Följ oss

Nyheter

Global X lanserar fond för grundarledda företag

Publicerad

den

grundarledda företag Den 15 februari 2017 inleddes handeln i Global X Founder-Run Companies ETF (BATS: BOSS), en ny börshandlad fond som investerar

Den 15 februari 2017 inleddes handeln i Global X Founder-Run Companies ETF (BATS: BOSS), en ny börshandlad fond som investerar i amerikanska mid caps och large caps som leds av en VD som samtidigt är grundare av företaget. BOSS är en del av Global X så kallade Alpha Suite serie, börshandlade fonder som är designade att överträffa de bredare marknadsindexen. Global X lanserar fond för grundarledda företag med stöd av akademiskt uppbackade metoder.

BOSS underliggande index är Solactive U.S. Founder-Run Companies Index. I dagsläget har denna ETF en tung vikt mot teknologisektorn, nästan 26 procent av denna börshandlade fonds kapital har allokerats till teknologiaktier medan health care sektorn svarar för 20,7 procent av kapitalet. Bland investeringarna märks många välkända namn, till exempel NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) och Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD). Förvaltningsavgiften ligger på 0,65 procent per år.

Varför går grundarledda företag bättre än andra?

Varför grundarledda företag går bättre än resten av aktiemarknaden diskuteras mycket, men Global X har tre förklaringar till varför så är fallet.

Ägandet skapar långsiktig kompensation och incitament

VD i ett grundarlett företag tenderar att ha en stor aktiepost i företaget, en aktiepost som ofta svarar för en väsentlig andel av dennes personliga förmögenhet. De studier som Global X har gjort visar att en VD i ett grundarlett företag har tio (10) gånger så högt ägande i sitt företag som den genomsnittliga VDn i ett S&P 500 företag. Deras betydande finansiella investeringar i kombination med en intensiv känslomässig kontakt med det företag som de grundat resulterar ofta i helt andra incitament för en grundare/VD jämfört med en ”professionell” VD som går in i ett företag i ett senare skede av dess liv. I forskning kring grundarledda företag skriver riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz:

En VD som samtidigt är grundare av företaget har vanligtvis en mer långsiktig syn på sitt företag. Det är deras livsverk vilket gör att deras känslomässiga engagemang överstiger deras ägarandel. Deras mål från början är att bygga något betydande … Professionella VD, å andra sidan, tenderar att drivas av relativt kortsiktiga mål. De betalas i form av personaloptioner som vanligen intjänas över fyra (4) år och kontantbonusar för kvartalsvis och årlig prestanda.

En VD som samtidigt är grundare av företaget tenderar att anpassa sina incitament till övriga aktieägare. Till exempel är den årliga ersättningen till en VD i grundarledda företag 32 procent lägre än den som den genomsnittliga VDn i ett bolag som ingår i S&P 500. Detta kan förklaras av att en VD i grundarledda företag ser att en maximering av deras lön sker på bekostnad av till exempel finansiering av långsiktig tillväxt, och att en alltför hög lön kan skada värdet på deras aktieinnehav på lång sikt.

En VD som samtidigt är grundare av företaget är dessutom i allmänhet försiktigare med att dra på företaget skulder eftersom de inser att en konkurs kan komma att leda till att hela värdet på aktieposten raderas. Grundarledda företag har i genomsnitt en skuldsättning som är 52 procent lägre än genomsnittföretaget i S&P 500. Detta kan vara positivt för långsiktiga investerare eftersom deras strävan efter en hållbar tillväxt ligger i linje med grundarens mål och incitament.

Högre förändringsbenägenhet

Av naturen är grundare både innovativa och entreprenöriella, det är det som en gång gjorde att de bildade ett framgångsrikt företag. Den viktiga frågan här är om de kan fortsätta att ingjuta en innovativ kultur i ett företag med hundratals eller kanske till och med tusentals anställda. Enligt en studie från Purdue University framgår att grundarledda företag faktiskt uppvisar högre innovationsnivåer.

