Följ oss

Nyheter

Fastighetsfonder i ett helt nytt ljus

Publicerad

den

nvesterare som söker löpande avkastning bör titta på fastighetsfonder i ett helt nytt ljus. För närvarande ökar de så kallade REITs, Real Estate Investment Trust,

Investerare som söker löpande avkastning bör titta på fastighetsfonder i ett helt nytt ljus. För närvarande ökar de så kallade REITs, Real Estate Investment Trust, de fonder som investerar i fastigheter eller fastighetsbolag, sina utdelningar. Flera av dessa REITs har antingen redan höjt sin utdelning eller meddelat att de har för avsikt att göra det. Höjningarna av utdelningar har i flera fall varit så märkbara att Todd Rosenbluth på S & P Capital IQ skrev i en analys att alltfler investerare börjar se REITs som en form av utdelningstillväxtaktier.

Chris Hudgins, fastigheter analytiker hos SNL Financial, beräknade att 101, eller 45 procent, av de fastighetsfonder, eller REITs som är börsnoterade USA i hans databas har minst elva ökade utdelningen för räkenskapsåret som avslutades i oktober.

Antalet fastighetsfonder, eller REITs som har höjt sin utdelning är på uppgång, vid denna tidpunkt förra året var det 88 företag som har meddelat att de skulle höja sin utdelning. Vid samma tidpunkt 2013 var det 92 företag som hade meddelat att de hade för avsikt att höja utdelningen.

Räntan på de tioåriga statsobligationerna stiger

Samtidigt som räntorna på de tioåriga amerikanska statsobligationerna stiger i väntan på att FED skall höja räntan för första gången på nästan ett decennium noterar Hudgins att tolv REITs och fastighetsbolag höjde utdelningen i oktober, en ökning från sju under september 2015.

Till exempel höjde Simon Property Group (NYSE: SPG) sin kvartalsvisa utdelning i slutet av oktober med 3,2 procent, vilket gör att bolaget höjt utdelningen under alla fyra kvartalen 2015 och dess årliga utdelning är nu 56 procent högre än för tre år sedan. SPG är en av de största ägarna av köpcentrum i USA och dess relation med detaljhandelskedjorna kommer att tillföra bolaget en långsiktig tillväxt.

Crown Castle (NYSE: CCI) har tredubblat sina kvartalsvisa utdelningar sedan bolaget började med utdelning i februari 2014. S & P Capital IQ Equity anser att CCI kommer att fortsätta kunna kapitalisera på fortsatt tillväxt i högre hyror i en alltmer digitaliserad tidsålder.

Det diversifierade fastighetsbolaget Duke Realty (NYSE: DRE) meddelade i oktober att företaget höjer sin utdelning för första gången på fem år. Höga beläggningsgrader och en ökad inflyttning i kontor i förorterna ligger bakom den ökade utdelningen.

Vinstutdelande börshandlade fonder

Investerare som är intresserade av att investera i vinstutdelande REITs kan också överväga ETFer, till exempel Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ) och iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund (NYSEArca: IYR).

SPG utgör den största vikten i VNQ med 8,3 procent av kapitalet. Samma börshandlade fond har allokerat 1,0 procent av sitt kapital till DRE. Bland denna börshandlade fonds övriga innehav finns till exempel blandade REITs med 6,9 procent av kapitalet, Hälsovårds-REITs med 12, 8 procent av kapitalet, Hotell 6,4 procent, kontor 13,6 procent, bostäder 17,3 procent, detaljhandelsfastigheter 24,6 procent, och specialiserade REITs 14,0 procent. VNQ har gett en direktavkastning på 3,92 procent under det senaste året.

IYR har allokerat 7,2 procent av sitt kapital till SPG, samt 3,4 respektive 0,8 procent till CCI och DRE. Bland denna börshandlade fonds innehav finns bland annat specialiserade REITs 24,6 procent, detaljhandels-REITs 19,5 procent, bostäder 13,4 procent, kontor 11,2 procent, hälso-och sjukvård REITs 8,9 procent, Hotel 5,3 procent, Diversified REITs 4,8 procent, inteckninglån 4,7 procent och Industrifastigheter 3,2 procent. IYR har gett en direktavkastning på 3,94 procent under det senaste året.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Att tajma marknaden är en förlorande strategi

Publicerad

den

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

Att titta på det långsiktiga mönstret för tjur- och björnmarknader kan vara frestande för vissa investerare. Varför inte försöka tajma marknaden och undvika dessa nedgångar? Skulle det inte vara bättre än att åka ut? Tyvärr är det inte så lätt.

Marknadscykler – Hypotetisk tillväxt på 10 000 USD investerad i S&P 500 Index (1951-2022)

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Morningstar och Hartford Funds, 2/23. www.hartfordfunds.com

Att undvika nedgångar på marknaden kan också innebära att man går miste om uppgångar. 78 % av aktiemarknadens bästa dagar inträffar under en nedgång eller under de första två månaderna av en återhämtande marknad. Om du missade marknadens 10 bästa dagar under de senaste 30 åren, skulle din avkastning ha halverats. Och att missa de enda bästa 30 dagarna skulle ha minskat din avkastning med 83 %.

Bra dagar händer på dåliga marknader

Att missa marknadens bästa dagar har varit dyrt

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Ned Davis Research, Morningstar och Hartford Funds, 22/2. www.hartfordfunds.com

Fortsätt läsa

Nyheter

OLJJ ETP ger tre gånger den omvända utvecklingen för europeiska bankaktier

Publicerad

den

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

Till exempel, om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex stiger med 1 % under en dag, kommer ETP att falla med 3 %, exklusive avgifter. Men om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex faller med 1 % under en dag, kommer ETP att stiga med 3 %, exklusive avgifter.

EURO STOXX Banker Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex

EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR bruttoavkastningsindex syftar till att replikera den omvända dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks bruttoavkastningsindex multiplicerat dagligen med tre och justerat för att återspegla vissa inneboende kostnader för att upprätthålla de hävstångspositioner som krävs för att uppnå detta mål.

EURO STOXX Banks Net Return Index representerar de största företagen som tillhör banksektorn i följande länder i euroområdet: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Handla OLJJ ETP

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBx3BASXS2637076568
Borsa ItalianaEUR3BASXS2637076568
XetraEUROLJJXS2637076568

Fortsätt läsa

Nyheter

Exciting New Crypto Investment Opportunities from 21Shares

Publicerad

den

We're thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

We’re thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

Check out the factsheets on our newest ETP offerings below.

Name21Shares Immutable ETP
TickerAIMX
ISINCH1360612142
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Name21Shares Injective Staking ETP
TickerAINJ
ISINCH1360612134
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%
Name21Shares Sui Staking ETP
TickerASIU
ISINCH1360612159
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Why 21Shares ETPs?

• Staking involves locking specific cryptoassets to support the operation and security of a blockchain network, earning rewards in the process. By integrating staking rewards into the 21Shares ETPs, investors enjoy an additional income stream without having to keep their assets locked, enhancing overall returns while maintaining exposure to the respective underlying assets. This makes the 21Shares ETPs an even more attractive option for investors seeking to maximize their investment potential.

• Unprecedented Innovation: Our new ETPs represent a significant advancement in crypto investing. We continue to push the boundaries of what’s possible, providing you with cutting-edge products that leverage the latest in blockchain technology.

• Tactical Crypto Positioning: Our ETPs empower you to strategically position yourself in the rapidly evolving crypto market. Whether you aim to gain exposure to emerging blockchain protocols or diversify your portfolio with innovative assets, our products provide the necessary tools.

• Diverse Exposure: Targeted exposure to three dynamic blockchain projects:

Immutable is a Layer 2 scaling solution for Ethereum, enhancing your experience with fast, low-cost transactions. Partnered with big names like Ubisoft, Immutable offers access to over 200 blockchain-based games and NFTs, all without compromising speed or affordability. Over 100 games are currently being built on the platform, positioning Immutable as a leader in the crypto gaming industry.

Injective Protocol is a Layer 1 blockchain within the Cosmos ecosystem, specifically optimized for DeFi applications. It enables seamless cross-chain interactions with major networks like Ethereum and Solana, providing access to a unique range of financial products. With Injective, you can effortlessly trade major assets like tokenized derivatives, all while enjoying a streamlined and efficient trading experience.

Sui Network is a Layer 1 blockchain designed for high-speed, low-latency transactions, supporting a thriving ecosystem of decentralized applications (dApps). It leverages parallel processing to maintain low costs and high efficiency, while offering gas-less transactions where applications sponsor transaction fees on behalf of users. It also utilizes Meta’s programming language (MOVE) used to develop its abandoned stablecoin project (DIEM) which significantly reduces smart-contract risk. This makes Sui an ideal platform for innovative projects looking to deploy and scale seamlessly, ensuring smooth and cost-effective operations.

Fortsätt läsa

Populära