Följ oss

Nyheter

Finansmarknaden förutspår kommande börsfall

Publicerad

den

Finansmarknaden förutspår kommande börsfall

Finansmarknaden förutspår kommande börsfall, och vi ser hur allt flera investerare väljer att köpa inverterade ETFer. I USA är efterfrågan på de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av S&P 500, men i negativ form, större än någonsin tidigare.

Inklusive utdelningar har SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca: SPY), den börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av S&P 500 indexet i USA, stigit med nästan 250 procent under de senaste sex (6) åren. En så pass lång, och helt stigande marknad är ovanlig, vilket gör att många investerare väljer att se över sin syn på hedgar efter det att data från den 31 mars visar att det första kvartalet 2015 var det sämsta sedan Q4 2012. Per den 31 mars fanns det 7,6 miljoner utestående säljoptionskontrakt på amerikanska aktier, optionskontrakt som ger innehavaren rätten att sälja aktier vid ett eventuellt framtida kursfall Nio av tio optionskontrakt på aktier i S&P 500 var bearish, det vill säga säljoptioner.

Optioner och terminer föredras av många professionella investerare som vill skydda sig mot kommande marknadssättningar, men vi ser också hur många väljer att köpa bredare inverterade börshandlade fonder, ofta med hävstång.

Till exempel Direxion Daily S & P 500 Bear 3x Shares (NYSEArca: SPXS) som försöker leverera tre gånger den dagliga omvända resultaten för den amerikanska aktiejämförelseindex, har sett antalet underliggande andelar öka med 37 procent sedan i januari. Det förvaltade kapitalet i denna ETF uppgår nu till mer än 210 MUSD.

Bland de ETFer med hävstång som Direxion erbjuder är det bara Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (NYSEArca: TZA) som sett en större andel nya andelar än SPXS, baserat på emittentdata från Direxion. TZA försöker leverera tre gånger den inverterade dagliga prestanda Russell 2000 indexet som fungerar som riktmärke för amerikanska småbolag. Under den senaste månaden har investerare löst in andelar i Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (NYSEArca: SPXL) och Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (NYSEArca: TNA), de två bullish alternativen till SPXS och TZA.

Med större krav på avkastning tar investerare emellertid en större risk. Inverterade ETFer och börshandlade fonder med hävstång är i första hand bäst lämpade för aktiva, risktolerant handlare, något som både ProShares och Direxion, de två största Emittenter av hävstångs och inversa hävstångsfonder av, göra ett bra jobb med att förklara för investerare på sina webbplatser. En frekvent kritik av hävstångsfonder är att de över tiden avviker från sitt underliggande index då de försöker ge sina ägare den dubbla eller tredubbla avkastningen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.