Följ oss

Nyheter

Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv?

Publicerad

den

Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv? Förkortningen ”ETF” var en gång en pålitlig term för att identifiera börshandlade fonder som valde att investera med hjälp

Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv? Förkortningen ”ETF” var en gång en pålitlig term för att identifiera börshandlade fonder som valde att investera med hjälp av passiva men transparanta strategier, i regler med hjälp av index beräknade av oberoende aktörer. Idag är ETF akronym som i alla fall internationellt sett används av i stort sett hela fondbranschen och medier för att inkludera icke-fondproduktstrukturer och aktiva förvaltningsstrategier. Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv?

Aktiva ETFer allt mer populära

Under 2014 har aktiva börshandlade fonder kommit att bli alltmer populära, och en ETF är inte längre vad vi är vana vid, ett investeringsverktyg som erbjuder placerarna fördelarna med passiv investering.

Det är viktigt att tänka på om den ETF som köps är aktivt eller passivt förvaltad. I allmänhet, men inte alltid, är nämligen en aktivt förvaltad ETF dyrare jämfört med passiva ETFer och indexfonder. Att skilja aktiva ETF från passiva ETF är nödvändigt och är lätt i teorin, den aktiva ETFen följer till skillnad från en passiv ETF inte ett index. I dag fungerar det inte riktigt lika enkelt. Förr i tiden följde alla börshandlade fonder ett index, och de var tvungna att offentliggöra det mesta från indexmetodik, innehav och hur indexet hade beräknats. I dag går det att lansera en indexföljande börshandlad fond utan att behöva rapportera insyn på samma sätt som innan.

Tidigare fanns det regler som styrde vad förvaltarna var tvungna att meddela sina andelsägare, de var bland annat tvungna att offentliggöra hur indexet beräknades, använda en tredje part som indexberäkningsombud och ha formella brandväggar för dessa rutiner. Saknas full transparens så innebär det att den börshandlade fonden har en aktiv placeringsfilosofi, inte en passiv indexering. Full transparens har-varit ett viktigt bidrag till passiv indexinvestering i årtionden. Är det inte transparent hur det underliggande indexet fungerar så är det sannolikt inte en passivt förvaltad ETF.

När det underliggande indexet inte beräknas självständigt, ökar möjligheten för manipulation utan tvekan. Det behövs en formel för att identifiera passiva ETFer och visa vilka börshandlade fonder som är att betrakta som aktiva.

Passiv ETF = IT + IT + IC

där:

IT = Indexföljande

TI = transparent index

IC = Oberoende beräkning

Aktiv ETF = NIT

Där:

NIT = icke Indexföljande

Med hjälp av dessa formler är tydligt vilken investeringsfilosofi en ETF använder, dessutom det rensar det ur de indexföljande ETF: er som inte är beräknade av en oberoende part och undanhåller full insyn i deras metodik.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.