Följ oss

Nyheter

ETP Landscape Report april 2012 av BlackRock

Publicerad

den

ETP Landscape Report april 2012 av BlackRock

ETP Landscape Report april 2012 av BlackRock – Räntebärande ETPer fortsätter attrahera investerare:

Räntebärande börshandlade produkter fortsätter attrahera investerare, med ett nettoinflöde av nya tillgångar på 5,7 miljarder USD under april månad. Under perioden januari–april 2012 nådde inflödet till räntebärande ETPer nya rekordnivåer om 25,5 miljarder USD, vilket kan jämföras med 21,6 miljarder USD för den näst bästa motsvarande januari-april perioden år 2009.

Företagsobligationer av investment grade och high yield ETPer visar stark tillväxt:

ETPer med fokus på företagsobligationer av investment grade har lockat 10,6 miljarder USD hittills i år, vilket kan jämföras med inflödet för helåret 2011 som uppgick till 11,4 miljarder USD. High Yield ETPer har visat inflöden på 9 miljarder USD hittills i år, vilket är mer än hela 2011 års inflöde om 8,5 miljarder USD.

Totala nettoinflödet i börshandlade produkter bromsas av aktie-ETPer med fokus på utvecklade marknader:

Under april månad visade den sammanslagna ETP-marknaden ett nettoinflöde på 0,6 miljarder USD, vilket förklaras av utflöden om 4,9 miljarder USD från aktie-ETPer med fokus på utvecklade marknader. Den globala ETP-marknaden uppgår nu till 1716 miljarder USD i förvaltat kapital.

Aktie-ETPer med fokus på tillväxtmarknader visar ökade inflöden jämfört med 2011:

Aktie-ETPer med fokus på tillväxtmarknader har visat ett inflöde på 13 miljarder USD hittills i år, vilket kan jämföras med 0,7 miljarder USD samma period föregående år. Det starkaste inflödet skedde under årets två första månader.

Källa: ETP Landscape Report april 2012, framtagen av BlackRock Investment Institute

För hela rapporten

etpl_industrysummary_apr2012_Global_final