Följ oss

Nyheter

Håll koll på fastighetssektorn i sommar

Publicerad

den

Håll koll på fastighetssektorn i sommar Många investerare väljer att öka sin likviditet inför sommarens ledighet, men det kan vara en bra ide att hålla koll på

Håll koll på fastighetssektorn i sommar Många investerare väljer att öka sin likviditet inför sommarens ledighet, men det kan vara en bra ide att hålla koll på fastighetssektorn i sommar. Detta gäller både aktier i enskilda fastighetsbolag och tillhörande börshandlade fonder, när REITs, Real Estate Investment Trusts, blir den nya sektorn i det stora referensindexet S&P 500.

Från och med september 2016 kommer inte S & P och MSCI längre att klassificera REITs som en komponent i finanssektorn utan kommer istället att låta fastigheter hamna i en egen sektor under Global Industry Classification Standard. Ändringarna i S & P 500-indexet kommer att genomföras efter stängningsdags den 16 september 2016. Förändringarna kommer att påverka hur sektorinvesterare. Det finns bedömare som tror att mer än 100 miljarder dollar kommer att re-allokeras när fondförvaltare omfördelar sina tillgångar som ett svar på den nya sektorn och för att de skall kunna följa sitt placeringsreglemente.

Inga avvikelser tillåts

I allmänhet tillåts inte fondförvaltarna att avvika alltför mycket från sin jämförelseindex när det gäller hur mycket kapital de allokerar till en enskild sektor. Detta betyder att en stor del av dessa förvaltare kommer att tvingas öka sitt ägande REITs när fastigheter blir en egen sektor.

Aktieteamet på den amerikanska investmentbanken Jefferies har räknat ut att den genomsnittliga amerikanska fondförvaltaren har en undervikt i fastighetssektorn som uppgår till 3,3 procent i förhållande till jämförelseindexet S&P 500. Samma undersökning visar att varje procents undervikt motsvarar en potentiell investering på 47 miljarder dollar. Förklaringen till denna undervikt är enkel. fastigheter har historiskt sett betraktats som en del av finanssektorn, varför många förvaltare valt att negligera dem och istället fokuserat på en övervikt i bankaktier. Det kan således vara värt att hålla koll på fastighetssektorn i sommar eftersom de stora förvaltarna tvingas köpa fastigheter under året. En del kommer börja redan innan september, andra köper först under hösten.

Historiskt sett har fondförvaltare varit försiktiga med att köpa REITs, speciellt sådana som direktinvesterar i olika fastigheter. Det beror på att detta tillgångsslag är skyldigt att betala ut en stor del av sina vinster i form av utdelning. För att kunna växa måste därför en REIT ofta göra nyemissioner, något som leder till en viss utspädning vilket inte alltid uppskattas av fondförvaltare och andra typer av investerare. Vissa REITs har också en låg likviditet, något som kan göra det svårt att köpa och sälja andelarna.

Ett stort utbud för ETF-investerare

För ETF-investerare finns det ett stort antal REIT-relaterade alternativ, till exempel

som är de mest populära börshandlade fonderna med fokus på detta segment. VNQ ger i skrivande stund en direktavkastning på 4,21 procent, medan RWR gett 3,62 procent och IYR 4,09 procent. Alla siffrorna mätt i dollar då dessa börshandlade fonder noteras i USA och således handlas i USD.

I väntan på att den nya REIT klassificering skall börja gälla har State Street Global Advisor i oktober 2015 lanserat Financial Services Select Sector SPDR Fund (NYSEArca: XLFS) och Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSEArca: XLRE), samtidigt som denna förvaltare också har den betydligt bredare börshandlade fond som heter Financial Services Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF).

Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSEArca: XLRE) kommer att försöka återspegla resultatet av Real Estate Select Sector Index, som omfattar företag som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling och REITs, exklusive bostads REITs. Det underliggande indexet har en direktavkastning på 3,30%.

Financial Services Select Sector SPDR Fund (NYSEArca: XLFS) kommer att försöka återspegla utvecklingen för Financial Services Select Sector Index, som replikerar utvecklingen för företag som arbetar med diversifierade finansiella tjänster, försäkringar, till exempel banker, kapitalmarknadsföretag, konsumentlån, sparkassor, hypotekslån-, finansiella REITs och bostads-REITs. Den underindex har en direktavkastning på 1,91 procent.

Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ)

Den här börshandlade fonden har som mål att ge en hög utdelningar på bekostnad av en måttlig långsiktig kapitaltillväxt genom att spåra resultatet av ett jämförelseindex som mäter utvecklingen för börsnoterade aktier i fastighetsinvesteringsbolag, så kallade REITs.

Fonden använder en indexerings- och investeringsinriktning som följer utvecklingen för MSCI US REIT Index. Indexet består av aktier i börsnoterade aktier i fastighetsinvesteringsbolag (känd som REIT). Fonden försöker att replikera index genom att investera alla eller väsentligen alla, av sina tillgångar i aktier som ingår i detta index.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.