Följ oss

Nyheter

Gröna miljarder i rörelse

Publicerad

den

Gröna miljarder i rörelse

Gröna miljarder i rörelse, från ”buzz till action”. Omfattande klimatförändringar som följd av människans utsläpp av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Det handlar om både miljö och ekonomi. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla delar av samhället bidra. Men få kommer vara beredda att ta notan om det inte finns pengar att tjäna. Nu finns det det!

Marknaden för gröna obligationer satte fart ordentligt 2012. Sedan dess har Storebrand/SPP investerat i gröna obligationer inom livbolagsförvaltningen och etablerat sig internationellt som en av de största investerarna i detta tillgångsslag.

– Samtidigt som det ger likvärdig avkastning som traditionella obligationsinvesteringar är gröna obligationer ett utmärkt finansiellt instrument för att öronmärka pengar till klimatomställande projekt och ett oerhört effektivt sätt att sätta stora summor pengar i rörelse mot en grön omställning, säger Helena Lindahl, förvaltare av SPP Grön Obligationsfond och tillägger;

Tid för action

– Det är tid för action.  Det är nu vi går från ord till handling genom att aktivt investera i en klimatomställning.  Ord kommer inte att hejda klimatförändringarna.  Det kommer däremot en aktiv investering i mer klimatsmarta projekt.

En sluten marknad har öppnats för fler – SPP lanserar Grön Obligationsfond
En bred omställning är helt nödvändig, både ur hållbarhetssynpunkt och rent ekonomiskt. SPPs nya Grön Obligationsfond är unik i sitt slag menar Peter Beckman vVd SPP Fonder.

-Genom den här fonden tillgängliggör vi den gröna obligationsmarknaden för fler; både institutionella investerare och privatpersoner. Detta är en möjlighet att göra en tydlig hållbarhetsmarkering med sitt sparande och samtidigt tjäna pengar.

SPPs nya Grön Obligationsfond passar den som vill placera i en obligationsfond, samtidigt vara med och finansiera en grön omställning.

-SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid. Placeringarna sker i räntebärande värdepapper med uttalande hållbarhetsteman som har en positiv effekt på miljö och samhälle och samtidigt håller hög finansiell kvalitet.

-Win win för alla, avslutar Peter.

Gröna obligationer finansierar projekt som återfinns inom områdena förnyelsebar energi, energieffektivisering inklusive miljöinriktade byggnadsprojekt, hållbar avfallshantering, hållbar utveckling av fastigheter inklusive skogs- och jordbruk, bevarande av biologisk mångfald, transporter med låga utsläpp, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.