion. Till exempel, 2010 resulterade ”Black Pod”-sjukdomen i förlusten av en halv miljon ton kakao.

Valutarörelser

Kakao är vanligtvis prissatt i brittiska pund och alla upp- och nedgångar i styrkan på GBP kommer att påverka priset på kakao. Ett svagt pund betyder generellt att råvarupriserna sjunker och efterfrågan ökar. Om pundet stärks mot andra valutor blir kakaon dyrare och efterfrågan minskar.

Dessutom, om du planerar att handla aktier i kakaoproducerande företag, är det viktigt att lära dig om de faktorer som påverkar aktiekurserna.

Kakaohandelsstrategier

Kakaohandelsstrategier beror på handlarens kunskap om tekniska indikatorer och deras personliga preferenser. Generellt kan handlare använda en intervallhandelsstrategi, en breakout-handelsstrategi eller en grundläggande handelsstrategi.

Range trading strategi

I en intervallhandelsstrategi kommer en handlare att identifiera nivåer av stöd och motstånd i en tillgångs prisrörelser och försöka köpa på nivåer av stöd och sälja på nivåer av motstånd. Räckviddsstrategier fungerar bäst på marknader med många prisrörelser, där det inte finns någon speciell långsiktig trend.

Breakout handelsstrategi

Breakout-handel innebär att försöka upptäcka de tidiga stadierna av en trend och öppna en position under denna period. Detta gör det möjligt för handlare att kapitalisera på vinster när trenden rör sig över en motståndsnivå eller, alternativt, när den bryter under en stödnivå. I samband med kakaohandel kommer breakout-handlare att försöka göra en förutsägelse om det globala utbudet för det kommande året och öppna en position därefter.

Fundamental handelsstrategi

Fundamental trading är en strategi där handlare är starkt beroende av de faktorer som påverkar nivåerna av utbud och efterfrågan. Grundläggande handlare kommer att titta på företagsspecifika eller regionspecifika händelser som kan påverka utbudet eller efterfrågan på kakao vid en viss tidpunkt. De kommer sedan att basera en handel på sina resultat.

Fyra steg för att börja handla kakao

  1. Välj en kakaotillgång att handla med
  2. Bestäm hur du vill handla
  3. Skapa din riskhanteringsstrategi
  4. Öppna och övervaka din första handel

Välj en kakaotillgång att handla med

När du handlar med kakao är det troligt att du kommer att handla med terminer. Futures är kontrakt där du samtycker till att byta ut ett fast belopp av den underliggande råvaran till ett fast pris på ett visst datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser. Det finns andra sätt att få exponering mot kakaomarknaden. Ditt val kommer att bero på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.

Till exempel är kakaoproducerande företags aktier starkt påverkade av priset på råvaran. Därför kan du välja att handla eller investera i företag som Mondelez eller kända återförsäljare som Lindt.

Alternativt kan du använda kakaobörshandlade fonder (ETF), som kan användas för att handla kakaoriktmärken, eller spåra en korg med kakaoaktier.

Bestäm hur du vill handla

Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kakao, inklusive terminer och CFD:er.

Futures är det populäraste sättet att handla med kakao och erbjuder hög likviditet och volatilitet. För handlare inkluderar nackdelen med att handla med terminer en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras – vilket de inte vill ha. Därför är det nödvändigt att se till att överrullningsarrangemang finns på plats.

Med CFD-handel kan du hantera ändrade priser på kakaoterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD-handel använder hävstång, vilket innebär att du bara behöver sätta upp en liten marginal för att få exponering för hela värdet av handeln. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägandet av den underliggande tillgången, kan du gå long eller short – vilket innebär att du kan spekulera i såväl stigande som fallande kakaopriser.

Alternativt kan du välja att investera i aktier i kakaobolag eller ETFer.

Skapa din riskhanteringsstrategi

När du har bekantat dig med de olika sätten att handla kakao på kan du välja vilken metod som passar din handelsstrategi och riskaptit bäst.

All handel innebär risk, speciellt om du handlar med hävstångseffekter, varför du behöver en riskhanteringsstrategi för att skydda dig mot onödiga förluster. Det finns sätt på vilka du kan minimera din risk, vilket inkluderar att fästa stopp på dina positioner. Stops kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, för att förhindra att du förlorar mer än du är beredd att.

Öppna och övervaka din första affär

När du har slutfört dessa steg är det dags att gå in på marknaden. När du handlar kakao med CFDer kan du spekulera på både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kakao, och om du tror att priset kommer att sjunka, öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.

Efter att du har öppnat din position – med lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad med allt som kan påverka priset på kakao.

Handelstider för kakao

PlatsKakaobörsHandelstider *
New YorkLondon Cocoa04:30 – 11:55 (New York time)
New York Cocoa04:45 – 13:30 (New York time)
LondonLondon Cocoa09:30 – 16:55 (UK time)
New York Cocoa09:45 – 18:30 (UK time)
SingaporeLondon Cocoa17:30 – 02:30 (Singapore time)
New York Cocoa17:45 – 02:30 (Singapore time)

*Öppettiderna bestäms av Intercontinental Exchange (ICE) och kan variera. Tiderna kommer att skifta mellan mars och november när Storbritannien och USA ändrar till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.

Kakaohandel i sammanfattning

• Kakaomarknaden är enligt uppgift värd mer än 2,1 miljarder dollar

• De främsta kakaoproducenterna är västafrikanska och latinamerikanska länder

• Priset på kakao påverkas av faktorer som klimatet, arbetsmarknadsfrågor och geopolitik

• Kakaomarknaden ger möjlighet att göra vinst på både stigande och fallande priser

• Kakaohandelsstrategier inkluderar intervallhandel, breakouthandel och grundläggande handelsstrategier

• Kakaos öppettider bestäms av ICE och varierar per region

Handla kakao hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kakao hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla kakao hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med kakao. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

ELF5 ETF investerar i europeiska länder utanför Eurozonen

Publicerad

den

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 11 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka Europe ex EMU UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som följer utvecklingen av MSCI Europe ex EMU Index (prisindex). Indexet representerar de utvecklade europeiska aktiemarknaderna uteslutande de länder som ingår i Europeiska monetära unionen.

Investeringsstrategi

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF strävar efter att följa MSCI Europe ex EMU-indexet. MSCI Europe ex EMU-indexet spårar ledande aktier i europeiska länder utanför euroområdet.

Handla ELF5 ETF

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURELF5
Stuttgart Stock ExchangeEURELF5
XETRAEURELF5

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära