Följ oss

Nyheter

Fallen angels, en alternativ strategi för högränteplaceringar

Publicerad

den

Fallen angels, en alternativ strategi för högränteplaceringar

I Sverige har inte räntebärande placeringar kommit att bli någon större succé, något som bland annat kan ses på de företagsobligationer som lanserades för ett par år sedan. I USA är det däremot betydligt mer populärt. Där ser vi också hur allt fler investerare vänder sig till den högavkastande räntemarknaden, ofta kallad junk bond marknaden. Vi anser emellertid att det finns andra, bättre alternativ med en lägre risk. Vi har tidigare skrivit om så kallade fallen angels, och den börshandlade fond som replikerarar avkastningen av dessa. Vi är av den åsikten att den ger investerarna en bättre riskjusterad avkastning speciellt i en marknad med fortsatt låga räntor. Sharpe kvoten är ofta betydligt högre för fallen angels vilket gör det till en alternativ strategi för högränteplaceringar.

I dagsläget ser vi hur FED kan komma att höja räntorna inom en relativt nära framtid, men den amerikanska centralbanken är ändå bunden i sitt agerande och kommer inte kunna låta räntorna vandra för mycket, något som kommer att innebära att de investerare som placerar i obligationer kommer tvingas acceptera en pressad avkastning, låg inflation samtidigt som vi ser låga löneökningar och en långsam ekonomisk tillväxt i USA. På kort sikt är det således sannolikt att anta att de amerikanska räntorna förbli låga och att avkastningskurvan förblir flack vilket gör Fallen angels till en alternativ strategi för högränteplaceringar.

Potentiella möjligheter för änglar

Fran Rodilosso, senior investment officer på Van Eck Global, har nyligen påtalat de potentiella möjligheterna som finns med högavkastande obligationer, särskilt obligationer utgivna av så kallade fallen angels. Han nämner specifikt Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) som är den enda börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av de obligationer som är utgivna av de företag som kallas för fallen angels.

Fallen angels är företagsobligationer som en gång hade kreditbetyget investment grade men som av en rad olika orsaker har nedgraderats till skräpstatus. Fallen angels emittenter tenderar i allmänhet att vara både större och mer etablerade än många junk bond emittenter. Då emittenterna av fallen angels tidigare hade investment grade status har dessa obligationer vanligtvis en högre snittkvalitet än många andra speculative-grade obligationer. I förhållande till den breda högavkastande obligationsmarknaden har fallna änglar historiskt genomsnitt högre kreditkvalitet, högre absolut avkastning och högre riskjusterad avkastning”, säger Rodilosso

Det finns en fördel med den börshandlade fond som investerar i fallen angels, den kommer med ett inbyggt värde. Innan en sådan obligation tillåts ingå i BofAML USA Fallen Angel Index så har obligationen redan innan den nedgraderats till speculative-grade genomgått betydande värdeförändringar, mer korrekt värdeförsämringar. ANGL har allokerat 1,1 procent av sitt kapital till BBB-klassade obligationer, 73,5 procent med statusen BB, 17,3 procent med statusen B, 5,2 procent med kreditbetyget CCC och endast en halv procent har kreditbetyget CC. Som en direkt följd av detta har ANGL en högre avkastning än andra börshandlade fonder som har en inriktning på junk bonds.

Dessutom har obligationer som utgetts av fallen angels historiskt sett (vilket inte är en garanti för en framtida avkastning) gett en mer attraktiv riskjusterad avkastning än den breda högavkastande obligationsmarknaden. Rodilosso pekar på att BofAML USA Fallen Angel Index har en Sharpekvot på 1,84 jämfört med den på 1,27 för BofAML Original Issue High Yield Index och 1,11 för Barclays High Yield Very Liquid Index. En högre Sharpekvot brukar i allmänhet betyda en attraktivare riskjusterad avkastning. Fallen angels, en alternativ strategi för högränteplaceringar.

Fallen angels har mycket riktigt överavkastat under det senaste året. Per den 31 mars har BofAML USA Fallen Angel Index ökat med 7,2 procent, medan BofAML US High Yield Index stigit med 2,1 procent. Den överavkastningen kan delvis bero på en högre kreditkvalitet för fallen angels och lägre kapitalallokering till energisektorn.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

V21A ETP spårar kryptovalutan Avalanche

Publicerad

den

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

Den börshandlade produktents TER (total cost ratio) uppgår till 2,50 % p.a. Certifikatet replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

21Shares Avalanche ETP är ett mycket litet certifikat med 3 miljoner euro under förvaltning. ETN lanserades den 18 november 2021 och har sin hemvist i Schweiz.

Översikt

Mål: V21Aär designat för att ge investerare det enklaste och säkraste sättet att investera i Avalanche, öppen källkodsplattform för decentraliserade ekonomiapplikationer och blockchain-distributioner för företag.

Fördelar

Värdepapperisering: 21Shares ETP är tillgänglig som aktier på en större börs utan att någon speciell inställning behövs.

Enkelhet: Vaniljstruktur med prestanda direkt kopplad till Avalanche utan hävstång.

Säkerhet

21Shares håller de underliggande kryptotillgångarna i kylförvaring lika med 100 procent av värdet på certifikaten hela tiden.

Säkerhet:

Institutionell säkerhets- och förvaringslösning som använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive kylförvaring, flera privata nycklar, vitlistning och revisionsspår.

Handla V21A ETP

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAVAX
Euronext ParisEURAVAX
SIX Swiss ExchangeUSDAVAX
XETRAEURV21A
gettexEURV21A
SIX Swiss ExchangeGBPAVAX
SIX Swiss ExchangeEURAVAX
SIX Swiss ExchangeCHFAVAX

Fortsätt läsa

Populära