Följ oss

Nyheter

Global X lanserar fond för grundarledda företag

Publicerad

den

grundarledda företag Den 15 februari 2017 inleddes handeln i Global X Founder-Run Companies ETF (BATS: BOSS), en ny börshandlad fond som investerar

Den 15 februari 2017 inleddes handeln i Global X Founder-Run Companies ETF (BATS: BOSS), en ny börshandlad fond som investerar i amerikanska mid caps och large caps som leds av en VD som samtidigt är grundare av företaget. BOSS är en del av Global X så kallade Alpha Suite serie, börshandlade fonder som är designade att överträffa de bredare marknadsindexen. Global X lanserar fond för grundarledda företag med stöd av akademiskt uppbackade metoder.

BOSS underliggande index är Solactive U.S. Founder-Run Companies Index. I dagsläget har denna ETF en tung vikt mot teknologisektorn, nästan 26 procent av denna börshandlade fonds kapital har allokerats till teknologiaktier medan health care sektorn svarar för 20,7 procent av kapitalet. Bland investeringarna märks många välkända namn, till exempel NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) och Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD). Förvaltningsavgiften ligger på 0,65 procent per år.

Varför går grundarledda företag bättre än andra?

Varför grundarledda företag går bättre än resten av aktiemarknaden diskuteras mycket, men Global X har tre förklaringar till varför så är fallet.

Ägandet skapar långsiktig kompensation och incitament

VD i ett grundarlett företag tenderar att ha en stor aktiepost i företaget, en aktiepost som ofta svarar för en väsentlig andel av dennes personliga förmögenhet. De studier som Global X har gjort visar att en VD i ett grundarlett företag har tio (10) gånger så högt ägande i sitt företag som den genomsnittliga VDn i ett S&P 500 företag. Deras betydande finansiella investeringar i kombination med en intensiv känslomässig kontakt med det företag som de grundat resulterar ofta i helt andra incitament för en grundare/VD jämfört med en ”professionell” VD som går in i ett företag i ett senare skede av dess liv. I forskning kring grundarledda företag skriver riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz:

En VD som samtidigt är grundare av företaget har vanligtvis en mer långsiktig syn på sitt företag. Det är deras livsverk vilket gör att deras känslomässiga engagemang överstiger deras ägarandel. Deras mål från början är att bygga något betydande … Professionella VD, å andra sidan, tenderar att drivas av relativt kortsiktiga mål. De betalas i form av personaloptioner som vanligen intjänas över fyra (4) år och kontantbonusar för kvartalsvis och årlig prestanda.

En VD som samtidigt är grundare av företaget tenderar att anpassa sina incitament till övriga aktieägare. Till exempel är den årliga ersättningen till en VD i grundarledda företag 32 procent lägre än den som den genomsnittliga VDn i ett bolag som ingår i S&P 500. Detta kan förklaras av att en VD i grundarledda företag ser att en maximering av deras lön sker på bekostnad av till exempel finansiering av långsiktig tillväxt, och att en alltför hög lön kan skada värdet på deras aktieinnehav på lång sikt.

En VD som samtidigt är grundare av företaget är dessutom i allmänhet försiktigare med att dra på företaget skulder eftersom de inser att en konkurs kan komma att leda till att hela värdet på aktieposten raderas. Grundarledda företag har i genomsnitt en skuldsättning som är 52 procent lägre än genomsnittföretaget i S&P 500. Detta kan vara positivt för långsiktiga investerare eftersom deras strävan efter en hållbar tillväxt ligger i linje med grundarens mål och incitament.

Högre förändringsbenägenhet

Av naturen är grundare både innovativa och entreprenöriella, det är det som en gång gjorde att de bildade ett framgångsrikt företag. Den viktiga frågan här är om de kan fortsätta att ingjuta en innovativ kultur i ett företag med hundratals eller kanske till och med tusentals anställda. Enligt en studie från Purdue University framgår att grundarledda företag faktiskt uppvisar högre innovationsnivåer.

Studien visar att dessa företag genererar 31 procent fler patent än det genomsnittliga företaget på S&P 500, vilket visar på ett starkt engagemang för att utveckla nya produkter och teknologier. Studien visar också på att en VD som samtidigt är grundare av företaget är mer benägen att utveckla sitt företag i en ny teknisk riktning, något som indikerar en högre förändringsbenägenhet. Det faktum att innovation är en så pass viktig del av grundarledda företag kan bidra med bränsle till dessa företags långsiktiga tillväxt och undvika att de hamnar efter i utvecklingen även när de mognar och blir ett större företag.

Bättre företagskultur

Den tredje orsaken till att grundarledda företag kan utvecklas bättre än marknaden är att det i dessa bolag finns meningsfulla kulturella drag som härrör från grundaren och kan hittas i hela organisationen. Studier av Bain and Company visar att detta vanligen manifesteras som följande tre egenskaper:

  1. Uppror. Tanken är att dessa företag är i krig mot branschnormerna och en brist på kunder.
  2. Frontlinjens besatthet. De anställda i dessa företag uppvisar en förkärlek för detaljer och de har en kultur som gör dem till hjältar i frontlinjen av verksamheten och detta ger dem makt.
  3. Grundarens tankesätt. Detta ökar hastigheten för att agera och det gör att de anställda tar ett personligt ansvar för risker och kostnader.

Sammantaget tror Global X att dessa tre kulturdrag är en betydande fördel för grundarägda företag, eftersom de möjliggör ett företag att vara mer flexibelt, målmedvetet, och instinktivt.

Slutsats

Med tanke på den speciella syn som grundare har i sitt dagliga arbete, tror Global X att det finns ett långsiktigt värde i att investera i grundarägda företag.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.