Följ oss

Nyheter

Grekland – brottas med svårigheter

Publicerad

den

Grekland – brottas med svårigheter

CIO View – officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 29 januari, 2015) och är en av världens ledande kapitalförvaltare. Grekland – brottas med svårigheter

Asoka Wöhrmanns nio huvudbudskap är:

 • Grekland vidhåller förblir kvar i valutaunionen och fortsätter med reformer.
 • Oljepriset kan endast återhämta sig i svag takt.
 • Tillväxten i industriella ekonomier kommer gynnas av prisfallet på olja.
 • En måttlig räntehöjning i USA är att vänta 3:e kvartalet 2015.
 • Låga energipriser kan orsaka låg eller negativ inflation.
 • ECB:s kvantitativa lättnader försvagar Euron.
 • Aktier kommer förmodligen gynnas av expansiv penningpolitik.
 • Måttligt högre räntor bör tynga priset på statspapper.
 • Tillgångsallokering för vår balanserade portfölj:
  • Räntor: 46 %
  • Aktier: 43 %
  • Alternativa tillgångar: 10 %
  • Råvaror: 1 %

I denna utgåva av Deutsche AWM CIO View finner du även:

 • Fokus: En grekisk tragedi?
 • The big picture: nyckeln under 2015, se risk som möjligheter.
 • Trafikljusrapport: taktisk och strategisk syn på olika tillgångsslag.
 • Portfölj: intervju med Stèphane Junod, regional CIO.
 • Alternativ portfölj.

Deutsche Asset & Wealth Management

Med över € 1000 miljarder i förvaltat kapital (29 januari 2015), är Deutsche Asset & Wealth Management¹ en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. Deutsche AWM erbjuder också skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.

¹ Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket på kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.