Följ oss

Nyheter

HTMW ETF en satsning på vätgasekonomin

Publicerad

den

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTMW ETF) syftar till att spåra resultatet för Solactive Hydrogen Economy Index NTR ("Indexet").

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTMW ETF) syftar till att spåra resultatet för Solactive Hydrogen Economy Index NTR (”Indexet”).

Beskrivning av L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc investerar i aktier från hela världen med fokus på vätgas, ESG. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,49 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc har tillgångar på 414 miljoner GBP under förvaltning. HTMW ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Ögonblicksbild av fonden

• Långsiktig allokering. Långsiktig megatrend som potentiellt kan förändra vårt sätt att leva, arbeta och förbruka energi

• Hög tillväxtpotential. Syftar till att fånga den överdimensionerade tillväxtpotentialen hos den globala vätgasindustrin

• Utnyttja branschexpertis. En investeringsstrategi för indexspårning som stöds av ett team av väteexperter

Har den ett hållbart mål?

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som

(i) bidrar till miljömål,

(ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och

(iii) följer god förvaltningspraxis.

Solactive Hydrogen Economy Index NTR

Indexet är utformat för att ge exponering mot aktier i globala företag som är aktivt engagerade i vätegasekonomin. ”Vätgasekonomin” är användningen av väte som en ren, koldioxidsnål energiresurs för att möta världens energibehov.

Indexuniversum består av företag som är aktivt engagerade i vätgasindustrins värdekedja, vilket inkluderar värdeskapande aktiviteter inom väteekonomin såsom energiinsats, produktion, transport, lagring och slutanvändning.

Ett företag är endast berättigat att inkluderas i indexet om det är av tillräcklig storlek (bestäms med hänvisning till det totala marknadsvärdet på dess aktier som handlas offentligt) och det är tillräckligt ”likvid” (ett mått på hur aktiva dess aktier är handlas på daglig basis).

Dessutom utesluter indexet vissa företag:

(a) som får betydande intäkter från kolbrytning;

(b) involverad i tillverkningen av kontroversiella vapen; eller

(c) som under en sammanhängande period av tre år har klassificerats som brott mot minst en av FN:s Global Compact-principer, som är en uppsättning globalt accepterade standarder för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption.

Universumet av företag från vilka indexvalet görs uppdateras halvårsvis i maj och november. Alla beståndsdelar i indexet är lika viktade inom indexet med förbehåll för vissa likviditetsbaserade vikttak som görs för att säkerställa att värdepapper med lägre likviditet inte är överrepresenterade i indexet. På månadsbasis bedöms varje företags vikt och om något av dem överstiger 15 % av index justeras alla företags vikter så att de återigen viktas lika inom Indexet.

Handla HTMW ETF

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc (HTMW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPHTWG
Borsa ItalianaEURHTWO
London Stock ExchangeGBXHTWG
London Stock ExchangeUSDHTWO
SIX Swiss ExchangeCHFHTWO
XETRAEURHTMW

Största innehav

VärdepapperVikt %
Plug Power5.2
Bloom Energy4.2
Kolon Industries4.1
Doosan Fuel Cell3.9
ITM Power3.8
Nippon Sanso3.8
Uniper3.7
Ballard Power Systems3.7
Toyota Motor3.6
Daimler3.5

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.