Följ oss

Nyheter

HANetf lanserar ETF för ESG-kompatibelt Guld

Publicerad

den

HANetf lanserar ETF för ESG-kompatibelt Guld

För snart 18 år sedan lanserades den första börshandlade fonden med fokus på guld av Gold Bullion Limited,det som i dag är ETF Securities. HANetfs co-CEO, Nik Bienkowski, var en del av detta team. Lanseringen som skedde på Australian Stock Exchange under kortnamnet GOLD.

Lanseringen av GOLD har hjälpt till att skapa en industri med minst 54 fysiskt gulduppbackade guld-ETPer, inklusive en av världens största ETF:er, GLD. med cirka 81 miljoner troy ounce, värt 130 miljarder dollar. Mätt i tillgångar och dagliga handelsvolymer ser vi numera dagligen affärer på över 2 miljarder dollar. Nu tar HANetf nästa steg i utvecklingen och har tillsammans med det brittiska myntverket lanserat nästa generations guldfond där guldet utvunnits ansvarsfullt och i enlighet med ESG.

Brittiska myntverket valde HANetf när de lanserade sin guldfond

En av de största sakerna som har hänt på guldmarknaden de senaste åren är att det brittiska myntverket, Royal Mint, valde att lanserar en guld ETF tillsammans med HANetf., The Royal Mint Physical Gold ETC (RMAU). Varför har då det brittiska myntverket har valt att lansera en guld ETC tillsammans med HANetf?

Svaret är att det var ett lämpligt steg för det brittiska myntverket att lansera en börshandlad guldprodukt då det är ett modernt, kostnadseffektivt och enkelt sätt att äga och förvara guld på. Faktum är att det är den enda börshandlade guldprodukten som vi känner till där det fysiska guldet inte förvaras hos en bank. Custodian för denna guldfond är faktiskt Royal Mint själva, och guldet som fonden äger förvaras separerat från det guld som det brittiska myntverket själva äger. Allt guld finns i det mycket säkra valv som Royal Mint har i Wales.

Att Royal Mint valde att arbeta tillsammans med HANetf var relativt naturligt. Bolaget har utvecklat en metod som gör att det går att lansera en ny fond på mindre än tio veckor. Addera sedan att HANetf är en naturlig partner med sin erfarenhet med guldprodukter och specialistkompetens med börshandlade produkter så känns samarbetet naturligt.

Vad gör RMAU unik?

RMAU har tre unika egenskaper jämfört med andra guldprodukter på marknaden:

Ursprung

RMAU är den första guldprodukten som är 100 procent uppbackad av ansvarsfullt framtaget guld. Detta är något som garanteras genom inspektioner av tredje part. Det innebär att RMAU är ESG-kompatibel och hjälper kapitalförvaltare att uppfylla sina mål om att öka andelen socialt ansvarsfulla investeringar.

RMAU är unikt när det gäller att uttryckligen äga fysiska guldtackor som ansvarsfullt kommer från LBMA Responsible Gold Sourcing Programme. Sedan lanseringen har denna ETC erbjudit 100 procent täckning av guldtackorsom uppfyller denna strikta standard. Det är således en fysiskt replikerad fond som dessutom låter sina andelsägare begära att växla sina andelar mot fysiskt guld.

Investerarna i RMAU kan vara säkra på att guldet extraheras på ett sätt som inte orsakar, stöder eller gynnar olaglig väpnad konflikt eller bidra till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller brott mot humanitär lag. I däremot äldre ETF: er och ETC: er är mer sannolikt att en del av det innehavda fysiska guldet inte har ett socialt ansvarsfullt ursprung. Allt guld som finns hos RMAU är noga dokumenterat och uppfyller de högt uppsatta målen för att vara ESG-anpassade.

Ju äldre ETC hålls, desto mer sannolikt kommer det att ha tackor som inte uppfyller LBMA Responsible Gold Sourcing Programme strikta krav och deras skapande och inlösenprocesser specificerar inte denna delmängd av LBMA good delivery tackor. Detta är fallet för ETC utfärdat i Europa, Nordamerika och Asien. Med tiden kommer detta att bli standarden för guld-ETCer, men för de äldre fonder som har miljarder USD i guld kommer det att bli svårt och ta betydande tid och resurser att genomföra en förändring. Detta gör att The Royal Mint Physical Gold ETC (RMAU) är en börshandlad fond som fungerar bra att investera i den som har intresse av att ha ESG-vänliga investeringar.

Förvaringsinstitut

RMAUs förvaringsinstitut, The Royal Mint Limited, är en statlig institution och inte en kommersiell bank eller finansiell institution. Det brittiska myntverket är ett privatägt bolag, helägt av Storbritanniens stat. Det är således den enda guld ETCn som inte har sitt guld förvarat av en kommersiell bank. Merparten av europeiska guld ETCer är förvarade av HSBC och JP Morgan.

Förvaringsplats

Guldet förvaras i det brittiska myntverkets valv i Llantrisant utanför Cardiff i Wales som är ett av världens säkraste valv och på en geografisk plats med låg risk för stöld eller terroristattentat. Många andra guld ETCer har sitt guld förvarat i London, New York eller andra finansiella centra med högre risk för stöld eller terrorism.

Var och hur kan RMAU handlas?

RMAU handlas i dag på tre olika börser, London Stock Exchange, Deutsche Boerse (Xetra) och Borsa Italiana och kan handlas i GBP, USD och EUR. Det betyder att det går att handla andelar The Royal Mint Physical Gold ETC (RMAU) i genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.