Följ oss

Nyheter

Indonesien kämpar med vikande efterfrågan från Kina

Publicerad

den

Indonesien kämpar med vikande efterfrågan från Kina och de låga priserna på landets primära export, råvaror som palmolja och kol. Det finns emellertid en uppsättning stimulanspaket som nyligen

Indonesien kämpar med vikande efterfrågan från Kina och de låga priserna på landets primära export, råvaror som palmolja och kol. Det finns emellertid en uppsättning stimulanspaket som nyligen aviserats från landets president, Joko Widodo, vilka förväntas stimulera tillväxten i Sydostasien största ekonomi. För den som tror att dessa kommer att få effekt finns det en börshandlad fond, iShares MSCI Indonesia ETF (NYSEARCA: EIDO), som helt fokuserar på att replikera landets aktiemarknad.

Stimulansåtgärderna varierar från att skära energipriserna för företag och ge försäkringar till jordbrukare mot missväxt till att ge tillgång till subventionerade lån till löntagare på småföretag. Tidigare har Indonesiens regering försökt återuppliva landets ekonomi genom att underlätta tillståndsbearbetning och stabilisering av en svag rupier. Regeringens mål är att uppnå en BNP-tillväxt på 7 procent 2017 genom ökad satsningar på infrastruktur och accelerera inflödet av direkta utlandsinvesteringar. Denna siffra skall ställas i förhållande till Indonesiens sexåriga låg BNP-tillväxt på 4,7 procent för första kvartalet i år.

EIDO replikerar MSCI Indonesia Invest Market Index, som mäter utvecklingen av indonesiska-noterade aktier. Fonden är starkt viktad mot ekonomi vilket står för nästan 40 procent av denna börshandlade fonds tillgångar. EIDO har i skrivande stund cirka 300 MUSD under förvaltning, och det omsätts cirka 690 000 andelar per dag på NYSE. Förvaltningskostnaden för denna ETF ligger på 0,62 procent per år.

Sedan starten på 2015 har denna börshandlade fond stigit med mer än 25 procent. Det finns ytterligare två börshandlade fonder som erbjuder exponering mot Indonesien, Market Vectors Indonesia Index ETF (NYSEARCA: IDX) och Market Vectors Indonesia Small Cap ETF (NYSEARCA: IDXJ) vilka båda har gett sina andelsägare mer än 20 procent i värdeökning under 2015.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.