Följ oss

Nyheter

Faktorerna som kan driva Global X Central Asia & Mongolia Index ETF

Publicerad

den

Faktorerna som kan driva Global X Central Asia & Mongolia Index ETF

Faktorerna som kan driva Global X Central Asia & Mongolia Index ETF

  • Under 2013 hade Mongoliet en BNP-tillväxt på 14 procent
  • Kazakhstan, som står för en stor del av innehaven i denna ETF har varit en modell för regional utveckling
  • Kyrgyzstan, ett annat land med står vikt i denna börshandlade fond, är en hotspot för guld och silver. Med ökande efterfrågan och investeringar kommer exporten av mineraler att öka, något som har en positiv effekt på landets bruttonationalprodukt och ekonomiska tillväxt.

Under det senaste kvartalet har världen sett med oro och förundran sett hur oljepriset har rasat från över 100 USD per fat till under 60 USD. Nedgången är nu så pass stor att marknadspriset understiger marginalkostnaderna för många producenter, speciellt de som arbetar med så kallad shale oil. På sikt kommer detta att skapa en urblåsningseffekt som också kommer leda till en konsolidering av oljeproduktionen. Det kommer även leda till att vi ser färre incitament till att prospektera efter nya fyndigheter eftersom det kommer att vara svårt att få lönsamhet i ny produktion med dagens låga oljepriser.

Det är därför klokt att välja att investera i de större energiproducenter som har tillräckligt med kapital för att överleva stormen. Det finns emellertid några mindre producenter som bör hållas i åtanke av flera skäl. Vad vi tänker på en är en region som många investerare inte tänker på direkt, nämligen Mongoliet och Centralasien. Denna region har en högre potential än de utvecklade marknaderna på lång sikt. På grund av sitt energiberoende av många av ekonomierna i denna region är hårt påverkade av nedgångarna i energipriserna. Detta i kombination med att många investerare sålt ut sina innehav inför årsskiftet av skattemässiga skäl så är denna regions aktiemarknad just nu mycket billig.

Beskrivning

Global X Central Asia & Mongolia Index ETF (NYSEArca: AZIA) har som mål att replikera utvecklingen, före kostnader, av Solactive Central Asia & Mongolia Index. Detta index speglar utvecklingen av aktiemarknaderna i Centralasien och Mongoliet. De företag som ingår i detta index är sådana som har sin hemvist i, handlas huvudsakligen i eller vars intäkter är främst från Mongoliet, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Det är viktigt att notera denna skillnad. Ett stort antal innehav är faktiskt företag från Sverige, Storbritannien, eller andra stabila och utvecklade marknader

Denna ETF har allokerat strax under 36 procent av sitt kapital till energisektorn och en något högre andel till råvarusektorn. Detta gör att denna ETF är beroende av utvecklingen på råvarumarknaden, men också att den kommer att gynnas av en urblåsning inom denna sektor och av en ökad tillväxt i Kina.

Value drivers

Det är inte allmänt känt, men Kina är den största konsumenten av all den olja, koppar, uran, silver, kol och bomull som produceras i denna region. BNP-tillväxten i Centralasien uppgick under 2013 till 5,5 procent, medan den i Mongoliet kom att uppgå till 14 procent, den näst högsta något enskilt land kunde redovisa under detta år. Sydsudan rapporterade samma år en tillväxt på över 24 procent. Tillväxten drivs av export till Kina och av växande investeringar i regionen. Under 2000 uppgick de utländska direktinvesteringarna i regionen till 1,56 miljarder USD, en siffra som kom att stiga till 23,24 miljarder dollar under 2011.

De nettoexporten i Centralasien och Mongoliet 2000-2003 var cirka 75 miljarder USD, mellan 2008-2011, förstärktes dessa siffror till cirka 425 miljarder USD. Denna exponentielal ökning har också lett till en exponentiell ökning av den regionala BNP, en tillväxt på infrastruktur, och investeringar i andra sektorer av ekonomin, som jordbruk och telekommunikation.

Värdering

AZIA har en book-to-value värdering på 0,83, att jämföra med 0,85 2013. Denna börshandlade fond har ett RSI på under 30 och en stark koppling till energi och material i en hög tillväxtregion med starka band till en växande Kina. Dessutom replikerar den utvecklingen för Solactive Central Asia & Mongolia Index mycket väl och ger sina innehavare en direktavkastning på 4,5 procent. Det gör att sammantaget så är detta en ETF som lämpar sig väl för yngre placerare, eller i alla fall sådana med en längre placeringshorisont som kan låta investeringen växa med tiden.

Det antas allmänt att det är Kazakstan som kommer att vara ledande i denna region i fråga om tillväxt, men historiskt sett har det varit Mongoliet som svarat för tillväxten. Med en energirekyl och växande infrastruktur och en bättre jordbrukssektor bör emellertid Kazakstan prestera bättre i det långa loppet. Oavsett i vilket land tillväxten kommer så är det sannolikt att anta att de företag som ingår i denna börshandlade fond kommer att kunna dra fördel av hela regionens tillväxt och av de ökade utländska investeringarna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.