Följ oss

Nyheter

Lyxor ETF befäster sin ledande position inom gröna obligationer med mer än 300 miljoner euro i förvaltat kapital

Publicerad

den

Lyxor ETF befäster sin ledande position inom gröna obligationer med mer än 300 miljoner euro i förvaltat kapital

Lyxor är glada över att kunna meddela att Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc nu har mer än 300 miljoner euro i förvaltat kapital – vilket gör den till världens största ETF (börshandlade fond) inom gröna obligationer när det kommer till AUM. Detta understryker motståndskraften på ESG-marknaden för ETF:er under den volatilitet som har uppstått som en konsekvens av COVID-19-krisen.

Fonden lanserades i februari 2017 och följer Solactive Green Bond EUR USD IG index. ETF:n investerar i gröna investment grade obligationer (IG) utgivna i euro och amerikanska dollar. Dessa obligationer är emitterade av överstatliga institutioner, myndigheter, företag, banker och utvecklingsbanker för att finansiera projekt eller tillgångar som är gynnsamma för miljön, såsom ren energi, energieffektiva byggnader, transport och vatten. Alla de gröna obligationerna som inkluderas i indexet är godkända oberoende av varandra av Climate Bonds Initiative. Emissionslikvidens användning måste gå till aktiviteter som omfattas av Climate Bond Taxonomy samt uppfylla kriterierna för Climate Bond Standards.

ETF:en fick i slutet av 2019 Greenfin-märket, som skapades av French Ministry of Ecological Transition and Solidarity för att certifiera investeringsfonders gröna meriter. Denna ETF symboliserar Lyxors pågående engagemang för att bekämpa klimatförändringarna, som senast förstärktes av lanseringen av det första klimatekosystemet för aktie-ETF:er utformat för att uppfylla Europeiska kommissionens standarder och som återspeglar ambitionerna i Parisavtalet. Totalt förvaltar Lyxor ETF nu tillgångar motsvarande över 2 miljarder euro i sitt ESG-sortiment.

COVID-19-krisen och volatiliteten på marknaden kunde ha fått investerare att ifrågasätta sin investeringsstrategi och sitt engagemang för ESG. Så blev dock inte fallet, snarare motsatsen. ESG-ETF:er hade inflöden motsvarande 1 miljard euro i Europa när marknaderna nådde botten i mars och hade attraherat över 10 miljarder euro i slutet av maj. Dessa investeringar följer inte kortsiktiga taktiska allokeringsmönster, utan tenderar istället att finnas inom de mer stabila delarna av portföljerna och återspegla de strukturella förändringar som påverkar alla typer av investerare.

Gröna obligationer i synnerhet lockar ett växande intresse från investerare som vill påskynda sin portföljs ekologiska omställning. Enligt Climate Bonds Initiative kan utfärdandet av gröna obligationer uppgå till 350 miljarder USD i slutet av 2020, en kraftig ökning från 257,7 miljarder USD 2019.

François Millet, Head of ESG, Strategy and Innovation på Lyxor ETF, kommenterar: “På Lyxor tog vi för mer än tio år sedan beslutet att sätta socialt ansvarsfulla investeringar i centrum för vår investeringsstrategi. Vi är övertygade om att ETF:er kan hjälpa investerare att uppnå sina miljömål. ETF:er är till sin natur transparenta, enkla och faktabaserade – egenskaper som överensstämmer med ESG-prioriteringar. Vi är stolta över att en så innovativ produkt som vår Green Bond ETF har nått 300 miljoner euro i förvaltade tillgångar på tre år.”

Lyxor Green Bond UCITS ETF är noterad på på Stockholmsbörsen och de största europeiska börserna (5) och har en avgift på 0,25% på förvaltade tillgångar.

UCITS ETF

Indexnamn

Replikeringstyp

Bloomberg ticker

ISIN

Totala avgifter på AUM*

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc

Solactive Green Bond EUR USD IG Index

Direkt (Fysisk)

 CLMU LN 

 LU1563454310 

 0.25% 

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc

Solactive Green Bond EUR USD IG Index

Direkt (Fysisk)

LYXGREEN SS

 LU1563454310 

 0.25% 

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.