Studien visar att dessa företag genererar 31 procent fler patent än det genomsnittliga företaget på S&P 500, vilket visar på ett starkt engagemang för att utveckla nya produkter och teknologier. Studien visar också på att en VD som samtidigt är grundare av företaget är mer benägen att utveckla sitt företag i en ny teknisk riktning, något som indikerar en högre förändringsbenägenhet. Det faktum att innovation är en så pass viktig del av grundarledda företag kan bidra med bränsle till dessa företags långsiktiga tillväxt och undvika att de hamnar efter i utvecklingen även när de mognar och blir ett större företag.

Bättre företagskultur

Den tredje orsaken till att grundarledda företag kan utvecklas bättre än marknaden är att det i dessa bolag finns meningsfulla kulturella drag som härrör från grundaren och kan hittas i hela organisationen. Studier av Bain and Company visar att detta vanligen manifesteras som följande tre egenskaper:

  1. Uppror. Tanken är att dessa företag är i krig mot branschnormerna och en brist på kunder.
  2. Frontlinjens besatthet. De anställda i dessa företag uppvisar en förkärlek för detaljer och de har en kultur som gör dem till hjältar i frontlinjen av verksamheten och detta ger dem makt.
  3. Grundarens tankesätt. Detta ökar hastigheten för att agera och det gör att de anställda tar ett personligt ansvar för risker och kostnader.

Sammantaget tror Global X att dessa tre kulturdrag är en betydande fördel för grundarägda företag, eftersom de möjliggör ett företag att vara mer flexibelt, målmedvetet, och instinktivt.

Slutsats

Med tanke på den speciella syn som grundare har i sitt dagliga arbete, tror Global X att det finns ett långsiktigt värde i att investera i grundarägda företag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Förvaltare ser hur fonder för guld och uran ökar sina förvaltade volymer

Publicerad

den

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Responsibly Inköpt fysiskt guld ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Gold ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

Uran, ny tjurmarknad?

Sprott Uranium Miners UCITS ETF, spårar North Shore Sprott Uranium Miners-index och utvecklades i samarbete med Sprott Asset Management, en global ledare inom uran- och råvaruinvesteringar, för att erbjuda investerare en investeringslösning som svar på energikrisen som utlöstes av konflikten i Europa.

Dessutom ökar Europeiska unionens beslut att klassificera kärnenergi som ”grön”, det vill säga ett giltigt bidrag i kapplöpningen mot netto-noll, underskottet i tillgången på uran, en grundläggande råvara för kärnenergi. Som ett resultat tror många experter att uran är på toppen av en ny tjurmarknad.

Guld, priser på topp i över sju månader

Investeringar i guld, den mest kända tillgången i säkra tillflyktsorter, upplever också höga inflöden och i början av 2023 nådde spotpriset på guld sin högsta nivå på mer än sju månader.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, den första finansiella produkten listad i samarbete med The Royal Mint, , erbjuder investerare exponering för spotpriset på guld genom att fysiskt hålla guldtackor, som hålls i valv på The Royal Mint i Llantrisant, Cardiff.

En annan intressant aspekt av denna produkt är att guld ETC endast utfärdas efter tilldelning av unikt identifierbara fysiska guldtackor. Som bevis på detta gjordes den första fysiska inlösen av ETC i år med det amerikanska finansföretaget Wahed som löste in en guldtacka på ett troy ounce.

Produkten erbjuder också investerare möjligheten att få tillgång till en guldinvestering i linje med deras hållbarhetsvärden. Faktum är att ETC garanteras delvis av LBMA Good Delivery bars, gjorda av 100 procent återvunnet guld, som kommer från avfallet från produktionsprocessen. Denna ETC är också sharia-kompatibelt, det vill säga i linje med islamiska värderingar.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterade: ”Det är fantastiskt att se den fortsatta tillväxten av två av våra mest spännande och innovativa produkter. Å ena sidan ETF för utvinning av uran, ett nyckelmaterial för kärnenergi, vilket i sin tur är grundläggande för energiförsörjning i denna fas av övergången till förnybara energikällor; å andra sidan guld, som även om det alltid har varit ett grundläggande inslag för många portföljer, fokuserar i dag allt fler investerare på instrument som i första hand svarar mot deras hållbarhetsvärden, en faktor som riskerar att utesluta guld. Så med The Royal Mint är vi fast beslutna att skapa ett ETC som backas upp av ansvarsfullt inköpt guld och delvis backas upp av 100 % återvunnet guld”.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla RM8U ETC

HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RM8U ETC) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära