Följ oss

Nyheter

Guldet stiger

Publicerad

den

Guldet stiger

Guldet stiger idag trots en kraftig återhämtning på börserna runt om i världen. Guldet stiger Detta beror på stora optionsköp med guld ETF:er som underliggande och inflöden till de stora guld ETF:erna. Den främsta anledningen till rörelsen idag är dock den försvagade dollarn.

Se nedan utvecklingen i år samt SMA 50 och SMA 200 (glidande medelvärden). Den senaste veckan har fysiskt guld utvecklats bättre än guldbolag. För tillgängliga guld ETF:er gå till ETF-databasen.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

Investeringsguld

Investeringsguld är guld som köps, innehas och säljs för sitt ekonomiska värde. Detta till skillnad från smyckesguld som används i smycken och industriguld som används i bland annat elektroniska komponenter.

Guld som råvara

I börsvärlden brukar guld räknas som en råvara och handlas på råvarubörser. Guld används till smycken, elektronik och tandlagningar.

Den viktigaste skillnaden mot andra råvaror är att guld inte förbrukas som till exempel kol och olja. Även andra metaller återvinns, men inte i lika hög grad som guld; 90% av allt guld som någonsin utvunnits är fortfarande i omlopp. Det gör att tillgången på guld är stabil.

Tillgång och efterfrågan

År 2004 uppgick mängden utvunnet guld till 153 000 ton. Under samma år var den totala efterfrågan på guld 3 851 ton. Världens samlade guldlager skulle med andra ord räcka för att täcka efterfrågan i nästan 40 år, vilket är oerhört mycket längre än för andra råvaror. Som jämförelse räcker lagren av silver i 260 dygn, råolja i 62 dygn och koppar i 38 dygn.

Enligt traditionell marknadsanalys borde guld därför vara billigt, men det är det inte. Det visar att värdet på guld styrs av andra faktorer än tillgång och efterfrågan.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.