Följ oss

Nyheter

Företagsobligationer, från AAA till konkurs

Publicerad

den

Företagsobligationer, från AAA till konkurs av Louis Landeman, Gabriel Bergin


Företagsobligationer, från AAA till konkurs 
av Louis Landeman, Gabriel Bergin

Ekerlids förlag
Häftad , Svenska, 2014
290 kr

Ditt bolån. Din arbetsplats. Din pension. Alla delar av din ekonomiska vardag påverkas av kreditmarknaden; det finansiella systemets blodomlopp där staten, kommunerna, bankerna och företagen får en betydande del av sin finansiering. Trots detta är det en del av det finansiella systemet som är tämligen okänd för de flesta.

En växande och alltmer central del av den svenska kreditmarknaden är marknaden för företagsobligationer. Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare inklusive privatpersoner intresserar sig för denna marknad.

Samtidigt är informationsutbudet om marknaden fortfarande relativt begränsat jämfört med till exempel aktiemarknaden.

Denna bok försöker fylla denna informationslucka. Med ett praktiskt angreppssätt berörs allt från marknadens första trevande steg för mer än 200 år sedan till konkreta råd om hur man bör tänka när man investerar i företagsobligationer. Hur har marknaden utvecklats och hur fungerar den? Kan även världens största företag gå i konkurs och vad händer då? Hur går en omstrukturering av ett krisande företag till i praktiken och vad händer om bankerna själva får betalningssvårigheter? Detta är några av frågorna som besvaras i denna bok.

Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på ratingföretaget Standard & Poors, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han arbetat på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse.

Gabriel Bergin arbetar som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets sedan 2011.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.